Obal je „bránou“ k produktu

Segment e-commerce balení stále přináší řadu výzev. Velkým tématem k řešení je celý řetězec: obal – balení – přeprava – doručení.

E-commerce segment patří k nejprogresivnějším obalovým oblastem vůbec. I když od dob covidu, kdy byl patrný rekordní skokový nárůst obalů, se tempo poněkud umírnilo, s dalším, i když o poznání pozvolnějším nárůstem se dá počítat i v letošním roce. Vlastní trendy se dotýkají nejenom oblasti obalů, ale i zpracovatelských strojů i balících technologií. Celý článek

Udržitelnost obalů a možnosti způsobů recyklace

Čím dál častěji se setkáváme s udržitelnými alternativami obalů a snaha o snížení dopadu na životní prostředí se stává pro řadu firem samozřejmostí. Jaké jsou možnosti recyklace, snižování množství odpadu a celkového množství obalového materiálu?

„Obal je, a stále bude, nedílnou součástí našich životů. Téměř všechno zboží, které denně využíváme, se prodává zabalené – ať už se jedná o potraviny, kosmetiku, elektroniku nebo domácí potřeby,” říká Gabriela Fabianová, generální ředitelka společnosti RAJA. „Výrobci a distributoři si ale uvědomují zvyšující se zájem o životní prostředí, to ilustruje i zvýšená poptávka po ekologických alternativách balicího materiálu,” dodává. Celý článek

Ekologické balení je hlavním tématem současnosti

S udržitelnými obaly se ztotožňuje stále více globálních i národních brandů. Používáním těchto obalů navazují těsnější vztah se svými zákazníky, kteří se ve stále větší míře o udržitelnost zajímají.

Udržitelnost je skloňována ve všech pádech, lidstvo si uvědomilo, že cestou plýtvání a zbytečným zatěžováním životního prostředí nelze jít do nekonečna. Jak tomu bývá prakticky u jakékoli globálně akceptovatelné změny, nechybí ani zde doprovod v podobě polopravd či dezinformací, které doprovází „zelený“ marketing. Celý článek

Spotřebitel vyžaduje udržitelnější balení

V oblasti logistiky zásilek, managementu vratek a používaných obalových materiálů je stále důležitějším tématem udržitelnost.

Průzkum společnosti Smurfit Kappa z července letošního roku ukázal, že obal výrobku je pro evropské spotřebitele klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu.

Online prodejci vidí největší možnosti v optimalizaci a udržitelnějším přepravním balení. Ve studii EHI „Dispatch and Returns Management in E-Commerce 2021“ zpracované v období květen až červenec 2021 většina dotázaných (24 %) uvádí, že udržitelnost obalů je nejnaléhavějším optimalizačním opatřením. „Nicméně ekologická kritéria, jako je obecně udržitelnost nebo opětovné použití vratek, zatím nehrají roli, kterou by se na pozadí současných diskusí dalo očekávat,“ komentuje současnou situaci Thomas Kempcke, vedoucí výzkumné oblasti logistiky a autor studie. Celý článek

Ekodesign obalu aneb jak vyrobit obal příznivý k životnímu prostředí

Tlak na obaly a obalové materiály je v posledních letech enormní. Obal by už neměl splňovat jen své základní funkce, jako jsou ochrana výrobku, zajištění jeho dostatečné trvanlivosti, zdroj informací pro spotřebitele a líbivý design, který podpoří prodej výrobku. Nová legislativa i samotní spotřebitelé od něj stále častěji očekávají jeho maximální šetrnost k přírodě, jinými slovy, aby jeho dopad na životní prostředí byl minimální, tedy tzv. udržitelný.

Udržitelnost obalu řeší výrobci v rámci tzv. ekodesignu – v rámci této disciplíny se snaží obal konstruovat a z hlediska základních parametrů optimalizovat tak, aby představoval co nejmenší zátěž na životní prostředí. Celý článek

3D reklamou prorůstá zodpovědnost

Unikátní výzkum z oblasti dárkových předmětů ukázal, jak se změnil přístup zadavatelů i to, že mezi požadavky na dárkové předměty roste důraz na ekologii a odpovědný přístup.

Seminář, který na konci letošního května uspořádala asociace POPAI CE ve spolupráci firmou THIMM pack’n’display, ukázal nejnovější trendy v oblasti 3D reklamy i to, jak trh s reklamními předměty ovlivnilo dění kolem koronakrize.

Doba covidová změnila mnohé. Kvůli nutnosti dodržovat hygienická opaření docházelo především k omezení sociálních kontaktů a domácí kanceláře přinesly nebývalý rozvoj digitálních technologií. Celý článek

Design obalů na mléčné produkty má svá specifika

V konkurenčním boji o zákazníka hraje i u mléčných výrobků důležitou roli kvalita, značka a – design obalu.

Při tvorbě designu na mléčné produkty je nutné respektovat řadu zákonitostí nejenom obecného charakteru, které se uplatňují i u jiného typu spotřebitelského zboží, ale vývoj obalového designu má zde i svá vlastní specifika, například při výběru barev apod.

Mléčné produkty patří k základním potravinám. Celý článek

Palety a přepravní obaly: je z čeho vybírat

Pod pojmem paleta si většina laiků představí dřevěný typ europalety, ale jen s tímto typem by obchodníci nevystačili. Svět palet je proto mnohem bohatší.

I když v prodejně nakupující vnímá především designovou vynalézavost spotřebitelských obalů či displejů, bez přepravy a účinné paletizace se dnešní sklady, výroba, ani obchod neobejde.

Od svého vynálezu paleta slouží k zefektivnění dopravy, přepravy i skladování. Díky účinnému (dnes převážně s modulovým uspořádáním) paletovému systému dochází ke snížení nákladů i k zefektivnění všech logistických procesů i k redukci řady manipulačních procesů. Celý článek

Malý pohled do světa balení pečiva

I když obecně pečivo spotřebitel vnímá jako spíše nebalený produkt, stačí se jenom rozhlédnout trochu pozorněji a je možné zjistit, že tomu tak zdaleka není.

I nebalené rohlíky je potřeba do obchodu nějakým způsobem dopravit, a to opět bez obalu, alespoň v podobě plastové přepravky, nelze. Vzhledem k velkým objemům pečiva je však na místě zmínit i specializované technologie, kterými výrobci a dodavatelé při balení musí používat. Celý článek

Jde to i bez obalu – někdy a někde

Prodej nebalených výrobků se šíří – od průkopnických prodejen, které plní zboží do přinesených nádob zákazníků, přes řetězce s bioprodukty až do klasických supermarketů a drogerií.

Trend bezobalového zboží zároveň přináší řadu zatím nevyřešených otázek, nejen legislativních. Plnicí stanice na volně ložené zboží musí dávat smysl i v celkové logistice. Bezobalový prodej navíc vyžaduje značné předchozí logistické plánování také od zákazníků. Celý článek

Terciální obaly ve výrobě a prodeji potravin

Spotřebitel vnímá obvykle pouze obaly primární, tedy spotřebitelské, eventuálně sekundární, jinými slovy skupinové. V celém logistickém řetězci bychom se však neobešli bez obalů terciálních, které slouží k přepravě prodejních, obchodních či výrobních jednotek.

Bez paletizace si moderní výrobu a obchod ve větším měřítku nedokážeme představit. A právě palety jsou základem při vytváření stohovatelných manipulačních a přepravních jednotek, umožňujících využívání příslušných zařízení pro mechanizovanou manipulaci. Celý článek

Etiketa a obal mají více možností, jak informovat

Informace o produktu spotřebitel obvykle získává přímo z obalu či pomocného obalového prvku.

Tím je v tomto případě především etiketa či příbalový leták. Předávané informace jsou buď dané zákonem, nebo se jedná o nepovinné sdělení klientovi.

Mezi nepovinná sdělení (textová či grafická) patří i různé formy zatraktivnění prodejnosti produktu. V záplavě konkurence se současní prodejci snaží odlišit využíváním soudobých technologií. Celý článek

Obaly potravin: Eliminace negativních vlivů

Moderní obaly jsou dnes výsledkem úzké spolupráce mezi výrobci potravin, obchodníky a dodavateli obalů a obalových materiálů. Obaly potravin dnes pro spotřebitele zajišťují maximální ochranu. Stále významnějším tématem v souvislosti s obaly potravin a obaly obecně je pak ekologický aspekt.

Primární úlohou obalů potravin je zajištění jejich ochrany. Stále významnějším tématem v souvislosti s obaly je ekologický aspekt. V poslední době mají „Černého Petra“ obaly z plastů, které znečišťují přírodu, včetně oceánů. Druhým nejdůležitějším tématem po ochranné funkci obalu je tak možnost jeho recyklace. Celý článek

Balíme ekologicky

I když se objevují iniciativy, které obaly zcela odmítají, obaly ze světa pravděpodobně nezmizí, naopak v některých sektorech dokonce přibývají. Co se však, zvláště u spotřebitelských obalů mění, je pohled spotřebitele.

Ekologické aspekty se u obalů zdaleka nepromítají jen u balení biopotravin či dalších přírodních produktů, kde spotřebitel více méně předpokládá i vazbu na obal. Dnešní mladší, ale dokonce už i střední generace stále častěji řeší dopady výroby i produktů na životní prostředí. Pod tímto zorným úhlem se spotřebitel dívá i na obaly. Celý článek

Obal očima spotřebitele

Obal musí především dobře chránit výrobek a být praktický.

Obalový galavečer při příležitosti předávání ocenění Obal roku 2017, který se konal 5. října, byl nejen slavnostní a příjemný, ale zároveň nabitý informacemi. Obaloví odborníci měli možnost podívat se na obaly očima spotřebitele, který se s nimi setkává v obchodě a „pracuje“ s nimi doma.

Letošní ročník soutěže Obal roku se zaměřil také na vnímání obalu z pohledu spotřebitele. Celý článek

Masné produkty v atraktivních i užitných obalech

Trendem je snaha o minimalizaci spotřeby obalových materiálů.

Specifika balení masných produktů vychází nejenom ze základních z funkcí obalu a jeho vztahu k balenému výrobku, ale musí být řešena v souladu s legislativními opatřeními. Podle druhu obalů se u masných produktů setkáváme jak s flexibilním, tak i pevnými typy balení.

Požadavky na maso, masné výrobky, produkty rybolovu, akvakultury apod. jsou stanoveny vyhláškou č. 69/2016 Sb. Celý článek

Obal roku 2017

Do letošního ročníku se přihlásilo 99 exponátů.

Do letošního ročníku soutěže Obal roku, kterou pořádá Obalový institut SYBA, se přihlásilo 99 exponátů, což je o čtrnáct více než v roce 2016. Vítěze vybírala 27. června, stejně jako v předcházejících letech, odborná porota.

Cílem soutěže Obal roku je šíření pozitivního náhledu na obaly, představení novinek a trendů v obalech a obalových materiálech, ale také nejnověji i v procesech a technologiích balení či výroby obalů. Neméně důležitým aspektem je zviditelnění obalových konstruktérů a designérů. Celý článek

Biopotraviny a obaly

Řada spotřebitelů vnímá biopotraviny jako „zelené“ produkty a chtějí podobně vnímat i obal.

Pro moderního spotřebitele má biopotravina řadu benefitů. Zárukou je, že povaha a způsob získávání biopotravin jsou legislativně zakotveny. Každý produkt označený slovem bio prochází kontrolou splnění původu v ekologickém zemědělství. Potraviny, včetně těch bio, se musí balit a trh s obaly je stejně různorodý jako trh se zdravými produkty. Celý článek

Rekordní účast na Interpacku

Obalovým světem hýbou témata udržitelnosti, inspekce kvality i Průmyslu 4.0.

Jeden z největších obalových veletrhů na světě, Interpack, konaný každé tři roky v německém Düsseldorfu, se konal v první polovině května. Pořadatelé letošní 21. ročník hodnotí jako nejúspěšnější v historii.

Na letošním veletrhu Interpack se prezentoval rekordní počet 2 865 vystavovatelů. Dalším rekordem je podíl zahraničních návštěvníků, kterých z neněmeckých zemí přicestovalo z celkového počtu (170 500) 74 %. Celkově se veletrhu zúčastnili odborníci ze 168 zemí světa. Celý článek

Nenápadné téma – Pečivo a balení

Pečivo je z prvotního pohledu vnímáno jako produkt, který spotřebitel vnímá spíše jako nebalený. Samozřejmě, že se jedná jen o „optický“ klam. Rohlíky, chléb, sladké i slané pečivo odnášíme v plastových, papírových či kombinovaných sáčcích. Sáčky však nejsou zdaleka jediným obalem, který u pečiva používáme.

Pečivo je dnes širokým pojmem, tedy i se širokým záběrem na obalové materiály a typy obalů. Pekárenské produkty se neomezují pouze na pečivo s krátkodobou trvanlivostí, ale vzhledem k požadavkům, které jsou na nás moderní dobou kladeny, velmi často upřednostňujeme i pečivo s prodlouženou trvanlivostí, u kterého již s klasickým balením neuspějeme. Celý článek

Obaly pro styk s potravinami

K oblíbeným patří obaly, které mohou plnit ještě sekundárně funkci stolního nádobí.

Výrobky pro styk s potravinou se řídí řadou přísných legislativních ustanovení, vyhlášek a norem. Mezi tyto produkty, vedle kuchyňských nástrojů, nádob a nádobí nebo povrchů výrobního a transportního zařízení, patří i obaly.

Do kategorie výrobků určených pro styk s potravinami patří všechny materiály a předměty, které záměrně přicházejí do styku s potravinami, potravinovými surovinami a pokrmy během celého výrobního procesu (označení FCM – food contact materials), Celý článek

Obaly pro potraviny a kosmetiku

K hojně diskutovaným záležitostem patří minerální oleje i skladištní škůdci.

Počátkem února proběhl další ročník mezinárodního semináře Obaly pro potraviny a kosmetiku, který každoročně pořádá obalový institut SYBA v rámci vzdělávacího projektu Obalová akademie. Letošní seminář se nesl hlavně ve dvou hlavních tématech souvisejících s kontaminací balených potravin.

Vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu účastníků tohoto semináře, byla akce již v loňském roce konána ve velkém přednáškovém sále Státního zdravotního ústavu v Praze. Celý článek

Personalizace obalů není fikce

Konkurenční výhodou se mohou stát obaly doslova na míru.

Menší série, vysoká personalizace, rychlejší reakce a jednodušší realizace zakázky. To vše patří k aktuálním trendům, které umožňuje digitální tisk. Konkurenční výhodou se tak mohou stát obaly doslova na míru pro kampaň, oslavu výročí nebo oslovení zákazníka.

Podpora vztahů spotřebitelů ke značce, zkrácené procesy v dodavatelském řetězci, možnost rychle změnit tiskový motiv a bezpečnostní prvky integrované v obalu. Celý článek

Obaly pro e-shopy nejenom jako okrajové téma

S rozvojem obchodování na internetu dochází i k posunům v chápání balení

Zatímco na začátku většina internetových firem balila zasílané zboží prakticky do jakýchkoli obalů, co se týče jejich rozměrů i kvality používaných materiálů, nyní obchodníci začínají mít na výrobce obalů různé specifické požadavky.

Časem nás možná bude čekat i další posun směrem k reklamním sdělením, kde je u obalů zatím potenciál nevyužitý. Celý článek

Svět etiket

Místo pro povinné údaje i marketing

Etiketa je nejběžnějším komunikačním pomocným prvkem na obalu. Vedle informativní funkce, plní i funkci psychologicko-estetickou a propagační. Tyto funkce jsou ovlivněny nejen grafickým ztvárněním etikety, ale i jejím umístěním na obalu. Etikety však mohou plnit i funkci ochrannou, což se týká především bezpečnostních a inteligentních (smart) etiket.

Etikety lze aplikovat jako obvodové, přední (někdy také břišní), zadní, krčkové, spodní či čelní. Etiketu lze použít jako přelepku k uzavírání obalu apod. Celý článek

PackRight Centrum

Efektivní cesta od myšlenky k realizaci obalu

Společnost DS Smith Packaging Czech Republic nově otevřela v závodě v Boleticích nad Labem své PackRight Centrum. Společný prostor pro zadavatele, designéry a výrobce nabízí kreativní zázemí pro tvorbu obalu splňujícího požadavky obchodu, logistiky a zákazníka.

Fakt, že obal chrání produkt a současně tento produkt „prodává“ dokazuje každodenní praxe obchodu. Aby tyto funkce obal opravdu plnil a zároveň vyhověl všem požadavkům ze strany prodeje a logistiky, musí splnit celou řadu náročných kritérií. Celý článek

Výsledky soutěže Obal roku 2016

Bodoval důvtip i ekologický aspekt

Odborná porota letošního 22. ročníku renomované soutěže Obal roku se sešla k hodnocení ve čtvrtek 22. 6. 2016 a posuzovala 85 přihlášených exponátů. Titul Obal roku 2016 získalo 35 obalových řešení.

Soutěž o nejlepší obaly Obal roku je určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem je vyzdvihnout a propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na trhu objevují. Celý článek

Když obal musí působit BIO

K nejoblíbenějším barvám patří barvy přírody

Biopotraviny jsou u spotřebitelů symbolem nejenom zdravějšího způsobu stravování, ale jejich konzumenti patří zároveň k vyznavačům environmentálního způsobu života. Biopotraviny pochází z ekologického zemědělství.

Obal, do kterého jsou později zabaleny, by měl všechny aspekty tohoto sortimentu odrážet a i svým designem korespondovat se zkratkou BIO. Důležitým aspektem, který ovlivňuje kvalitu biopotraviny, jsou suroviny, ze které je potravina vyráběna. Celý článek

Fenomén doby – e-commerce

Obal by měl být odolný, praktický – i umět potěšit

Elektronické obchodování je velkou výzvou i pro obaláře. Trendem jsou v současnosti multifunkční či vícerozměrné krabice, které lze používat univerzálněji než pouze na jeden typ zboží.

Mezi běžné elektronické prostředky, které e- commerce využívá, patří elektronická pošta, e- bankovnictvím, web stránky v podobě e-shopu či sociální sítě. Výhodou internetu je, že jeho prostřednictvím lze prodávat jak fyzické zboží, tak digitální služby a informace. Celý článek

Široká škála obalů na pečivo

Pečivo si zákazník domů bez obalu neodnese

Pokud se budeme s laickou veřejností bavit o balení pečiva, jistě jako obal na prvním místě vyvstane sáček. Plastové, papírové či sáčky z kombinovaných materiálů nejsou zdaleka jedinou možností. U některých typů pekárenského zboží se lze setkat s lepenkovými krabicemi či tray, papírovými plisovanými košíčky a mnohými dalšími obaly.

V souvislosti s pečivem by bylo nespravedlivé zapomenout na obaly vratné, především plastové přepravky, ve kterých se pečivo obvykle přepravuje k prodejci. Celý článek

Jubilejní SpeedCHAIN 2015

Cesty k flexibilní logistice

Mezinárodní logistická konference SpeedCHAIN letos oslavila jubileum. Slavnostní 10. ročník se uskutečnil ve dnech 4. a 5. listopadu v tradičním prostředí Břevnovského kláštera v Praze pod heslem Logistika – transparentnost a flexibilita.

Jubilejní SpeedCHAIN představoval mezinárodní setkání více než 600 odborníků z oblasti logistiky, dopravy a dalších oborů, kteří v rámci celodenního odborného programu diskutovali o aktuálních trendech a hledali řešení problémů, s nimiž se evropská logistika potýká. Celý článek

Obaly ve spojení s logistikou

Zlatá cena pro revoluční typ fólie

V reprezentačních prostorách Břevnovského kláštera proběhl v listopadu 10. ročník mezinárodní konference SpeedChain 2015. Letos poprvé byly s touto prestižní oborovou událostí spojeny i akce z obalového průmyslu, jak v podobě vlastních prezentací, tak udílení cen Obal roku & Design Touch 2015.

Cílem této významné konference je poskytnout komplexní přehled o aktuálním dění na české, evropské a globální logistické scéně. Letošní akce měla rekordních více než 600 přihlášených účastníků. Celý článek

FachPack 2015: Nabídka napříč celým procesním řetězcem

Po balení se i rozbalování stává kultovní záležitostí

Kouzlo veletrhu FachPack spočívá v jeho pestré nabídce výrobků a služeb napříč celým procesním řetězcem balení v oblastech obalů, balicí techniky, zušlechťování balicích materiálů a logistiky.

V letošním roce organizátoři veletrhu FachPack poprvé vyhlásili ústřední téma, které se tak dostalo do centra pozornosti. Jako průřezové téma, které se vine napříč celým procesním řetězcem balení, doprovází „označování a etiketování“ veletrh FachPack od samého počátku, v roce 2015 se však poprvé stalo ústředním tématem. Celý článek

Trendy v balení potravin

Pro čerstvé potraviny se využívá aktivní a inteligentní balení

Obaly pro potraviny patří objemově k nejvýznamnějším skupinám spotřebitelského balení. Tak, jak se proměňuje životní styl, dochází i ke změnám v oblasti balení. Ty se týkají především používaných materiálů, technologií a designu. Mnohé změny přináší do balení potravin i legislativa. K nejběžnějším materiálovým typům, které se využívají při balení potravin, patří papír, lepenka a plasty. Menší podíl zabírají kovy (především konzervy, polokonzervy, víčka a nápojové plechovky) či sklo (především nápojový průmysl). Celý článek

Češi nerozumí datům o tucích na obalech potravin

Češi nerozumějí informacím na obalech potravin, problém mají hlavně v rozlišení tuků. Ukázal to průzkum iniciativy Vím, co jím a piju, která pomáhá spotřebitelům s výběrem výživově hodnotných potravin. Výsledky rovněž odhalily, že Pražané se od zbytku republiky odlišují – až na několik výjimek jsou jejich vědomosti na horší úrovni. Celý článek

Pro snadnější pečení pečiva

Pečící papíry patří ke standardům v pekárenství i v moderní kuchyni. Kromě toho, že na nich při pečení nedochází k připékání a pečivo se z papíru lehce uvolňuje, jsou i velmi ekonomické, zejména proto, že při pečení není potřeba žádný tuk k vymazávání plechu či formy, čímž dochází k úspoře peněz i času. Celý článek