Ekologické balení je hlavním tématem současnosti

S udržitelnými obaly se ztotožňuje stále více globálních i národních brandů. Používáním těchto obalů navazují těsnější vztah se svými zákazníky, kteří se ve stále větší míře o udržitelnost zajímají.

Udržitelnost je skloňována ve všech pádech, lidstvo si uvědomilo, že cestou plýtvání a zbytečným zatěžováním životního prostředí nelze jít do nekonečna. Jak tomu bývá prakticky u jakékoli globálně akceptovatelné změny, nechybí ani zde doprovod v podobě polopravd či dezinformací, které doprovází „zelený“ marketing. Celý článek

Boj o plasty a zálohování pokračuje

Výrobci nápojů sdružení v Iniciativě pro zálohování chtějí plošný zálohový systém na PET lahve a plechovky.

V současné době systém záloh na PET lahve a plechovky funguje v 10 zemích Evropy. Další více než dvě desítky zemí o tomto systému uvažují nebo se jej chystají zavést. Blízko jeho spuštění je Slovensko, které začne zálohovat od 1. ledna 2022.

Češi jsou v třídění odpadů jedni z nejlepších. Je však na čase posunout se o krok dál a začít odpady správně recyklovat. Iniciativa pro zálohování představila plán, jak toho dosáhnout. Cestou k opravdové recyklaci je plošný systém zálohování nápojových PET lahví a plechovek. Iniciativu pro zálohování založili výrobci nápojů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj. Celý článek

Balíme ekologicky

Ekologický obal zdaleka neznamená jen obal z biodegradabilních materiálů. Důležité je, aby zanechával co nejmenší negativní environmentální stopu.

Udržitelnost není jen módním tématem, ale naopak nutností, kterou se každá sociálně zodpovědná firma musí zabývat. Téma je nosné i pro většinu obalových firem.

Vedle vlastní zodpovědnosti řady výrobců obalů, je na ně vyvíjen i tlak z řad jejich zákazníků – tedy výrobců nebo dodavatelů zboží. Obaly se neustále optimalizují, ale na rozdíl od posledních minulých pár let, naštěstí již bez přílišné „zelené hysterie“. Celý článek

Balíme ekologicky!

Důležitým cílem jak obalářů, tak výrobců produktů, by měla být maximální snaha o snižování jakékoli environmentální zátěže.

Současný životní styl klade důraz na udržitelnost a environmentální aspekty. I když je v současnosti hojně diskutovaným tématem, jak se lze obejít bez obalů, z globálního pohledu svět bez obalu zůstává jen okrajovou iniciativou. Svět, ve kterém by se nepoužívaly žádné obaly, nám asi ani v budoucnosti hrozit nebude. Celý článek