Nové odpadové zákony se zatím odkládají

Na co se budou muset firmy připravit?

Jak dopadne nový zákon o odpadech na podnikatele a obchodníky? Pokud normy úspěšně projdou legislativním procesem, nezačnou platit dříve než v roce 2018.

Legislativní rada vlády (LRV) se vrátila k projednávání navzájem souvisejících legislativních norem z oblasti odpadového hospodářství – návrhu zákona o odpadech a návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Začátkem září LRV vrátila Ministerstvu životního prostředí návrhy k dopracování. Celý článek

Česko má jeden z nejlepších systémů třídění v Evropě

Historie třídění obalového odpadu v ČR sahá už do roku 1997. Tehdy byla podniky vyrábějícími balené zboží založena nezisková společnost EKO-KOM.

Její úkol byl jasný – vytvořit a celorepublikově provozovat systém třídění, recyklace a využití obalových odpadů. V roce 2000 bylo do systému zapojeno a dobrovolně přispívalo na třídění a recyklaci přes 300 výrobců baleného zboží. Dnes už je v něm registrováno přes 20 000 firem. Ty platí podle množství vyprodukovaných obalů poplatky, z nichž pak EKO-KOM financuje náklady na sběr, dotřídění a recyklaci obalových odpadů. Celý článek

PET jako obal, odpad i surovina

Zrození a konec PET láhve

PET láhve patří k nejběžnějším typům nápojových obalů. V oblasti nealkoholických nápojů během pouhých dvou posledních dekád zvítězily nad do té doby tradičním sklem.

Na rozdíl od skleněných obalů, které jsou vnímány jako environmentálně příznivé, jsou plastové obaly brány laickou veřejností jako odpad přírodu zatěžující. Na případě životního cyklu PET láhve lze ukázat, že tříděný plast patří k dobře využitelným materiálům. Celý článek

Každý obal se jednou změní v odpad

Následující článek je reakcí na četné dotazy týkající se odpadů z obalů v obchodě. Kolik jich vlastně je a co se s nimi děje? Ani EKO-KOM, který má monopol na organizační a finanční zajištění sběru a zpracování obalového materiálu v ČR, neví přesně, kolik obalového odpadu vzniká v maloobchodě a jaký je jeho podíl na celkovém množství tohoto druhu odpadu. Celý článek