Dramatický růst cen dřeva i dřevěných palet a jejich akutní nedostatek

V posledních měsících můžeme vidět trend výrazného až drastického zdražování dřeva v celém segmentu dřevozpracujícího průmyslu včetně dalších oblastí, které souvisí s paletovým „byznysem“.

Vedle růstu ceny dřeva současně rostou i ceny dalších surovin, součástek a nástrojů (zejména z oceli) které se využívají při výrobě a opravě palet – jedná se například o hřebíky, sponky, pily, ale i o celé nástroje a stroje. Tento trend je jasně patrný na celosvětovém i evropském dřevařském a paletovém trhu. To se samozřejmě následně zásadně promítá i do trhu výroby a oprav dřevěných palet v České a Slovenské republice.

Tento dramatický vývoj je patrný přibližně od poloviny roku 2020, kdy Spojené státy uvalily cla na dovoz dřeva z Kanady. Do toho vstoupil výrazný růst poptávky po dřevu v Číně ve druhé polovině roku 2020 s tím, že tato poptávka nadále silně roste. Posledním krokem, který způsobuje pravidelné skokové navyšování cen v posledních týdnech a měsících je obrovská finanční podpora vlády USA na podporu domácí ekonomiky a amerických domácností ve výši přibližně 1,9 bilionů amerických dolarů (cca 41 bilionů českých korun). Tato finanční podpora v kombinaci s nízkými úroky motivuje výstavbu a rekonstrukce soukromých i komerčních dřevostaveb v celých Spojených státech a tím nadále zvyšuje poptávku po dřevě. Tato poptávka ve Spojených státech i Číně poté zásadně „vysává“ nabídku dřeva z celého evropského prostoru a tím dochází k drastickému navyšování této cenné suroviny.

Tento dosavadní vývoj ještě negativně ovlivní další vlivy. Například Rusko omezuje vývoz nezpracované kulatiny ze svého území a ministerstvo obchodu USA plánuje kroky, které by mohly vést ke zvýšení současných dovozních cel kanadského dřeva do USA na dvojnásobek (na 18,32 %)!

Vývoj cena řeziva v USA od ledna 2017 do začátku května 2021:

(cena USD/FBM, zdroj: tradingeconomics.com)

Zde není ani tak důležité přepočítávat různé měrné jednotky, ale podívat se na trend. Průměrná cena řeziva se v letech 2017 až 2019 pohybovala na úrovni pod 400 USD (vyjma přibližně první poloviny roku 2018).

V dubnu 2020 pak Spojené státy zavedly dovozní cla na dřevo z Kanady a začaly působit další výše uvedené negativní vlivy a opatření. Od začátku roku 2021 pak růst ceny řeziva dramaticky roste a jeho cena začátkem května 2021 atakovala hranici 1 700 USD. To je oproti předchozím rokům přibližně čtyřnásobek! Pro informaci, například pouze v březnu 2021 dřevo v ČR zdražilo o 20 %!

Obdobný vývoj je také jasně patrný na tzv. HPE Indexu

Jednotlivé indexy odrážejí vývoj nákupních cen různých druhů řeziva a materiálů na bázi dřeva používaných v průmyslu nejen v Německu, ale i Evropské unii a zámoří.

Vývoj indexu cen u dřevěných palet a dřevěných obalů (100 % = leden 2005)

HPE INDEX: Cenový index řeziva a materiálů na bázi dřeva pro dřevěné obaly a palety vytvářený Bundesverband Holzpackmittel – Paletten – Exportverpackung (HPE) ve spolupráci s Rheinische Friedrich – Wilhelms – Universität, Bonn.

Výše uvedený negativní vývoj dále ovlivňují další faktory, které souvisí s celosvětovou pandemií COVID-19. V průběhu více než rok trvající pandemie došlo k narušení nastaveného dodavatelsko odběratelského řetězce u řady firem, kdy společnosti musely flexibilně reagovat na mimořádnou situaci na trhu i celé společnosti.

Na trhu chybí zásoby nových a použitých palet

Docházelo k mimořádným a nestandardním dodávkám, výraznému omezení provozů při výrobě i opravách palet z důvodu nemocí, nařízených karantén, nedostatku pracovníků i dalších vládních opatření. Tím došlo k tomu, že uživatelé palet (výrobní i obchodní společnosti), dodavatelé nových palet i opravci použitých palet vyčerpaly své zásoby a rezervy palet. V posledních měsících a týdnech přichází (pozitivní) výrazné oživení ekonomiky a tím i opětovný rychlý rozvoj obchodu, přepravy a skladování zboží. Tím logicky dramaticky roste poptávka po nových i použitých paletách. Zásoby nových a použitých palet však na trhu nejsou.

Výše uvedený stav na trhu palet a drastický vývoj ceny řeziva již delší dobu má (a logicky musí mít) dopad na koncové ceny palet – ať už nových palet nebo palet opravovaných. A nejen, že ceny palet dramaticky rostou, ale jejich ceny se zvyšují téměř každý týden, a tak nelze jejich ceny ani smluvně stanovit na dobu delší, než je jeden nebo dva týdny.

A tato situace nemá dopad „pouze“ do rostoucích cen palet, ale i do jejich dodacích lhůt. V současnosti jsou dodací lhůty nových i použitých palet násobně delší, než byly v minulosti, protože se čeká na dodávky vhodného dřeva i spojovacích materiálů. A to vše dodavatelé palet samozřejmě pořizují za aktuální tržní ceny.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 6.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.