Ekologické balení je hlavním tématem současnosti

S udržitelnými obaly se ztotožňuje stále více globálních i národních brandů. Používáním těchto obalů navazují těsnější vztah se svými zákazníky, kteří se ve stále větší míře o udržitelnost zajímají.

Udržitelnost je skloňována ve všech pádech, lidstvo si uvědomilo, že cestou plýtvání a zbytečným zatěžováním životního prostředí nelze jít do nekonečna. Jak tomu bývá prakticky u jakékoli globálně akceptovatelné změny, nechybí ani zde doprovod v podobě polopravd či dezinformací, které doprovází „zelený“ marketing.

Ekologické, či spíše udržitelné balení ze všech obalových materiálů nahrává nejvíce papíru a lepence. Výhodou těchto materiálů je i fakt, že jako eko materiály jsou veřejností přijímány již delší dobu. Vedle své podstaty a složení, spotřebitel u vlnité lepenky vnímá přírodně i její nejčastější barvu, tzn. přírodní hnědou, a to i přes to, že lepenka může mít i jiný povrch. Z hlediska designu uživatel chce, aby obal byl, co nejvíce „natur“, a s tím nejlépe ladí právě přirozené barvy typu hnědá či zelená. U grafického designu je u těchto obalů vidět odklon nejenom od vícebarevných potisků, ale i od autotypických fotografických předloh. Příklon je naopak k jedno, maximálně čtyřbarevnému tisku, který realizuje grafiku ve smyslu pérové kresby. I samotné motivy kresby jsou zjednodušené a často používají i jakoby dětských výtvarných stylů, opět především z důvodu větší srozumitelnosti.

I když je tento trend velmi typický pro lepenku vlnitou, nevyhýbá se ani hladké lepence či papírovým obalům.

Sociálně legislativní tlak se u obalů soustřeďuje na komplexní řešení

Směr k udržitelným řešením se mění i ze sociologického hlediska. Zatímco ještě před pěti lety byla akcentována generace Z jako jediná generace, která má udržitelnost ve svém žebříčku hodnot mezi prvními pěti místy, v současnosti je stále více patrný příklon k udržitelným řešením i u starších ročníků, kteří se ještě před ne příliš dlouhou dobou k tomuto tématu stavěli rezistentně nebo ho řešili jen jako akademicko – filozofický problém. S udržitelnými obaly se ztotožňuje i stále více globálních i národních brandů. Používáním těchto obalů totiž navazují těsnější vztah se svými zákazníky, neboť komunikují shodně stejný problém. V neposlední řadě je zde vytváření nových závazných i doporučujících environmentálních norem, které vytváří neustálý tlak na hledání nových řešení, která by měla být jak ekonomicky výhodná, tak i příznivá životnímu prostředí.

Sympatické je v současném hledání udržitelných variant, že řešení jsou komplexní a vývoj řeší nejenom samotný obal, ale i související pomocné obalové prvky. Pěkným příkladem tohoto typu je i současný trend papírové alternativy k hojně rozšířeným plastovým trhacím páskám, což je využíváno nejenom u spotřebitelských a přepravních obalů, ale nově především v obalech pro e-commerce. Příkladem tohoto typu je papírová páska Open Sesame (H.B. Fuller), která má ambice být součástí komplexního udržitelného obalového řešení. Na rozdíl od plastových pásek, lze trhací pásky na bázi papírových vláken Open Sesame recyklovat přímo společně s lepenkou. Stejně jako lepenka na výrobu krabice, je i trhací páska bez syntetických vláken. Vyrábí se z udržitelných zdrojů, na bázi dřeva. Papír je certifikován Forest Stewardship Council (FSC).

V hledáčku jsou nejenom materiály recyklovatelné, ale i recyklované

Zatímco ještě před pouhými pár lety jsme u obalů řešili především jejich recyklovatelnost, a i z těchto důvodů snižovali jejich spotřebu, optimalizovali konstrukce a redukovali počet vrstev, v současnosti je velký důraz kladen na znovupoužití materiálu (nejlépe 100%, ale toho zatím obaláři ve všech materiálech nedosahují) při výrobě nového obalu. Jinými slovy udržitelnost je v těsném spojení s cirkulární ekonomikou. Ostatně toto téma znovu rezonovalo v loňském roce při příležitosti konference COP26, kde prezentovala své návrhy iniciativa Ellen MacArthur Foundation, která patří k nejznámějším globálním výzvám tohoto typu a do které jsou dnes již zapojeny stovky obchodních řetězců i výrobců, především z oblasti plastikářského průmyslu. Kompletní cirkulární ekonomika není jen o přechodu na obnovitelné zdroje, ale ve smyslu eliminace odpadu a nežádoucích dopadů nejenom výroby, ale celého životního cyklu. Do této cirkulace musí být zapojeny nejenom výrobky, ale i obaly. Tento systém je založen na základech Reduce – Reuse – Recycle.

Využití recyklovaného podílu v nové výrobě se však netýká jen výrobců plastových obalů či PET láhví. Jedním ze signatářů iniciativy je například i známý výrobce nápojových kartonů, Tetra Pak. Na sklonku loňského roku společnost oznámila, že obhájila certifikaci RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials) a začala ve své výrobě používat certifikované recyklované polymery, které jsou hygienicky naprosto nezávadné a jsou vhodné i pro potravinářské obaly. Kromě výroby uzávěrů, recyklované polymery společnost používá i v coatingu kartonových obalů.

Obdobným směrem jdou nápojáři, kteří využívají k výrobě PET láhví nezávadný PET recyklát.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 7-8.2022…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.