Česko má jeden z nejlepších systémů třídění v Evropě

Historie třídění obalového odpadu v ČR sahá už do roku 1997. Tehdy byla podniky vyrábějícími balené zboží založena nezisková společnost EKO-KOM.

Její úkol byl jasný – vytvořit a celorepublikově provozovat systém třídění, recyklace a využití obalových odpadů. V roce 2000 bylo do systému zapojeno a dobrovolně přispívalo na třídění a recyklaci přes 300 výrobců baleného zboží. Dnes už je v něm registrováno přes 20 000 firem. Ty platí podle množství vyprodukovaných obalů poplatky, z nichž pak EKO-KOM financuje náklady na sběr, dotřídění a recyklaci obalových odpadů.

Systém třídění obalových odpadů, který je v Česku ze zákona neziskový, funguje díky dlouhodobé spolupráci průmyslových podniků a měst a obcí. Aktuálně je zapojeno přes 6 000 tuzemských měst a obcí, spolupracuje ale i s úpravci odpadů a specializovanými firmami, které pak z vytříděných odpadů vyrábějí nové produkty. V současnosti systém EKO-KOM zajišťuje recyklaci tří čtvrtin všech vyrobených a prodaných obalů v ČR.

Češi třídí odpady poctivě

Separovat odpad se stalo samozřejmou součástí už většiny obyvatel ČR, pravidelně totiž třídí už 72 % z nich. To řadí ČR do evropské špičky. Každý z nás ročně vytřídí v průměru 40,5 kg obalů z papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. V třídění a recyklaci plastových obalů jsou Češi v rámci Evropy dokonce nadprůměrní. Napříč republikou je rozmístěno přes 260 000 barevných kontejnerů. Na jedno sběrné místo pak připadá v průměru jen 140 lidí, zatímco v okolních zemích jsou to i stovky nebo tisíce. Ze svých domovů to mají Češi k nejbližšímu sběrnému místu v průměru jen 99 metrů. V roce 2000 to bylo zhruba čtvrt kilometru. Za posledních 15 let už Češi vytřídili přes 8 miliónů tun obalového odpadu a podařilo se jim tak zachránit 255 km² přírody – to je více než polovina rozlohy Krkonošského národního parku. Díky separovanému sběru putuje každoročně na další dotřídění a zpracování skoro 700 000 tun odpadu.

Český systém je efektivní a transparentní

Český systém třídění odpadu je nejen funkční, ale i levnější než je tomu ve většině Evropy. Potvrdila to studie BIO Intelligence Service zadaná Evropskou komisí. Její autoři vyhodnotili, že z hlediska celkových nákladů je tuzemský systém sběru a využití obalových odpadů nejefektivnější ze srovnávaných evropských zemí. Zatímco v ČR jsou průměrné roční náklady na třídění a recyklaci obalových odpadů 5 EUR na osobu, v sousedním Německu je to víc než dvojnásobek a například v Rakousku dokonce čtyřnásobek.

Studie také porovnávala různé modely zajišťování sběru a třídění odpadu, které fungují v členských zemích EU.
A systém, který je provozován u nás v České republice, získal nejlepší hodnocení. Je založený na odpovědnosti průmyslu a neziskovosti, navíc úzce spolupracuje s obcemi a městy. Musí být co možná nejtransparentnější a se všemi partnery spolupracovat za stejných podmínek. 85 % nákladů systému EKO-KOM tvoří přímé náklady na sběr, svoz, dotřídění a recyklaci obalových odpadů – z toho dominují platby obcím. Dostávají peníze na zajištění sběrné sítě a její obsluhu, další peníze obce investují do svozu odpadu a za využití obalových odpadů. Zhruba 4 procenta z celkových nákladů pak EKO-KOM vynakládá na vzdělávací a osvětové kampaně.

 

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v březnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.