PackRight Centrum

Efektivní cesta od myšlenky k realizaci obalu

Společnost DS Smith Packaging Czech Republic nově otevřela v závodě v Boleticích nad Labem své PackRight Centrum. Společný prostor pro zadavatele, designéry a výrobce nabízí kreativní zázemí pro tvorbu obalu splňujícího požadavky obchodu, logistiky a zákazníka.

Fakt, že obal chrání produkt a současně tento produkt „prodává“ dokazuje každodenní praxe obchodu. Aby tyto funkce obal opravdu plnil a zároveň vyhověl všem požadavkům ze strany prodeje a logistiky, musí splnit celou řadu náročných kritérií. Jak složitá bývá cesta od prvotní myšlenky po realizaci úspěšně přijatou trhem, zažil nejeden výrobce.

Společnost DS Smith Packaging se proto rozhodla usnadnit cestu ke vzniku úspěšného obalu a začala v zemích, kde působí pro své klienty postupně otevírat tzv. Impact Centra a PackRight Centra. V České republice bylo centrum pro klienty otevřeno v závodě v Boleticích nad Labem.

Cílem centra je poskytnout klientovi/zadavateli maximum informací potřebných k vytvoření úspěšného obalu pro jeho produkt. K tomu směřuje design, technické vybavení i personální obsazení centra. Vše začíná neformálním posezením s dobrou kávou, kde si zadavatel a pracovníci PackRight Centra mají možnost pohovořit nejen o požadovaném obalu, ale především o záměrech a cílech, které má splňovat. Po této fázi brainstormingu pokračuje jednání u rozlehlého pracovního stolu, kde již začínají vznikat konkrétní návrhy obalu. Na závěr pracovního dne pak zadavatel odchází s prototypem obalu.

Dva kroky na cestě k nejlepšímu obalu

PackRight Centrum a Impact Centrum nefungují jako služba zákazníkovi samostatně, ale ve vzájemné návaznosti. Zatímco PackRight Centrum nabízí řešení, Impact centrum se zaměřuje na poznání skutečného „života“ obalu od výroby přes prodej až ke konečnému zákazníkovi.

Cesta k ideálnímu obalu zákazníka vede od zadání po realizaci přes čtyři hlavní kroky vývojového procesu.

  • Insights. Zahrnuje definici projektu, určení priorit, kritéria úspěchu, průzkum trhu a znalost produktu a požadavků dodavatelského cyklu.
  • Pack Development. Společně se rozvíjí a testují kreativní nápady pomocí alternativ a navrhovaný koncept se potupně zdokonaluje. Je vytvořen prototyp, který se hodnotí podle zvolených kritérií a následně zdokonaluje.
  • Review & Validate. V této fázi se společně se zákazníkem testuje a schvaluje návrh.
  • Implement. Obal jde do výroby. Zákazník poskytuje zpětnou vazbu, zda obal splnil jeho očekávání.

1. Impact Centrum sleduje celý dodavatelský cyklus

Impact centrum zahrnuje všechny stupně dodavatelského cyklu pod drobnohledem: materiál, výrobu, dopravu a skladování, distribuční centrum, obchod, spotřebitele a recyklaci.

V Impact Centru, které je simulací reálné prodejny s regály naplněnými aktuálně prodávaným sortimentem, zákazník názorně vidí, jak působí obal v obchodě, i na všech ostatních stupních dodavatelského cyklu. V reálném prostředí si tak může představit, jaký význam pro něj má volba správného balení. Odborníci z DS Smith ho seznámí s celým životním cyklem obalu, od výroby obalového materiálu, přes distribuci, skladování v obchodu, umístění na regálu, manipulací s obalem ze strany personálu po tzv. moment pravdy, tedy prodej konečnému zákazníkovi.

Každé Impact Centrum sdílí poznatky z více než 50 obchodů a více než 500 prozkoušených obalů (RRP). Zákazník/zadavatel tak získá informace o působení značky, efektivitě ve skladu, zlepšení prodeje, aktivaci zákazníka, merchandisingu, budoucích trendech a vývoji, ale také informace z oblasti bezpečnosti a zajištění dodávek, pracovních podmínek, efektivity výroby, dopadu na životní prostředí, nákladově-efektivní řešení či prevence poškození a rizika.

Odborníci posoudí všechny funkce obalu spojené se snadností identifikace, otevíráním, umístěním na regále, prodejem a recyklací.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v zářijovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.