Optimální paletizace jako zdroj úspor a efektivity

Paletizace je metoda ukládání, přepravy a skladování zboží. V současnosti se stále častěji ve větších výrobních závodech uplatňuje ve spojení s automatizací či robotizací.

Bez paletizace si dnes logistiku nikdo nedokáže představit. S bohatým portfoliem palet však souvisí nejen jejich správný výběr, ale i správnost ložení, často i ve spojení s další manipulační technikou.

Automatická paletizace obecně snižuje nároky na lidské zdroje, a to nejenom díky tomu, že dokáže nahradit často fyzicky náročnou práci, ale že v době nedostatku některých profesí dokáže plnohodnotně nahradit pracovní sílu úplně, nemluvě o možnosti snížení případné chybovosti.

Samotný výkon robota při automatické paletizaci je vyšší z řady důvodů, z nichž primární je konstrukce robota. Další výhodou paletizačních robotů je, že jsou schopny obsluhovat více paletizačních linek najednou.

Na druhou stranu je pravdou, že zatím plnohodnotnou automatizaci nelze z řady důvodů zavést na všech pracovištích. Své by o tom mohli vyprávět i pracovníci skladů retailů apod., kde se při paletizování pracuje s řadou různých produktů, které se často paleta od palety mění.

Optimální ložení lze nasimulovat

Bez příslušných softwarů se dnešní procesy v logistice již neobejdou. Programy pro logistické operace optimalizují množství přepravovaných položek zboží, vylučují nadbytečné manipulační operace, výrazně snižují prostojové časy a podstatně redukují náklady na skladování zboží – optimalizace nákladových jednotek vyžaduje menší skladovací plochy. V oblasti balících, distribučních i přepravních operací bývají pro tvorbu nákladových jednotek většinou používány palety a právě tvorba paletizačních systémů tvoří základ většiny těchto SW.

K nejznámějším paletizačním SW patří palOPTI, TOPS Pro, Cape Systems (ten pracuje i jako plug in v rámci konstrukčního SW ArtiosCAD). Zde SW na základě daných vstupních parametrů zoptimalizuje varianty skupinového i spotřebního balení. Následuje optimalizace rozmístění krabic na paletě (SW obsahují velké knihovny různých nadefinovaných typů) a pozdější rozmístění paletových jednotek na další ložné ploše – automobil, sklady apod. Se všemi těmito SW se snadno pracuje, neboť v jednotlivých krocích nechybí barevné prostorové náhledy, které přispívají k uživatelsky přátelskému prostředí jednotlivých produktů.

Recyklované plasty jsou trendy i u výroby palet

Důležitou roli hraje správný výběr samotné palety nejenom z hlediska její konstrukce, rozměrů či materiálů, ale i typu, hmotnosti a nosnosti. I když existuje celá řada standardních i nestandardních rozměrů, nejčastěji využívaný paletizační modul (600 x 400 mm) vychází z rozměru europalety (1200 x 800 mm).

Z tohoto základního modulu se pak odvíjí řada rozměrů, které umožňují dokonalé využití plochy nosné podlahy palety. Z hlediska materiálu je nejvíce využíváno dřevo. Dřevěná prostá paleta je sice nejčastěji spjata s oblastí stavebnictví či strojního průmyslu, ale nachází své využití i v dalších oblastech. Tam, kde je větší akcent na hygienu a čistotu provozu je častou alternativou dřevěné palety paleta plastová, kterou lze díky hladkému, uzavřenému povrchu bez problémů důkladně vyčistit, takže je ideální pro skladování a přepravu hygienického zboží.

Podobně jako u dalších produktů, i u palet je v současnosti kladen důraz nejenom na užitné vlastnosti, ale i na celkovou udržitelnost řešení. Proto se v sortimentu plastových palet stále častěji setkáváme s produkty z recyklátu. To je vidět i na sortimentu společnosti Stabilplastik, která patří k největším výrobcům a vývozcům přepravních palet z recyklovaných plastů v ČR. Kromě svého hlavního zaměření se zabývá i výkupem a recyklací odpadních plastů, zejména polyetylénu a polypropylénu.

Jednou z hlavních výhod výrobků je to, že po uplynutí jejich životnosti nebo při poškození mohou být zpět firmou odebrány ke zpětné recyklaci. Společnost důsledně prosazuje cirkulární ekonomiku v logistice. Vedle prostých palet různých typů (europalety, půlpalety, lehké, industriální, kontejnerové palety atd.) nabízí společnost jako nadstavbové řešení základní řady výrobky individualizované dle přání zákazníků (tvarové modifikace, odlehčené verze, antistatické úpravy, barevné modifikace atp.).

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 11.2020…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.