Roste popularita papírových palet

Vhodně volené paletové jednotky umožňují vedle zvýšení bezpečnosti a hygieny práce i podstatné úspory provozních nákladů.

K paletové optimalizaci přispívá i využívání rozměrové standardizace založené na paletovém modulu. Velkou roli hraje výběr a kvalita používané palety. Vedle palet ze dřeva, plastu či kovu se stále častěji v některých případech setkáváme i s využitím palet na bázi papíru.

Většina rozměrů palety vychází ze základního modulu 400 x 600 mm, respektovaného i evropskou výměnnou paletou EUR o základních rozměrech 1200 x 800 mm. Z něho se odvíjí řada dalších rozměrů, které umožňují dokonalé využití plochy nosné podlahy palety.

Vedle standardních palet existují i palety nestandardní, rozměrově na přání zákazníka, které jsou určeny obvykle k uzavřenému okruhu používání, eventuálně jako palety nevratné. Vedle vhodných rozměrů, tvarů, přiměřené hmotnosti obalů, které odpovídají daným manipulačním možnostem, je z pohledu příslušných operací stejně důležitá i kompaktnost a vyhovující mechanická pevnost vlastních přepravních obalů, ale také dokonalá fixace a zajištění stability manipulačních jednotek.

I když je paleta nejčastěji spjata materiálově se dřevem, nejedná se rozhodně o jedinou variantu. Především vyšší hygienu v řadě potravinářských provozů představuje volba palet plastových či metalických. Posledně jmenované navíc disponují i přes vyšší cenu i dalším benefitem – vysokou nosností, takže jsou využívány i v dalších odvětvích, včetně těžkého průmyslu.

Dřevo, stejně jako papír, patří mezi lignocelulózové materiály a ani v této skupině není jediným využitelným materiálem. Setkáváme se i s paletami vyrobenými z překližky či OSB desek. Oblíbené jsou i lisované Inka palety z aglomerované dřevité hmoty.

Palety z „papíru“ – co si pod tím představit?

Palety na bázi papíru jsou sice často nevratné, ale přináší řadu významných benefitů v podobě nízké ceny, nízké hmotnosti a dobré manipulovatelnosti. Tzv. papírové palety nejsou samozřejmě složené z papíru, ale jsou z materiálů, které se z papírů vyrábí. Nejčastěji se jedná o vlnitou lepenku, papírové voštiny a nasávanou vlákninu. V současnosti hraje velmi důležitou roli měřítko udržitelnosti, a i to nahrává (samozřejmě jen tam, kde lze s úspěchem tento typ používat) těmto paletám. Nejenom proto, že je papír vnímán z dlouhodobého hlediska jako environmentálně příznivý materiál z důvodu své recyklace, ale i proto, že řada materiálů, ať již například vlnitá lepenka či třeba voštiny, jsou obvykle i z papíru s větším podílem recyklovaného vlákna vyráběny, o nasávané vláknině, u které lze použít k výrobě dokonce 100 % recyklátu (sběrového papíru) ani nemluvě.

U palet na bázi papíru se velmi často setkáváme vedle standardních typů i s řadou konstrukčních variant tak, aby byla konstrukce v maximální míře přizpůsobena potřebám uživatele. Dalším znakem pro tuto skupinu palet je, že se velmi často používají i v kombinaci s dalšími materiály. Ostatně u jiných materiálů to platí i naopak. Demonstrativním příkladem může být dřevěná paleta s lepenkovým boxem apod. Monomateriálové typy se nejčastěji využívají v prosté konstrukční podobě – tedy ložná plocha se špalíky či ližinami. Setkat se však lze i s nástavbovými typy v podobě box palety, displejové palety a mnohými dalšími. Uplatňují se nejen jako nevratné boxy, ale zvláště v kombinaci s Inka či vakuově tvarovanými plastovými prostými paletami a víky – jako velmi výhodný typ vratných box-palet se všemi atributy ekonomického a ekologického produktu.

Výhoda nástavby na paletě je v její prostorové úspornosti, tedy i možnosti jejího transportu v rozloženém stavu. I přes svůj lehký typ materiálu disponují dostatečnou pevností, a proto umožňují přepravu i těžkých břemen, resp. stohování více paletových jednotek, jsou snadno a rychle smontovatelné. V případě potřeby zvýšené bariéry (např. vůči vlhkosti) je možná jejich hydrofobní úprava.

Specifickým využitím lepenkových palet je i možnost využít je jako doplňkové, stohovatelné „mezi-palety“ ložené na základní dřevěné palety.

Palety z vlnité lepenky

Vlnitá lepenka patří mezi nejvíce rozšířené obalové materiály, především pro svoji relativně nízkou hmotnost i plošnou hmotnost při současných vynikajících mechanických vlastnostech a pro přijatelnou cenu. Od ostatních materiálů se liší svojí charakteristickou strukturou, kterou jí dává zvlněná vrstva a která po nalepení dvou krycích vrstev vytváří sendvičový konstrukční prvek připomínající příhradový nosník se všemi jeho přednostmi.

K předním výrobcům lepenkových palet patří německá společnost Cone Pal Vertriebsgeselschaft, se kterou již před pár lety uzavřela partnerství společnost Thimm. Oproti násobně těžší dřevěné paletě, váží tato lepenková paleta jen cca 3 kg. Naopak paleta Cone Pal ant snese poměrně vysoké zatížení (statické zatížení 4 tuny, dynamické zatížení 1 tuna). Díky dutým kónickým špalkům lze prázdné palety zasunout do sebe, čímž vzniká značná logistická úspora při dodávce a skladování prázdných palet. Prázdné až o 80 % lehčí než dřevěné palety Cone Pal ant palety, svým způsobem stohování – zasouváním do sebe v logistickém řetězci ušetří až 60 % objemu ve srovnání s běžnými paletami. Paleta splňuje i vysoké nároky na hygienu, proto je optimální pro využití v logistickém řetězci distribuce potravin. Další její výhodou je, že je použitelná i na válečkový dopravník nebo jako mezipaleta při stohování pro zjednodušení logistických procesů.

K dalším významným producentům patří Global Paper Pallet Zrt. Palety Atta, které se vyrábí v Maďarsku se vyznačují rovněž všemi typickými klady palet z vlnité lepenky. Samotná firma při komunikaci klade důraz především na jejich udržitelnost, materiálové, logistické a finanční benefity. Paleta je vyrobena ze 100% recyklovatelné vlnité lepenky, u které jsou vrstvy lepené vodouředitelnými lepidly. Palety mají rozměr klasické EUR palety, tedy 1200 x 800 x 150 mm. Hmotnost palety je 5 kg, statická nosnost 3 500 kg, dynamická 1 000 kg. I německá společnost Ulrich Tryzna Verpackung (QPartner) nabízí jako alternativu k dřevěným paletám plně recyklovatelné palety z vlnité lepenky, které jsou využívanou možností například v oblasti přepravy pro letecké nákladní zásilky.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 11.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.