Biopotraviny a obaly

Řada spotřebitelů vnímá biopotraviny jako „zelené“ produkty a chtějí podobně vnímat i obal.

Pro moderního spotřebitele má biopotravina řadu benefitů. Zárukou je, že povaha a způsob získávání biopotravin jsou legislativně zakotveny. Každý produkt označený slovem bio prochází kontrolou splnění původu v ekologickém zemědělství. Potraviny, včetně těch bio, se musí balit a trh s obaly je stejně různorodý jako trh se zdravými produkty.

Obecně pro biopotraviny platí stejná pravidla jako pro běžné potraviny, tedy musejí splňovat totožné potravinářské předpisy. Navíc splňují podmínky, které upravují zákony pro ekologické zemědělství a biopotraviny. V ČR dodržování zákona o ekologickém zemědělství je v kompetenci kontrolních orgánů pověřenými Ministerstvem zemědělství. Biopotravina je finálním produktem ekologického zemědělství, které je chráněno a kontrolováno zákonem č. 242/2000 Sb. a Nařízením Rady (ES) č. 834/2007. Výrobce, který splňuje všechny legislativní podmínky, může svůj výrobek označit symbolem dobře známé „biozebry“ (certifikované bio výrobky jsou označené grafickým znakem BIO či jeho schválenými modifikacemi, s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“).

I když se biopotraviny často posuzují především z hlediska zdravé konzumace, jejich cíl je environmentální pěstování a následně výroba. Jinými slovy přínos biopotravin pro naše zdraví je druhotným dopadem zdravého zemědělství, které se snaží vyloučit chemizace půdy, vody, zvířat či potravin. Bioprodukty již svým způsobem pěstování a zpracování jsou obvykle dražší. Běžně se v různých anketách uvádí, že spotřebitelé jsou za biopotraviny ochotni zaplatit o 10 a více procent vyšší cenu.

Podobně jako jsou předpisy pro potraviny i biopotraviny, ani u obalů není situace rozdílná. Všechny materiály použité k výrobě obalů musí splňovat legislativní náležitosti, následně pak záleží, zda se jedná o obal, který přichází do přímého kontaktu s potravinou či nikoli. Zdravotní požadavky na obaly potravin řeší především nařízení (ES) č. 1935/2004 a zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Bio, Eco a další „zelené“ atributy obalu zvedají obrat

Řada spotřebitelů vnímá biopotraviny jako „zelené“ produkty a chtějí podobně vnímat i obal. Velmi často se u těchto typů potravin objevují obaly na papírové bázi, obvykle přírodní barvy. Grafika bývá provedena častěji v podobě pérovky a velmi častou barvou je pochopitelně zelená či hnědá.

U bionápojů spotřebitel vnímá jako korespondující variantu obal ze skla, v některých případech i z kovu. Jak sklo, tak i kov jsou vnímány jako dobře recyklovatelné materiály s minimálním dopadem na životní prostředí. V případě skla je benefitem jeho průhlednost, spotřebitel se může tedy ještě před zakoupením vizuálně „seznámit“ s produktem. V případě plechovek je zde opět jejich příspěvek k udržitelnému rozvoji. Na rozdíl od některých dalších balicích materiálů jsou totiž recyklovatelné. A navíc mají ještě výhodu 100 % bariéry. Vzhledem k tomu, že čerstvě balené biopotraviny mají výrazně kratší životnost, je balení v konzervě ideální alternativou.

U skla je bio pojetí produktu často umocněno i etiketou. Spojení skla a etikety s grafikou v přírodních barvách dost často používají i producenti medu.

I když plasty spotřebitel již tak pozitivně ekologicky nepřijímá, přesto se i v balení biopotravin s nimi často setkáváme. A zdaleka se nejedná pouze o v současnosti hojně diskutované bioplasty, obaly, jak flexibilní, tak i pevné se vyrábí i z plastů konvenčních.

Je Fair Trade bio?

Produkty spravedlivého obchodování (značka Fair Trade) spotřebitel také často vnímá jako bio, i když to ne vždy musí být pravda. Na rozdíl od ekologického zemědělství, je tato iniciativa zaměřena více sociálně, tedy na spravedlivou odměnu za práci. Značka Fair Trade automaticky neznamená, že byl výrobek vyprodukován s ohledem na životní prostředí (tedy v kvalitě bio) a naopak značka bio nemusí znamenat, že jeho výrobce v zemích třetího světa nebyl vykořisťován. Přesto se odhaduje, že přes 50 % produktů se značkou Trade Fair jsou zároveň i bio.

Někteří producenti či obchodníci dokonce staví svou marketingovou strategii na propojení obou těchto atributů. V rámci tohoto spojení, pak obal komunikuje produkt jako ekologicko-etický. Mezi nejznámější producenty tohoto typu patří výrobce biočokolád Green & Black’s. Biočokoláda je vyráběna z certifikovaného biokakaa, které je nakupováno v rozvojových zemích prostřednictvím systému fair trade.

Designově tato známá značka, která je na trhu již více než 25 let, vsadila na barvu svého názvu, tedy na černou a zelenou. Čokoládová řada je obalově velmi dobře rozpoznatelná, obal je vždy v černé barvě, narušené zelenou stuhou s červenou pečetí. Písmo je na obalu obvykle v barvě žluté či zlaté.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v letním dvojčísle Retail News, červenec-srpen…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.