Pestrý svět obalů pro PET FOOD

I v oblasti pet food platí známé rčení: Obal prodává. A jak je svět obalů pro produkty našich domácích mazlíčků pestrý, co se týká používaných materiálů, tak je ještě pestřejší z hlediska jejich designů.

Domácí mazlíčky mají doma rádi děti i dospělí. A protože jsou většinou bráni jako členové rodiny, chceme pro ně vše nejlepší, i co se týká stravy. Toho jsou si dobře vědomi i výrobci sortimentu pet food, kterých není málo a musí o zákazníka „bojovat“. Stejně jako v případě produktů pro lidi, kvalitou a… obalem. Celý článek

Čapkovi roboti naplno vtrhly i do logistiky

Z pohledu zákazníka je logistika jednoduchá věc: kliknout a přehodit vybrané zboží do „košíku“, vyplnit dotazník, zaplatit a již jen počkat na doručení. Jenže každá na první pohled snadná věc, je při bližším zkoumání dost komplikovaná.

Pod slovem robot jsou podepsáni oba bratři Čapkové a určitě vůbec netušili, kam se po více než 100 letech jejich vize posune. Logistiku 4.0 si bez nich již nikdo nedokáže představit. Roboti otevírají dveře k novým možnostem a inovacím v logistickém průmyslu a mění způsob, jakým se svět rozvíjí.

Prvořadou otázkou, která dominuje v logistických firmách zní: Jak můžeme dělat věci rychleji a efektivněji, aniž bychom ohrozili kvalitu služeb? Nyní našli odpověď: Chytré stroje a co je zajímavější, roboti. V oblasti logistiky zapojení robotů přináší zvýšení flexibility, snížení nákladů, zlepšení bezpečnosti, snížení chybovosti a v neposlední řadě přináší zvýšení produktivity a efektivity. Na stále náročnějším trhu, který se vyznačuje extrémně krátkými dodacími lhůtami, hledají společnosti řešení, která zefektivňují procesy a umožňují jim poskytovat optimální služby zákazníkům. Celý článek

Stojíme na neudržitelném rozcestí

Logistika je pod rostoucím tlakem, aby přijala opatření udržitelnosti. Podle Pařížské dohody musí společnosti snížit emise uhlíku do roku 2030 o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, aby splnily klimatické cíle.

Logistický sektor stojí na klíčové křižovatce. S rostoucími tlaky na udržitelnost a radikálními technologickými posuny musí firmy transformovat své podnikání, aby splnily přísné emisní předpisy a rostoucí očekávání zákazníků ohledně ekologických dodávek. Lze to skloubit s neustálým tlakem na minimalizaci nákladů? Celý článek

Značka Kia věří v udržitelnou mobilitu

„V městské logistice je především důležité přispívat úspornými a tichými pohony v podobě čistě elektrických vozů,“ říká Michal Dolanský, Sales Manager společnosti Kia Czech.

Kia Czech na českém trhu aktuálně nabízí 12 modelů včetně jedné z nejširších nabídek alternativních pohonů – od hybridů přes plug-in hybridní až po čistě bateriové elektromobily.

Loni v květnu Kia oznámila plán stát se předním hráčem v segmentu užitkových vozů. Modelová řada ponese název PBV (Platform Beyond Vehicle). Půjde o elektromobily vybavené autonomním řízením a pokročilou technikou umělé inteligence. Jaké výhody nabídnou tyto vozy při využití v městské logistice?

Celý článek

Průmysl 4.0 je v Thimmu dávno samozřejmostí

Obalová společnost Thimm slaví 30 let. Sází na postupnou digitalizaci a automatizaci výroby.

Za dobu působení na českém trhu posbírala společnost Thimm sídlící ve Všetatech desítky mezinárodních ocenění za inovativní obalová řešení i design a stala se jedním z průkopníků využití ekologických obalových materiálů. Zautomatizovala prakticky veškerou část výroby. Celý článek

Obaly s emočním nábojem

Úspěšnost produktu na trhu je dána emocionální komplexitou, do „hry o koupi“ se tedy zapojuje i obal, způsob balení, případně zážitkové rozbalování a další formy podpory prodeje.

Ve vnímání emocí hrají velkou roli lidské smysly: zrak, hmat, čich, chuť a sluch. Tyto smysly v různé míře podporují i prodej produktu a je logické, že dobrý marketér se je snaží při prodeji využít, co nejvíce.

Obecně lze funkci emocí ve spojení s produktem zjednodušit na fakt, že pokud výrobek rezonuje s postoji spotřebitelů, vyvolá i pozitivní emoce. Pokud naopak výrobek s postoji nakupujícího nesouzní, může vyvolat emocionální reakci negativní, v nejhorším případě i v podobě znechucení, či dokonce odporu. Pozitivní emoce se stávají součástí i případných dalších koupí, loajálnosti ke značce, potvrzení splněných očekávání či přání apod. Celý článek

Rozšířené možnosti komunikace obalu

Obal, jak známo, prodává… Aby byl však účinně naplněn tento slogan, musí obal beze zbytku plnit funkce, které má. Velkou výhodou je, že dnes díky řadě technologií, může mít obal při správném navržení, i významně rozšířené možnosti komunikace.

Obaly obecně plní primární, sekundární, a někdy dokonce i terciální funkce. Zatímco primární funkce (ochranná, manipulační) jsou naprostým základem, u ostatních funkcí, především marketingového charakteru, může kvalita výstupu být někdy podceněna, což je samozřejmě velká škoda, protože v záplavě konkurence, se pak takovýto typ obalu může poněkud ztratit. Celý článek

Pro obchodníky představují vratky vícenáklady

Většině obchodníků, když uslyší slůvko „vratka“, se začínají hrůzou ježit vlasy na hlavě. A tento problém se nezmenšuje. Naopak má tendenci růst.

Obchodníci se mnohdy snaží zahrnovat náklady na vratky do kategorií zpětné vazby, průzkumu trhu, marketingu a poznávání preferencí zákazníků. Nelžeme si: jde jednoznačně o ztrátu.

Není to tak dávno, kdy s vrácením zboží měl zákazník mnohdy tolik starostí a problémů – zabalit, popsat, dojít na poštu, vystát zde dlouhou frontu, zaplatit nemalé poštovné…, že často raději hledal ve svém okolí někoho, komu by kupříkladu boty nebo šaty padly. Ale dnes… Řada e-shopů se snaží vycházet vstříc svým zákazníkům a zpravidla prodlužují lhůtu pro vrácení nad rámec 14 dnů stanovených zákonem. Někteří prodejci nabízejí možnost vrácení zboží v delší časové lhůtě jako placenou službu navíc. Náklady na uvedení zboží do původního stavu e-shopy kupujícím neúčtují a podobně přistupují někteří obchodníci k platbám za zpětnou dopravu. Ty by měl totiž dle občanského zákoníku v České republice hradit spotřebitel, nicméně v rámci bitvy o zákazníky je e-shopy často odpouštějí. Celý článek

Kam budou směřovat obaly v e-commerce v roce 2024?

S rozvojem e-commerce v posledních letech dochází i k vývoji používaných obalů. V současnosti je již e-packaging na poměrně dobré úrovni. Jaké trendy lze v této oblasti očekávat pro rok 2024?

Kromě tradičních řešení na bázi papíru se budou výrobci i dodavatelé pravděpodobně v roce 2024 více zaměřovat na dopad barev, inkoustů a povrchových úprav na životní prostředí, což povede k posunu směrem k ekologičtějším možnostem.

Asi se nemá cenu rozepisovat se o historicky nevzhledných unifikovaných, a především často i předimenzovaných krabicích z dob poměrně nedávných. Zde k významnému posunu v kvalitě již došlo. V některých případech bohužel stále ještě zůstávají rezervy ohledně optimalizace konstrukce krabic. Celý článek

Poslední míli pomáhá řídit AI

Tlak na rychlost i nákladovou efektivitu v last-mile logistice dále poroste. Pomohou AI predikce, alternativní vozidla i dynamická cenotvorba.

Pro efektivní logistický provoz je rozmach AI a machine-learningu zásadním milníkem, protože s pomocí pokročilé modelace je čím dál snazší efektivně alokovat adekvátní množství vozů a kurýrů pro danou oblast a plánovat trasy tak, aby počítaly nejen s aktuální situací, ale i s vývojem příštích hodin a dnů.

„V loňském roce se nám podařilo uvést do provozu pokročilý AI Prediktor, který dokáže na základě nasbíraných dat s pomocí umělé inteligence predikovat objednávky zákazníků v dané oblasti na dva týdny dopředu, a to s přesností na konkrétní hodiny a s chybovostí, kterou se konzistentně daří držet pod 10 %. Již tedy neplánujeme jen s ohledem na to, co se děje, ale umíme fungovat i dle toho, co se dít teprve bude. Dopad na efektivitu a plánování je při naší velikosti obrovský,“ popisuje komerční ředitel DODO Group Peter Menky. Celý článek

Finální doručení zásilek se bez lidí neobejde

Poslední míle je o lidech a pro lidi. Nelze se proto domnívat, že nové technologie vtrhnou do poslední míle jako uragan. I tak je třeba se připravit na řadu změn a nových trendů.

V blízké budoucnosti nové technologie nepřevezmou poslední míli. Nepřijde žádné zemětřesení, ale evoluce se nezastaví. Do roku 2030 nelze očekávat revoluci – ale postupné zlepšení služeb na poslední míli, pokud jde o větší flexibilitu, větší efektivitu a větší udržitelnost.

Můžeme se zaštítit tím, že na piedestalu našeho podnikání je spokojený zákazník a jeho loajalita, ale přiznejme si pravdu: O peníze jde až na prvním místě. Právě náklady spojené s dodávkou na poslední míli nejsou zanedbatelné. Každý zodpovědný majitel, který si prohlédnul excelovou tabulku s rozklíčovanými náklady, jistě zbystřil. Už to nejsou jen náklady na podnikání. Chtějí pochopit, jak to ovlivňuje rentabilitu a jaká opatření je nutné přijmout k posílení ziskovosti. Celý článek

Trhu komerčních nemovitostí vládnou čeští investoři

Objem investic do komerčních nemovitostí v ČR klesá, v rámci regionu je však Česko premiantem.

Celkový objem investic do českých komerčních nemovitostí činil ve 3. čtvrtletí letošního roku 190 mil. eur. Jednalo se o 48% mezičtvrtletní pokles.

Nejaktivnějšími kupujícími zůstávají i nadále čeští investoři, připadá na ně plných 80 % všech letošních transakcí v ČR. Výnosy z nejlepších českých nemovitostí činí 5,25 % pro kancelářské nemovitosti, 5 % pro průmyslové a logistické nemovitosti a 6 % pro nákupní centra. Při optimistickém pohledu se dá očekávat, že roční objem investic do konce roku dosáhne přibližně 1,3 mld. eur. Vyplývá to z průzkumu společnosti Colliers. Celý článek

Udržitelná dopravní logistika

Aspekty udržitelnosti jsou stále důležitější ve všech oblastech maloobchodu – a logistika hraje prim. Do studie EHI: Typy pohonů budoucnosti v logistice 2023 se zapojilo 45 společností z oblasti výroby, maloobchodu a dopravy. S 25 společnostmi byl ve vzorku nejvíce zastoupen maloobchod.

Logistika propojuje obory, společnosti, dodavatele s odběrateli a zákazníky. Má tak v ekonomice zvláštní postavení, a proto bude klimaticky neutrální doprava při přepravě zboží v blízké budoucnosti nabývat na významu. Celý článek

Balíme ekologicky aneb inspirace z Interpacku

Se zajímavými, ale zároveň i udržitelnými obalovými produkty se mohli návštěvníci letošního Interpacku setkávat téměř ve všech halách.

Udržitelnost a cirkulární ekonomika patří posledních pár let k hlavním tématům diskutovanými nejenom v obalovém průmyslu. Je asi tedy více než pochopitelné, že patřily k nejdůležitějším tématům, vedle dalších neméně závažných (především automatizace a digitalizace) i na největší obalové akci letošního roku. Celý článek

Distribuční centra sázejí na robotizaci

Kromě zjednodušení práce a zvýšení ergonomie přinášejí roboti do distribučních center další zefektivnění logistických procesů.

Roboti umí pracovat v režimu 24/7. Pracují rychle a spolehlivě, za člověka dokáží odvést těžkou práci. Při současném nedostatku pracovníků a stoupajících mzdových nákladech představují řešení, jak držet krok se zrychlujícím se tempem v logistice a v retailu.

Efektivní propojení lidské síly s prací robotů ve výsledku umožňuje za stejný čas, ve stejně velkém skladu odbavit násobně více zásilek. Celý článek

Interpack obhájil vůdčí pozici obalového veletrhu

Organizátoři veletrhu Interpack letos vsadili na čtyři strategická témata: cirkulární ekonomiku, řízení zdrojů, digitální technologie a bezpečnost produktů.

Interpack vždy patřil k největším globálním obalovým veletrhům, proto není divu, že odborná veřejnost s napětím očekávala, zda tuto svou pozici, po dlouhé šestileté přestávce kvůli pandemii COVID 19, bude schopen obhájit. Výsledek to potvrdil. Obsazenost všech hal byla ohlášena již několik měsíců dopředu a návštěvníci z celého světa rovněž nechyběli.

Veletrhy Interpack se konají s tříletou periodicitou (výjimkou byla situace ve spojení s pandemií COVID, kdy jeden ročník „vypadl“ a současný se tak konal až po šesti letech), první ročník se konal již před 65 lety (1958). Nomenklatura veletrhu pokrývá široké spektrum okruhů výroby a dokončujícího zpracování obalů a obalových materiálů a všechny segmenty balení a distribuce. Celý článek

Zálohování snižuje počet odhozených PET lahví a plechovek

Zatímco ve 13 státech Evropy je zálohování PET lahví a plechovek běžnou součástí života, Česko na svůj další krok směrem k cirkulární ekonomice stále čeká.

Slovensko, kde zálohový systém na PET lahve a plechovky zavedli před rokem, zaznamenalo významný pokles odhozených nápojových obalů. V roce 2020 tvořily ve vysbíraném odpadu plechovky 21 % a PET lahve 18 %. Na podzim 2022 to bylo už jen 4 % plechovek a 5 % PET lahví.

Téměř 70 % Čechů vídá nejčastěji pohozené odpadky okolo laviček či podél cest. Více než polovina se pak setkává s odpadky okolo košů u vstupních cest do přírody, na rozcestnících či parkovištích. Celý článek

Logistika poslední míle

Jak podpořit ekologickou stránku poslední míle a zároveň uspokojit požadavky zákazníka?

Logistika poslední míle zahrnuje různé varianty – jiná specifika má doručování do velkoskladů na okrajích měst, jiná do prodejen v centrech měst, tzv. city logistika, a jiná doručování konečnému spotřebiteli.

Na otázky Retail News tentokrát odpovídali Jan Polter, obchodní ředitel Dachser Czech Republic; Martin Marek, provozní ředitel, DODO Group; Miloš Malaník, CEO DPD CZ, Regional Manager CEE; Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika; Milan Loidl, marketingový ředitel PPL a Zdeněk Prchlík, managing director Zásilkovna. Celý článek

Obal je „bránou“ k produktu

Segment e-commerce balení stále přináší řadu výzev. Velkým tématem k řešení je celý řetězec: obal – balení – přeprava – doručení.

E-commerce segment patří k nejprogresivnějším obalovým oblastem vůbec. I když od dob covidu, kdy byl patrný rekordní skokový nárůst obalů, se tempo poněkud umírnilo, s dalším, i když o poznání pozvolnějším nárůstem se dá počítat i v letošním roce. Vlastní trendy se dotýkají nejenom oblasti obalů, ale i zpracovatelských strojů i balících technologií. Celý článek

Hlavními trendy v balení masa jsou úspory a atraktivita řešení

Vedle trendu hledání úspor se u balení masa, výrobci soustředí stále častěji na atraktivitu obalu.

Propojení viditelnosti na produkt s úsporou obalových materiálů je vidět jako trend u řady výrobců a dodavatelů čerstvého masa, kteří stále častěji nahrazují klasické vaničky vakuovými sáčky.

Navzdory známému faktu, že „obal prodává“ se segment balení masa ještě do nedávna atraktivitou designu obalu příliš nezabýval. Typickými obalovými prostředky jsou vanička na čerstvé typy masa či uzenin, fóliové sleevy na salámy či konzervy, misky a polokonzervy pro sortiment polotovarů či hotových pokrmů. Snad jen posledně jmenovaný sortiment řešil design v podobě přebalu, etikety či víčka, nejenom funkčně, ale i graficky. Současnou atraktivitu obalů mnozí producenti neřeší zdaleka jen grafickými prvky. Ukazuje se, že spotřebitelé si oblíbili obaly, u kterých je zdůrazněna visibilita produktu. Celý článek

Ekologické balení je hlavním tématem současnosti

S udržitelnými obaly se ztotožňuje stále více globálních i národních brandů. Používáním těchto obalů navazují těsnější vztah se svými zákazníky, kteří se ve stále větší míře o udržitelnost zajímají.

Udržitelnost je skloňována ve všech pádech, lidstvo si uvědomilo, že cestou plýtvání a zbytečným zatěžováním životního prostředí nelze jít do nekonečna. Jak tomu bývá prakticky u jakékoli globálně akceptovatelné změny, nechybí ani zde doprovod v podobě polopravd či dezinformací, které doprovází „zelený“ marketing. Celý článek

Proměny nealko obalů

Jednou z hlavních priorit dnešní obalové výroby je akcent na udržitelnost. Tento trend se prosazuje také v případě obalů pro nealko nápoje.

V souvislosti s obaly píšeme o jejich designových proměnách, grafických inovacích a možnosti jejich dalšího zušlechťování. Tyto trendy jsou patrné i u obalů pro nealkoholické nápoje. Segment je však razantněji zasažen jinými, na první pohled ne tak patrnými, ale o to významnějšími, tendencemi. Celý článek

Trendy v balení chleba

Na balení chleba se dá podívat ze dvou úhlů – z hlediska technologie, kde zvláště u balení trvanlivého chleba se nejedná o jednoduchou záležitost, a z hlediska designu.

I když to z povrchního hlediska vypadá, že obal na chleba se omezuje jen na papírový či průhledný mikrotenový sáček, do kterého si ho spotřebitel sám vloží, nemusí tomu tak být a chléb dokáže zaujmout nejenom svou kvalitou a vůní, ale i typem obalu či dekorace.

Samozřejmě, že vždy u produktu, jakým je chléb, hraje nejdůležitější roli jeho kvalita, kterou spotřebitel ocení prostřednictví chutě, měkkosti a samozřejmě i charakteristické vůně. Chléb nás občas dokáže zaujmout i tvarem – někdo dává přednost oválu, jiný bochníku, další tvarované růžici. Zaujmout lze však i sekundárně – obalem, etiketou či přímým potiskem. Celý článek

Boj o plasty a zálohování pokračuje

Výrobci nápojů sdružení v Iniciativě pro zálohování chtějí plošný zálohový systém na PET lahve a plechovky.

V současné době systém záloh na PET lahve a plechovky funguje v 10 zemích Evropy. Další více než dvě desítky zemí o tomto systému uvažují nebo se jej chystají zavést. Blízko jeho spuštění je Slovensko, které začne zálohovat od 1. ledna 2022.

Češi jsou v třídění odpadů jedni z nejlepších. Je však na čase posunout se o krok dál a začít odpady správně recyklovat. Iniciativa pro zálohování představila plán, jak toho dosáhnout. Cestou k opravdové recyklaci je plošný systém zálohování nápojových PET lahví a plechovek. Iniciativu pro zálohování založili výrobci nápojů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj. Celý článek

Spotřebitel vyžaduje udržitelnější balení

V oblasti logistiky zásilek, managementu vratek a používaných obalových materiálů je stále důležitějším tématem udržitelnost.

Průzkum společnosti Smurfit Kappa z července letošního roku ukázal, že obal výrobku je pro evropské spotřebitele klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu.

Online prodejci vidí největší možnosti v optimalizaci a udržitelnějším přepravním balení. Ve studii EHI „Dispatch and Returns Management in E-Commerce 2021“ zpracované v období květen až červenec 2021 většina dotázaných (24 %) uvádí, že udržitelnost obalů je nejnaléhavějším optimalizačním opatřením. „Nicméně ekologická kritéria, jako je obecně udržitelnost nebo opětovné použití vratek, zatím nehrají roli, kterou by se na pozadí současných diskusí dalo očekávat,“ komentuje současnou situaci Thomas Kempcke, vedoucí výzkumné oblasti logistiky a autor studie. Celý článek

Roste popularita papírových palet

Vhodně volené paletové jednotky umožňují vedle zvýšení bezpečnosti a hygieny práce i podstatné úspory provozních nákladů.

K paletové optimalizaci přispívá i využívání rozměrové standardizace založené na paletovém modulu. Velkou roli hraje výběr a kvalita používané palety. Vedle palet ze dřeva, plastu či kovu se stále častěji v některých případech setkáváme i s využitím palet na bázi papíru.

Většina rozměrů palety vychází ze základního modulu 400 x 600 mm, respektovaného i evropskou výměnnou paletou EUR o základních rozměrech 1200 x 800 mm. Z něho se odvíjí řada dalších rozměrů, které umožňují dokonalé využití plochy nosné podlahy palety. Celý článek

Etikety pivovarů v roli designové inspirace

Etikety jsou nejenom doplňujícím informačním prvkem, ale i výraznou designovou složkou obalu. K těm nejznámějším patří určitě etikety na pivo.

Svět etiket je nesmírně rozmanitou záležitostí, jak z hlediska materiálu, designu, tak i technologického provedení. Podle neoficiálních zpráv by roční celosvětová produkce „pouhých“ samolepících etiket dokázala dvojnásobně olepit plášť zeměkoule!

Na rozdíl od lepenkových obalů, které vedle ochranné i manipulační funkce plní díky potisku, i funkce propagačního, estetického a dalšího charakteru, láhve obvykle výborně plní základní funkce obalu, ale sekundární funkce zaměřené na informace, reklamu či grafický design zde doplňují etikety, tedy jeden z nejpopulárnějších pomocných obalových prvků vůbec. Celý článek

U pultů a samoobslužných boxů se vyplatí variabilita

Obchodníci jsou nuceni přizpůsobit se požadavkům doby a reagovat na potřeby trhu. Flexibilita je proto zapotřebí nejen v lidské oblasti, ale vyplatí se i při zařizování prodejny.

Variabilita prodejního zařízení představuje pro obchodníka velký benefit. Díky této vlastnosti je možné obslužný pult během několika vteřin změnit na samoobslužný úsek a uspořit nejen prostředky, ale také pracovní sílu.

Pandemie znamenala a znamená výraznou změnu ve spotřebitelském pojetí čerstvosti a samozřejmě bezpečnosti, hygieny a minimalizace kontaktu s produktem. Celý článek

Udržitelné balení se vyplatí

Moderní spotřebitel obaly nezavrhuje, je si vědom jejich užitečnosti, ale upřednostňuje ekologické způsoby balení.

Zatímco před pár lety bylo tématem „Balení bez obalů“, což se ukázalo jako zajímavá, ale v praxi ne vždy použitelná myšlenka, dnešní spotřebitel se ve vnímání obalů posunul dále.

Nejenom pandemie Covid 19 nás přesvědčila, že obaly plní jak své základní i sekundární funkce, ale mají i silný hygienický podtext, který plně zapadá do primární ochranné funkce obalu. Na druhou stranu konzumenti a spotřebitelé nechtějí již zavírat oči nad některými negativními důsledky, které s sebou obaly nesou. Celý článek

Design obalů na mléčné produkty má svá specifika

V konkurenčním boji o zákazníka hraje i u mléčných výrobků důležitou roli kvalita, značka a – design obalu.

Při tvorbě designu na mléčné produkty je nutné respektovat řadu zákonitostí nejenom obecného charakteru, které se uplatňují i u jiného typu spotřebitelského zboží, ale vývoj obalového designu má zde i svá vlastní specifika, například při výběru barev apod.

Mléčné produkty patří k základním potravinám. Celý článek

Displeje, displejky, SRP

Jak displeje, tak SRP patří k oblíbeným marketingovým nástrojům při propagaci drobného zboží různého sortimentu.

K významným podporám prodeje patří displeje, ale komunikaci se zákazníkem, zvýšenou podporu značce i lepší orientaci podporují i skupinové obaly typu SRP, které někteří zákazníci vnímají nejenom užitkově, ale často velmi podobně jako další nástroj propagace.

Ať již značku propaguje spotřebitelský obal, skupinový SRP (Shelf Ready Packaging) či displej, jedná se o posílení kontaktu zákazníka s produktem a obecně zde hraje velkou úlohu design a kvalita provedení. Celý článek

Proměny v obalech na nealko

Nealkoholické nápoje patří k velmi populárním produktům, i proto lze u nich zaznamenat hned celou řadu trendů či proměn, které následně často ovlivňují i balení.

Většina trendů v kategorii nealkoholických nápojů je spojena s akcentem na zdravější životní styl ve spojení s udržitelností jak produktu, tak i obalu, ekonomikou a proměnou obchodního trhu, včetně růstu segmentu e-commerce.

Společnost je stále více zaměřena na zdravý životní styl, a to se odráží i v nápojovém průmyslu. Celý článek

Optimální paletizace jako zdroj úspor a efektivity

Paletizace je metoda ukládání, přepravy a skladování zboží. V současnosti se stále častěji ve větších výrobních závodech uplatňuje ve spojení s automatizací či robotizací.

Bez paletizace si dnes logistiku nikdo nedokáže představit. S bohatým portfoliem palet však souvisí nejen jejich správný výběr, ale i správnost ložení, často i ve spojení s další manipulační technikou.

Automatická paletizace obecně snižuje nároky na lidské zdroje, a to nejenom díky tomu, že dokáže nahradit často fyzicky náročnou práci, ale že v době nedostatku některých profesí dokáže plnohodnotně nahradit pracovní sílu úplně, nemluvě o možnosti snížení případné chybovosti. Celý článek

Spotřebitel chce kvalitní maso v kvalitních obalech

Moderní obaly jsou odezvou na nový spotřebitelský trend, ukazuje se, že spotřebitel i u masa a masných výrobků stále oceňuje i samotnou atraktivitu balení.

Svět obalů na masné a uzené produkty je velmi rozmanitý. Přesto velmi dlouho obaly na maso, salámy i masné polotovary dlouho plnily především funkci ochrannou a manipulační.

Současné obaly na maso zahrnují jak pevné, tak i flexibilní formy balení. Řada z nich je ve spojení se specifickými technologiemi, kterými se zároveň upravuje mikroklima v obalu. Celý článek

Etikety (nejen) v boji za zdraví, transparentnost a bezpečnost

Etiketa často má na spotřebitele i psychologický dopad, který rovněž pomáhá v rozhodování o koupi.

Etikety patří neodmyslitelně ke světu jak obalů, tak logistiky. I když na rozdíl od obalu neplní primární ochranně manipulační funkci, patří k prostředkům, které nesou povinná i nepovinná označování a sekundárně komunikují prodávaný produkt.

Jedna z nejdůležitějších funkcí, které současné spotřebitelské etikety plní, je funkce informační. Na základě této funkce je etiketa nositelem jak povinných, tak i doplňujících nepovinných údajů. Celý článek

Balíme ekologicky

Ekologický obal zdaleka neznamená jen obal z biodegradabilních materiálů. Důležité je, aby zanechával co nejmenší negativní environmentální stopu.

Udržitelnost není jen módním tématem, ale naopak nutností, kterou se každá sociálně zodpovědná firma musí zabývat. Téma je nosné i pro většinu obalových firem.

Vedle vlastní zodpovědnosti řady výrobců obalů, je na ně vyvíjen i tlak z řad jejich zákazníků – tedy výrobců nebo dodavatelů zboží. Obaly se neustále optimalizují, ale na rozdíl od posledních minulých pár let, naštěstí již bez přílišné „zelené hysterie“. Celý článek

Pečivo se nyní balí více

Z hlediska balení v době pandemie koronaviru COVID 19 prošlo největší změnou, alespoň vizuálně povšimnutou spotřebiteli, běžné pečivo.

Specifikum sortimentu pekárenských výrobků je jeho rozdělení na balené a nebalené produkty. V posledních letech se ozývaly hlasy proti nadužívání plastových sáčků jako jednorázového balícího prostředku. V době „koronavirové“ se plastové sáčky vítězně vrátily.

S následky pandemie, která zasáhla celý svět, se budeme ještě dlouho vyrovnávat jak ekonomicky, tak i sociálně. Mimořádná opatření během pandemie postihla mnoho odvětví přímo a některá další sekundárně. Celý článek

Polévky (nejenom) v sáčcích pod drobnohledem

I když se lze u polévek setkat s obalovými koncepty v podobě vaniček, krabiček či konzerv, přesto s velkým náskokem u dnešních polévek vítězí jako obal sáček.

Dehydrované potraviny mají řadu příznivců – především z řad out door stravování na cestách či spotřebitelů s nedostatkem času, na straně druhé je stejně početná skupina jejich odpůrců. Pravda je jako téměř vždy někde uprostřed. Důležitou roli u těchto potravin hraje i obal.

K nejznámějším dehydrovaným potravinám patří polévky a není divu. Řada z nás si bez polévky nedokáže představit ani pořádný oběd. Celý článek

Potenciál spojení etiket a digitálního tisku

Etikety, jak plastové, tak papírové, byly v obalovém sektoru mezi prvními produkty, které začaly využívat digitální tisk.

Díky digitálnímu tisku jakákoli změna na etiketě výrobu neprodraží. Digitální tisk se vyplatí i pro malé náklady, v podstatě již od jednoho kusu. Od možné variability motivů bez navýšení dalších nákladů vedl již jen krok k využívání tisku pro personalizaci.

Personalizace je trendem již několik let a spotřebitelé ji oceňují především v oblasti reklamy a e–direct marketingu. Řada průzkumů ukazuje, že personalizace má zelenou především u generace Y a Z. Celý článek

Malý pohled do světa balení pečiva

I když obecně pečivo spotřebitel vnímá jako spíše nebalený produkt, stačí se jenom rozhlédnout trochu pozorněji a je možné zjistit, že tomu tak zdaleka není.

I nebalené rohlíky je potřeba do obchodu nějakým způsobem dopravit, a to opět bez obalu, alespoň v podobě plastové přepravky, nelze. Vzhledem k velkým objemům pečiva je však na místě zmínit i specializované technologie, kterými výrobci a dodavatelé při balení musí používat. Celý článek

Mléko a obaly

Názory na mléko se v průběhu času mění, nicméně zůstává faktem, že mléko patří k nejčastěji zakupovaným produktům a vliv na jeho kvalitu nemá jen jeho původ či zpracování, ale i obal.

Kravské mléko se začalo používat zhruba před 6 500 lety v oblasti úrodného půlměsíce (od Egypta po Indii). Mléko se pilo se jen čerstvé a pouze v období, kdy byla kráva v laktačním cyklu. K největšímu rozšíření konzumace kravského mléka došlo v 50. letech dvacátého století, a to i v souvislosti s rozvojem obalových technologií. Celý článek

POP/POS: Přidaná hodnota v místě prodeje

Významnými prvky podpory prodeje jsou mediální kampaně, letáky a především POP/POS v podobě reklamních stojanů a displejů. Tyto obvykle „mlčící“ prodejci odvádějí na ploše prodejny velký díl práce. A díky moderním technologiím, dokáží zákazníka přesvědčit i o neplánované koupi.

Podpora prodeje je realizována v řadě různých forem. Jednou z nich může být forma služeb a hmotných produktů (POS/POP materiály), další může být tvořena službami na podporu prodeje (ochutnávky, soutěže), patří sem ale i mediální kampaně, billboardy, cílená inzerce a mnohé další formy. Častá je vzájemná provázanost a návaznost jednotlivých forem. Celý článek

Innovation & Sustainability Awards ovládli Češi

Společnost Smurfit Kappa uspořádala 8. listopadu v hotelu Melia ve Vídni konferenci Smurfit Kappa Central Europe Innovation Day 2018. Součástí bylo předání ocenění vítězům soutěže Innovation & Sustainability Awards.

Soutěž Innovation & Sustainability Awards ovládli zástupci České republiky, kteří získali ze šesti ocenění celkem čtyři. V kategorii Innovation Awards obsadili dokonce všechna tři první místa.

Smurfit Kappa Central Europe Innovation Day je určen pro zákazníky z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Švýcarska. Celý článek

Letošní FachPack s několika „NEJ“

Veetlrh FachPack patří mezi stálice veletrhů obalového světa. Díky strategické poloze norimberského výstaviště v nedaleké vzdálenosti od českých hranic, láká české odborníky z řad návštěvníků i vystavovatelů.

FachPack patří k největším veletrhům ve Střední Evropě a je zaměřen nejenom na obaly jako takové, ale i technologie, tisk, materiály, ekologii, logistiku a manipulaci. Nechybí ani rozsáhlé portfolium obalových materiálů, obalů i pomocných obalových prostředků, balicích strojů, etiketovací a označovací techniky, technologií pro potisk a zušlechťování obalů, intralogistiky, obalové logistiky a služeb pro obalový průmysl. Celý článek

Balíme ekologicky

I když se objevují iniciativy, které obaly zcela odmítají, obaly ze světa pravděpodobně nezmizí, naopak v některých sektorech dokonce přibývají. Co se však, zvláště u spotřebitelských obalů mění, je pohled spotřebitele.

Ekologické aspekty se u obalů zdaleka nepromítají jen u balení biopotravin či dalších přírodních produktů, kde spotřebitel více méně předpokládá i vazbu na obal. Dnešní mladší, ale dokonce už i střední generace stále častěji řeší dopady výroby i produktů na životní prostředí. Pod tímto zorným úhlem se spotřebitel dívá i na obaly. Celý článek

Na balení pečiva aktivně!

Pečivo patří z větší části mezi nebalené produkty. Jeho vůně láká zákazníky jak v marketech, tak i v pekárnách. Přesto se ani tomuto sortimentu nevyhnul trend prodlužování trvanlivosti.

Vedle speciálních technologií, kterými lze do určité míry inovovat proces pečení chleba či pečiva, je to především obal a technologie balení, co ovlivňuje trvanlivost a čerstvost produktu. V souvislosti s trvanlivým pečivem se velmi často hovoří o aktivních a inteligentních systémech balení. Celý článek

Svět konzerv a polokonzerv

Kovové obaly patří sice k dražším typům obalů, na druhou stranu přinášejí produktu značné benefity, které jim jiný materiál není schopen přinést.

Kovový obal tvoří 100% bariéru vůči venkovnímu prostředí. K nejstarším typům metalických obalů patří dekorační dózy a tuby. K velmi populárním patří nápojové plechovky. A obal, který dokáže potravině prodloužit oproti jiným alternativám dlouhodobě výrazně životnost je konzerva, nejlépe kovová.

V případě konzerv jsou důležité dva aspekty – vhodná technologie zpracování produktu a vhodný obal. Celý článek

Obal očima spotřebitele

Obal musí především dobře chránit výrobek a být praktický.

Obalový galavečer při příležitosti předávání ocenění Obal roku 2017, který se konal 5. října, byl nejen slavnostní a příjemný, ale zároveň nabitý informacemi. Obaloví odborníci měli možnost podívat se na obaly očima spotřebitele, který se s nimi setkává v obchodě a „pracuje“ s nimi doma.

Letošní ročník soutěže Obal roku se zaměřil také na vnímání obalu z pohledu spotřebitele. Celý článek

Masné produkty v atraktivních i užitných obalech

Trendem je snaha o minimalizaci spotřeby obalových materiálů.

Specifika balení masných produktů vychází nejenom ze základních z funkcí obalu a jeho vztahu k balenému výrobku, ale musí být řešena v souladu s legislativními opatřeními. Podle druhu obalů se u masných produktů setkáváme jak s flexibilním, tak i pevnými typy balení.

Požadavky na maso, masné výrobky, produkty rybolovu, akvakultury apod. jsou stanoveny vyhláškou č. 69/2016 Sb. Celý článek

Obal roku 2017

Do letošního ročníku se přihlásilo 99 exponátů.

Do letošního ročníku soutěže Obal roku, kterou pořádá Obalový institut SYBA, se přihlásilo 99 exponátů, což je o čtrnáct více než v roce 2016. Vítěze vybírala 27. června, stejně jako v předcházejících letech, odborná porota.

Cílem soutěže Obal roku je šíření pozitivního náhledu na obaly, představení novinek a trendů v obalech a obalových materiálech, ale také nejnověji i v procesech a technologiích balení či výroby obalů. Neméně důležitým aspektem je zviditelnění obalových konstruktérů a designérů. Celý článek

Biopotraviny a obaly

Řada spotřebitelů vnímá biopotraviny jako „zelené“ produkty a chtějí podobně vnímat i obal.

Pro moderního spotřebitele má biopotravina řadu benefitů. Zárukou je, že povaha a způsob získávání biopotravin jsou legislativně zakotveny. Každý produkt označený slovem bio prochází kontrolou splnění původu v ekologickém zemědělství. Potraviny, včetně těch bio, se musí balit a trh s obaly je stejně různorodý jako trh se zdravými produkty. Celý článek

Rekordní účast na Interpacku

Obalovým světem hýbou témata udržitelnosti, inspekce kvality i Průmyslu 4.0.

Jeden z největších obalových veletrhů na světě, Interpack, konaný každé tři roky v německém Düsseldorfu, se konal v první polovině května. Pořadatelé letošní 21. ročník hodnotí jako nejúspěšnější v historii.

Na letošním veletrhu Interpack se prezentoval rekordní počet 2 865 vystavovatelů. Dalším rekordem je podíl zahraničních návštěvníků, kterých z neněmeckých zemí přicestovalo z celkového počtu (170 500) 74 %. Celkově se veletrhu zúčastnili odborníci ze 168 zemí světa. Celý článek

Nenápadné téma – Pečivo a balení

Pečivo je z prvotního pohledu vnímáno jako produkt, který spotřebitel vnímá spíše jako nebalený. Samozřejmě, že se jedná jen o „optický“ klam. Rohlíky, chléb, sladké i slané pečivo odnášíme v plastových, papírových či kombinovaných sáčcích. Sáčky však nejsou zdaleka jediným obalem, který u pečiva používáme.

Pečivo je dnes širokým pojmem, tedy i se širokým záběrem na obalové materiály a typy obalů. Pekárenské produkty se neomezují pouze na pečivo s krátkodobou trvanlivostí, ale vzhledem k požadavkům, které jsou na nás moderní dobou kladeny, velmi často upřednostňujeme i pečivo s prodlouženou trvanlivostí, u kterého již s klasickým balením neuspějeme. Celý článek

Obaly pro styk s potravinami

K oblíbeným patří obaly, které mohou plnit ještě sekundárně funkci stolního nádobí.

Výrobky pro styk s potravinou se řídí řadou přísných legislativních ustanovení, vyhlášek a norem. Mezi tyto produkty, vedle kuchyňských nástrojů, nádob a nádobí nebo povrchů výrobního a transportního zařízení, patří i obaly.

Do kategorie výrobků určených pro styk s potravinami patří všechny materiály a předměty, které záměrně přicházejí do styku s potravinami, potravinovými surovinami a pokrmy během celého výrobního procesu (označení FCM – food contact materials), Celý článek

Pestrý svět obalů na džusy, šťávy i minerální vody

U obalů na nealko nápoje nelze jednoznačně říci, které se těší největší oblibě.

Svět balení nealko nápojů je mimořádně pestrý z hlediska materiálů, konstrukcí i grafického ztvárnění obalů, které může být vyjádřeno etiketou či přímým potiskem na obalu. Vedle pevných obalů, ať již v podobě láhve či plechovky, se těší velké popularitě zvláště i flexibilní stojací sáčky.

Spotřebitelé dlouhodobě z hlediska kultury obalu hodnotí jako prémiové obaly skleněné láhve, které jsou u nealko nápojů v současné podobě upřednostňovány spíše v menších spotřebitelských balení a setkáváme se s nimi především v gastronomii. Celý článek

Obaly pro potraviny a kosmetiku

K hojně diskutovaným záležitostem patří minerální oleje i skladištní škůdci.

Počátkem února proběhl další ročník mezinárodního semináře Obaly pro potraviny a kosmetiku, který každoročně pořádá obalový institut SYBA v rámci vzdělávacího projektu Obalová akademie. Letošní seminář se nesl hlavně ve dvou hlavních tématech souvisejících s kontaminací balených potravin.

Vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu účastníků tohoto semináře, byla akce již v loňském roce konána ve velkém přednáškovém sále Státního zdravotního ústavu v Praze. Celý článek

Personalizace obalů není fikce

Konkurenční výhodou se mohou stát obaly doslova na míru.

Menší série, vysoká personalizace, rychlejší reakce a jednodušší realizace zakázky. To vše patří k aktuálním trendům, které umožňuje digitální tisk. Konkurenční výhodou se tak mohou stát obaly doslova na míru pro kampaň, oslavu výročí nebo oslovení zákazníka.

Podpora vztahů spotřebitelů ke značce, zkrácené procesy v dodavatelském řetězci, možnost rychle změnit tiskový motiv a bezpečnostní prvky integrované v obalu. Celý článek

Obaly pro e-shopy nejenom jako okrajové téma

S rozvojem obchodování na internetu dochází i k posunům v chápání balení

Zatímco na začátku většina internetových firem balila zasílané zboží prakticky do jakýchkoli obalů, co se týče jejich rozměrů i kvality používaných materiálů, nyní obchodníci začínají mít na výrobce obalů různé specifické požadavky.

Časem nás možná bude čekat i další posun směrem k reklamním sdělením, kde je u obalů zatím potenciál nevyužitý. Celý článek

Obaly na dehydrované potraviny

Dehydrované produkty najdeme v plastových vaničkách, lepenkových skládačkách, sáčcích i konzervách

Akcelerovaný životní styl zvýšil poptávku po hotových jídlech, předpřipravených polotovarech a dehydrované a instantní stravě, kterou je spotřebitel schopen připravit velice jednoduše s minimalizovanými časovými náklady.

Jiný pohled na instantní potraviny mají jejich běžní konzumenti v domácnostech a jiný vyznavači exotického cestování a outdoorových aktivit. Celý článek

Postřehy z Fachpacku

Veletrhem zněla i čeština

Veletrh Fachpack konaný každoročně, jen vždy s tříletou přestávkou, patří k nejvýznamnějším veletrhům ve středoevropském regionu. O oblibě této akce u nás, svědčí i fakt, že je navštěvován nezanedbatelným procentem českých odborníků, a co víc v hojném počtu se na norimberském výstavišti presentují české firmy také v pozici vystavovatelů.

Letošní veletrh byl věnován obalům z pohledu udržitelnosti, jak jsme psali v říjnovém vydání. V následujícím článku s na veletrh zaměříme z pohledu některých konkrétních vystavovaných řešení. Celý článek

Zásilkový prodej otestován v praxi

Online se často přepravuje vzduch

Zásilkový prodej už několik let kontinuálně roste. S tím také stoupá objem obalů a zásilek. Co to znamená pro on-line prodejce a koncové zákazníky? Společnost THIMM Consulting to chtěla vědět přesně a v praxi otestovala on-line prodej v oborech s nejvyššími obraty a u top on-line prodejců.

Zkušenost s nákupem on-line má v České republice podle letního výzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK), kterého se zúčastnilo více než 1500 respondentů, 89 % uživatelů internetu ve věku patnáct a více let. Celý článek

Střeva v roli primárního obalu pro uzeniny

Umělá i přírodní, hladká i s potiskem

Uzeniny, salámy, párky, klobásy a další druhy masných produktů, které jsou různými formami zpracovávány, se primárně obvykle balí do střev. Tímto na pohled nenápadným sortimentem se na evropských i mimoevropských trzích zabývá celá řada různých výrobců. Mnozí z nich mají své pobočky i v ČR.

Balení masných produktů a uzenin má svá specifika. Vedle požadavků na používané obalované materiály se u masa setkáváme i se specifickými požadavky na technologii balení. Celý článek

Svět etiket

Místo pro povinné údaje i marketing

Etiketa je nejběžnějším komunikačním pomocným prvkem na obalu. Vedle informativní funkce, plní i funkci psychologicko-estetickou a propagační. Tyto funkce jsou ovlivněny nejen grafickým ztvárněním etikety, ale i jejím umístěním na obalu. Etikety však mohou plnit i funkci ochrannou, což se týká především bezpečnostních a inteligentních (smart) etiket.

Etikety lze aplikovat jako obvodové, přední (někdy také břišní), zadní, krčkové, spodní či čelní. Etiketu lze použít jako přelepku k uzavírání obalu apod. Celý článek

PackRight Centrum

Efektivní cesta od myšlenky k realizaci obalu

Společnost DS Smith Packaging Czech Republic nově otevřela v závodě v Boleticích nad Labem své PackRight Centrum. Společný prostor pro zadavatele, designéry a výrobce nabízí kreativní zázemí pro tvorbu obalu splňujícího požadavky obchodu, logistiky a zákazníka.

Fakt, že obal chrání produkt a současně tento produkt „prodává“ dokazuje každodenní praxe obchodu. Aby tyto funkce obal opravdu plnil a zároveň vyhověl všem požadavkům ze strany prodeje a logistiky, musí splnit celou řadu náročných kritérií. Celý článek

Výsledky soutěže Obal roku 2016

Bodoval důvtip i ekologický aspekt

Odborná porota letošního 22. ročníku renomované soutěže Obal roku se sešla k hodnocení ve čtvrtek 22. 6. 2016 a posuzovala 85 přihlášených exponátů. Titul Obal roku 2016 získalo 35 obalových řešení.

Soutěž o nejlepší obaly Obal roku je určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem je vyzdvihnout a propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na trhu objevují. Celý článek

Když obal musí působit BIO

K nejoblíbenějším barvám patří barvy přírody

Biopotraviny jsou u spotřebitelů symbolem nejenom zdravějšího způsobu stravování, ale jejich konzumenti patří zároveň k vyznavačům environmentálního způsobu života. Biopotraviny pochází z ekologického zemědělství.

Obal, do kterého jsou později zabaleny, by měl všechny aspekty tohoto sortimentu odrážet a i svým designem korespondovat se zkratkou BIO. Důležitým aspektem, který ovlivňuje kvalitu biopotraviny, jsou suroviny, ze které je potravina vyráběna. Celý článek

Fenomén doby – e-commerce

Obal by měl být odolný, praktický – i umět potěšit

Elektronické obchodování je velkou výzvou i pro obaláře. Trendem jsou v současnosti multifunkční či vícerozměrné krabice, které lze používat univerzálněji než pouze na jeden typ zboží.

Mezi běžné elektronické prostředky, které e- commerce využívá, patří elektronická pošta, e- bankovnictvím, web stránky v podobě e-shopu či sociální sítě. Výhodou internetu je, že jeho prostřednictvím lze prodávat jak fyzické zboží, tak digitální služby a informace. Celý článek

Mléčné produkty v kvalitním i různorodém balení

Skleněný obal vnímá spotřebitel jako přidanou hodnotu

Mléko a mléčné výrobky patří k základním potravinám a jsou v různých formách neopominutelnou součástí naší výživy. U všech mléčných produktů, nejen z důvodů klasických obalových funkcí, ale i z důvodů hygieny a často i prodloužené trvanlivosti, hraje velkou roli vhodný výběr obalu. I když se konzument setkává nejčastěji s kravským mlékem, stále častěji se na našem trhu objevují i mléčné produkty z kozího, ovčího a někdy dokonce i z buvolího mléka. Celý článek

Česko má jeden z nejlepších systémů třídění v Evropě

Historie třídění obalového odpadu v ČR sahá už do roku 1997. Tehdy byla podniky vyrábějícími balené zboží založena nezisková společnost EKO-KOM.

Její úkol byl jasný – vytvořit a celorepublikově provozovat systém třídění, recyklace a využití obalových odpadů. V roce 2000 bylo do systému zapojeno a dobrovolně přispívalo na třídění a recyklaci přes 300 výrobců baleného zboží. Dnes už je v něm registrováno přes 20 000 firem. Ty platí podle množství vyprodukovaných obalů poplatky, z nichž pak EKO-KOM financuje náklady na sběr, dotřídění a recyklaci obalových odpadů. Celý článek

PET jako obal, odpad i surovina

Zrození a konec PET láhve

PET láhve patří k nejběžnějším typům nápojových obalů. V oblasti nealkoholických nápojů během pouhých dvou posledních dekád zvítězily nad do té doby tradičním sklem.

Na rozdíl od skleněných obalů, které jsou vnímány jako environmentálně příznivé, jsou plastové obaly brány laickou veřejností jako odpad přírodu zatěžující. Na případě životního cyklu PET láhve lze ukázat, že tříděný plast patří k dobře využitelným materiálům. Celý článek

Široká škála obalů na pečivo

Pečivo si zákazník domů bez obalu neodnese

Pokud se budeme s laickou veřejností bavit o balení pečiva, jistě jako obal na prvním místě vyvstane sáček. Plastové, papírové či sáčky z kombinovaných materiálů nejsou zdaleka jedinou možností. U některých typů pekárenského zboží se lze setkat s lepenkovými krabicemi či tray, papírovými plisovanými košíčky a mnohými dalšími obaly.

V souvislosti s pečivem by bylo nespravedlivé zapomenout na obaly vratné, především plastové přepravky, ve kterých se pečivo obvykle přepravuje k prodejci. Celý článek

Obaly ve spojení s logistikou

Zlatá cena pro revoluční typ fólie

V reprezentačních prostorách Břevnovského kláštera proběhl v listopadu 10. ročník mezinárodní konference SpeedChain 2015. Letos poprvé byly s touto prestižní oborovou událostí spojeny i akce z obalového průmyslu, jak v podobě vlastních prezentací, tak udílení cen Obal roku & Design Touch 2015.

Cílem této významné konference je poskytnout komplexní přehled o aktuálním dění na české, evropské a globální logistické scéně. Letošní akce měla rekordních více než 600 přihlášených účastníků. Celý článek

FachPack 2015: Nabídka napříč celým procesním řetězcem

Po balení se i rozbalování stává kultovní záležitostí

Kouzlo veletrhu FachPack spočívá v jeho pestré nabídce výrobků a služeb napříč celým procesním řetězcem balení v oblastech obalů, balicí techniky, zušlechťování balicích materiálů a logistiky.

V letošním roce organizátoři veletrhu FachPack poprvé vyhlásili ústřední téma, které se tak dostalo do centra pozornosti. Jako průřezové téma, které se vine napříč celým procesním řetězcem balení, doprovází „označování a etiketování“ veletrh FachPack od samého počátku, v roce 2015 se však poprvé stalo ústředním tématem. Celý článek

Prostorová dekorace na obalu zapojuje u zákazníka hmat

Vizuální 3D efekty na obalu lépe prodávají

Obal s produktem je sice sám o sobě prostorovou záležitostí, nicméně jeho dekorace, včetně potisku, většinou plastická nebývá. V případě dražších obalů nebo obalů, které nesou ještě další přídavný reklamní podtext se 3D vjemu využívá mnohem více. Prostorová dekorace na obalu u zákazníka zapojuje další jeho smysl, a to hmat. Existuje řada možností, jak na povrchu obalu vytvořit další dimenzi, která umocní jeho marketingové funkce. Celý článek

Trendy v balení potravin

Pro čerstvé potraviny se využívá aktivní a inteligentní balení

Obaly pro potraviny patří objemově k nejvýznamnějším skupinám spotřebitelského balení. Tak, jak se proměňuje životní styl, dochází i ke změnám v oblasti balení. Ty se týkají především používaných materiálů, technologií a designu. Mnohé změny přináší do balení potravin i legislativa. K nejběžnějším materiálovým typům, které se využívají při balení potravin, patří papír, lepenka a plasty. Menší podíl zabírají kovy (především konzervy, polokonzervy, víčka a nápojové plechovky) či sklo (především nápojový průmysl). Celý článek

Papírová hygiena v atraktivních obalech

Praktické, vtipné i hravé

Papírové kapesníčky, utěrky, ubrousky i toaletní papíry patří k hygienickým standardům moderního člověka. Zvýšené objemy tohoto sortimentu postupně znamenaly i zvýšenou konkurenci mezi výrobci.

Rozpoznatelnost a prodejnost tohoto sortimentu, zajišťuje především atraktivní typ obalu. Souhrnným názvem pro papírenské výrobky spotřebního charakteru používané k toaletním a hygienickým účelům je termín „tissue“. Celý článek

FachPack 2015: Balení a mnohem víc

V centru pozornosti „Značení a etiketování“

Po pravidelné roční přestávce se od 29. září do 1. října znovu uskuteční veletrh FachPack 2015. Ústřední téma letošního ročníku veletrhu bude „Značení a etiketování“. „Během veletrhu FachPack probíhal vždy bohatý program: tři celé veletržní dny plné informací, diskuzí a rozhodnutí. A letos budeme plně obsazeni“, říká ředitelka akce Heike Slotta. V roce 2015 má tento odborný veletrh vedle nabídek týkajících se procesního řetězce balení připraveno znovu mnohem víc: přednášky a zvláštní přehlídky, které specialistům z oblasti obalového průmyslu přiblíží mimo jiné téma „značení a etiketování obalů“. Celý článek

„Mlčící“ stojan už nestačí

Jak přesvědčit zákazníka, že právě váš produkt je ten jedinečný a z konkurenční nabídky pro něho nejvíce vhodný? Marketingových nástrojů podpory prodeje je mnoho. K nejvíce účinným a přitom oproti jiným typům reklamy cenově přijatelným patří POS displeje.

Masivněji se první reklamní stojany objevily již v 19. století. Dnes se s POS (Point od Sales) stojany setkáváme jak v prodejně, tak i na méně tradičních místech (např. multikina, upoutávky na koncerty apod.). Celý článek

Pro snadnější pečení pečiva

Pečící papíry patří ke standardům v pekárenství i v moderní kuchyni. Kromě toho, že na nich při pečení nedochází k připékání a pečivo se z papíru lehce uvolňuje, jsou i velmi ekonomické, zejména proto, že při pečení není potřeba žádný tuk k vymazávání plechu či formy, čímž dochází k úspoře peněz i času. Celý článek