Paleta jako přepravní obal

Nejčastějším způsobem využití je konstrukce prosté palety ze dřeva, z plastu, kovu či papíru. V přepravním balení bývá paleta opatřena dalším boxem, nádrží či kontejnerem, tedy slouží jako obal i jako manipulační jednotka zároveň.

Bez palet a paletizace si moderní logistický proces nedokážeme dnes již vůbec představit. Paleta svým rozměrovým a konstrukčním uspořádáním umožňuje významnou měrou jakýkoliv pohyb v rámci celého logistického řetězce a zároveň významně redukuje čas i náklady. Celý článek

Roste popularita papírových palet

Vhodně volené paletové jednotky umožňují vedle zvýšení bezpečnosti a hygieny práce i podstatné úspory provozních nákladů.

K paletové optimalizaci přispívá i využívání rozměrové standardizace založené na paletovém modulu. Velkou roli hraje výběr a kvalita používané palety. Vedle palet ze dřeva, plastu či kovu se stále častěji v některých případech setkáváme i s využitím palet na bázi papíru.

Většina rozměrů palety vychází ze základního modulu 400 x 600 mm, respektovaného i evropskou výměnnou paletou EUR o základních rozměrech 1200 x 800 mm. Z něho se odvíjí řada dalších rozměrů, které umožňují dokonalé využití plochy nosné podlahy palety. Celý článek

Dramatický růst cen dřeva i dřevěných palet a jejich akutní nedostatek

V posledních měsících můžeme vidět trend výrazného až drastického zdražování dřeva v celém segmentu dřevozpracujícího průmyslu včetně dalších oblastí, které souvisí s paletovým „byznysem“.

Vedle růstu ceny dřeva současně rostou i ceny dalších surovin, součástek a nástrojů (zejména z oceli) které se využívají při výrobě a opravě palet – jedná se například o hřebíky, sponky, pily, ale i o celé nástroje a stroje. Tento trend je jasně patrný na celosvětovém i evropském dřevařském a paletovém trhu. To se samozřejmě následně zásadně promítá i do trhu výroby a oprav dřevěných palet v České a Slovenské republice. Celý článek

Optimální paletizace jako zdroj úspor a efektivity

Paletizace je metoda ukládání, přepravy a skladování zboží. V současnosti se stále častěji ve větších výrobních závodech uplatňuje ve spojení s automatizací či robotizací.

Bez paletizace si dnes logistiku nikdo nedokáže představit. S bohatým portfoliem palet však souvisí nejen jejich správný výběr, ale i správnost ložení, často i ve spojení s další manipulační technikou.

Automatická paletizace obecně snižuje nároky na lidské zdroje, a to nejenom díky tomu, že dokáže nahradit často fyzicky náročnou práci, ale že v době nedostatku některých profesí dokáže plnohodnotně nahradit pracovní sílu úplně, nemluvě o možnosti snížení případné chybovosti. Celý článek

Sdílené palety zvyšují podíl na trhu

Jde o neviditelnou položku, kterou méně všímavý zákazník obchodu nevidí, ale bez níž by zboží do obchodu nedojelo. Dřevěné palety.

V posledních letech se trh s dřevěnými paletami mění a místo klasických europalet si ukusují větší část trhu tak zvané sdílené palety. V Česku je jejich poskytovatelem hlavně společnost Chep, spadající pod globální firmu Brambles, a od loňského roku je aktivnější i francouzská společnost LPR. Celý článek

Dřevěné palety vykazují vyšší úroveň antibakteriální aktivity než plastové

Na logistickém trhu se lze poměrně často setkat s názorem, že plastové palety mají ze své podstaty lepší hygienické vlastnosti než palety dřevěné. Aby se v této otázce udělalo jasno a nevycházelo se pouze z „pocitů a neověřených názorů“ tak se na začátku roku 2018 obrátila EPAL – Evropská paletová asociace na Ústav dřevařských technologií v Drážďanech (Institut für Holztechnologie Dresden) s požadavkem na vědecké prověření tohoto tvrzení a zjištění skutečného stavu.

Při dlouhodobém laboratorním testování prováděném od února 2018 do prosince 2019 se porovnávaly mikrobiální vlastnosti standardních europalet EPAL a plastových palet H1. Celý článek

Palety a přepravní obaly: je z čeho vybírat

Pod pojmem paleta si většina laiků představí dřevěný typ europalety, ale jen s tímto typem by obchodníci nevystačili. Svět palet je proto mnohem bohatší.

I když v prodejně nakupující vnímá především designovou vynalézavost spotřebitelských obalů či displejů, bez přepravy a účinné paletizace se dnešní sklady, výroba, ani obchod neobejde.

Od svého vynálezu paleta slouží k zefektivnění dopravy, přepravy i skladování. Díky účinnému (dnes převážně s modulovým uspořádáním) paletovému systému dochází ke snížení nákladů i k zefektivnění všech logistických procesů i k redukci řady manipulačních procesů. Celý článek