Obaly pro potraviny a kosmetiku

K hojně diskutovaným záležitostem patří minerální oleje i skladištní škůdci.

Počátkem února proběhl další ročník mezinárodního semináře Obaly pro potraviny a kosmetiku, který každoročně pořádá obalový institut SYBA v rámci vzdělávacího projektu Obalová akademie. Letošní seminář se nesl hlavně ve dvou hlavních tématech souvisejících s kontaminací balených potravin.

Vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu účastníků tohoto semináře, byla akce již v loňském roce konána ve velkém přednáškovém sále Státního zdravotního ústavu v Praze. V těchto prostorech se konal i letošní seminář, kterého se zúčastnilo na 150 odborníků.

Minerální oleje jsou nosným tématem pro celou EU

Minerálním olejům byly věnovány hned první dvě přednášky. Dr. Johannes Bergmair, Pack Experts, Rakousko se postaral o fundovaný a pro odborníky, kteří nemají chemické vzdělání, i stravitelný úvod s vysvětlením všech souvisejících pojmů, vyskytujícími se možnými riziky a případnými možnostmi eliminace potenciálních dopadů. Rovněž zdůraznil, že ne každý minerální olej je nebezpečný lidskému organizmu. Toxicita minerálních olejů a jejich akumulace v těle je rozdílná především podle toho, jaký podíl tvoří tzv. aromatické uhlovodíky a jaké je jejich chemické složení.

Na druhou stranu je však třeba podotknout, že minerální oleje jsou těkavé látky, a tak tento problém není záležitostí pouze obalu v přímém kontaktu s potravinami. Příčinou kontaminace může být i průnik z maziv strojů nebo mazací oleje rozptýlené ve vzduchu apod.

Na tuto přednášku nejenom navázal, ale některé aspekty i na vhodných konkrétních příkladech rozvinul Dr. Thomad Gude, Swiss Quality Testing Services, Švýcarsko. Vedle obalů či maziv se soustředil i na případné možné kontaminace produktu z dalšího širokého spektra zdrojů, kterým mohou být např. jutové pytle, které jsou ošetřeny minerálními oleji proti škůdcům, neodpovídající skladování surovin pro potraviny nebo obalových materiálů či emise ze zemědělské techniky. Minerální oleje se mohou k produktu dostat v omezené míře i z tiskových barev či dokonce i ze schválených potravinářských aditiv jako jsou různé typy bílého oleje, tekutého parafinu apod.

Pohled z ČR, SR, Maďarska i Bruselu

O tom, že minerální oleje jsou nosným tématem pro celou EU, účastníky semináře, přesvědčila Ing. Milada Syčová, Regionálny Ústav verejného zdravia, Slovensko. V rámci své prezentace informovala o utlumení legislativních aktivit Bruselu vzhledem k bisfenolů, (BSA, BSFatd.) a naopak spuštění monitoringu minerálních olejů typu MOSH (MineralOil based Saturated Hydrocarbons) a MOAH (MineralOil based Aromatic Hydrocarbons). Na základě tohoto monitoringu se nevylučuje příprava určitých legislativních kroků Evropské komise ohledně regulace výrobků z papíru určených pro kontakt s potravinami.

Tento program se v rámci Unie pochopitelně dotkne i českých a slovenských firem. Případnou jasně danou legislativu jistě uvítá i řada obchodních řetězců. Některé z nich již dnes vyvíjí tlak na své dodavatele, zejména potravináře, aby jim garantovali, že obaly jejich zboží jsou olejuprosté.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v březnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.