Svět etiket

Místo pro povinné údaje i marketing

Etiketa je nejběžnějším komunikačním pomocným prvkem na obalu. Vedle informativní funkce, plní i funkci psychologicko-estetickou a propagační. Tyto funkce jsou ovlivněny nejen grafickým ztvárněním etikety, ale i jejím umístěním na obalu. Etikety však mohou plnit i funkci ochrannou, což se týká především bezpečnostních a inteligentních (smart) etiket.

Etikety lze aplikovat jako obvodové, přední (někdy také břišní), zadní, krčkové, spodní či čelní. Etiketu lze použít jako přelepku k uzavírání obalu apod. Zhotovována je z nejrůznějších typů materiálů – od papíru až po plastové fólie či dokonce kombinované materiály.

Pro tisk etiket se v současnosti využívají veškeré dostupné konvenční techniky – především flexotisk, hlubotisk, ofset a digitální technologie. Na etiketě se lze setkávat i se zušlechťovacími procesy, např. s lakováním, ražbou a metalizací. Řada zušlechťovacích procesů může být realizována i tiskem, především sítotiskem nebo digitálně (např. strukturované povrchy).

Papír ve výrobě etiket

I když lze v současnosti vysledovat různé růstové tendence některých moderních typů etiket jako např. u shrink sleeve či IML, přesto k nejběžnějším etiketám patří klasické etikety, na které je potřeba při aplikaci nanést lepidlo a samolepící etikety, které již lepivou vrstvu mají.

U klasických etiket je nejčastěji jako materiál používán papír. Protože aplikace etikety je realizována většinou za mokra, klade to logicky určitou náročnost na výběr papíru na etiketu. Obvyklá plošná hmotnost materiálu je 60 – 80 (100) g/m-2. Pevnost u vratných lahví je důležitá za sucha i za mokra. U etiket na pivo musí být papír neprůsvitný i za mokra, odolný vůči louhu, může být lesklý i matný, bílý či barevný, vhodný pro laminaci či metalizaci hliníkem.

Dalším důležitým faktorem je rozměrová stálost materiálu. Za rozměrově stálé papíry se považují ty, které při změně relativní vlhkosti z 20 na 75 % nevykazují délkové změny větší než 0,25 % ve směru podélném a 0,70 % ve směru příčném. Z hlediska následné aplikace je důležitý i směr výseku etikety, který významně ovlivňuje kroutivost. Kroutivost papíru je dána rozdílem v orientaci vláken (směrem), papír má tendenci kroutit se k sítové straně, při sušení k sušší straně. Etikety tištěné v podélném směru sledují zakřivení láhve.

Jednostranně natírané papíry (vodnou disperzí pigmentů a pojidel) se kroutí směrem k natřené straně. Bělost, opacita, hladkost a pevnost jsou hlavními vlastnostmi, které ovlivňují kvalitu potisku. Při nedostatečné povrchové pevnosti dochází k vytrhávání vláken a části pigmentů. Zvýšení povrchové pevnosti papíru lze dosáhnout povrchovou úpravou v klížecím lisu jednostranným či oboustranným nanesením vodného roztoku modifikovaného škrobu či syntetických hmot apod.

Nejčastěji využívané plasty

Jak u klasických i samolepících etiket, tak i u dalších typů (shrink sleeve, IML atd.) se především z esteticko – funkčních důvodů hojně využívají plastové fólie. Z polymerů se nejčastěji na etikety využívá PE, PP, PET a PVC. U IML a smrštitelných etiket nedochází k aplikaci lepidlem (ani nanášeným lepidlem, ani samolepící vrstvou). Výrobci etiket z flexibilních plastů rozlišují dva typy rukávcových etiket. Etikety z návlekových manžet (stretch sleeves) a smršťovacích manžet (shrink sleeves). Etikety typu stretch sleeve bývají dodávány v rolích ve tvaru hadice. Přířezy se na stroji řežou na příslušnou délku, na aplikátoru dochází k jejich navlečení na láhev.

Oproti stretch sleevům mají shrink sleeves větší možnosti v dekorativním a fixačním použití. I zde se pracuje s návlekem rukávcového přířezu, ten je však na stroji navlečen mnohem volněji, teprve následně dojde k jeho smrštění teplem a přizpůsobení tvaru láhve. Zatímco stretch sleeve etikety jsou nejčastěji vyráběny z PE či PP, shrink sleeves jsou z PVC, OPP či PET. IML (In mould label) je materiálově identická etiketa s produktem. Obal je vyráběny procesem vstřikováním z PP, před vlastním procesem je vkládána potištěná PP etiketa do formy a následně zalita plastem. Etiketa je tedy součástí obalu a není na ní možné nahmatat hrany, ani nehrozí její poškození.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v zářijovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.