Česko má jeden z nejlepších systémů třídění v Evropě

Historie třídění obalového odpadu v ČR sahá už do roku 1997. Tehdy byla podniky vyrábějícími balené zboží založena nezisková společnost EKO-KOM.

Její úkol byl jasný – vytvořit a celorepublikově provozovat systém třídění, recyklace a využití obalových odpadů. V roce 2000 bylo do systému zapojeno a dobrovolně přispívalo na třídění a recyklaci přes 300 výrobců baleného zboží. Dnes už je v něm registrováno přes 20 000 firem. Ty platí podle množství vyprodukovaných obalů poplatky, z nichž pak EKO-KOM financuje náklady na sběr, dotřídění a recyklaci obalových odpadů. Celý článek

Každý obal se jednou změní v odpad

Následující článek je reakcí na četné dotazy týkající se odpadů z obalů v obchodě. Kolik jich vlastně je a co se s nimi děje? Ani EKO-KOM, který má monopol na organizační a finanční zajištění sběru a zpracování obalového materiálu v ČR, neví přesně, kolik obalového odpadu vzniká v maloobchodě a jaký je jeho podíl na celkovém množství tohoto druhu odpadu. Celý článek