Nakupovat a jíst udržitelně

Jak souvisí udržitelnost se sortimentem potravin, které jsou považovány za zdravé, a se změnami v životním stylu? Jakým směrem se ubírají řešení a plány výrobců i obchodníků?

Mezi nejzásadnější trendy, které v oblasti retailu panují, patří důraz na co nejpohodlnější a nejrychlejší nákup a současně rostoucí poptávka po potravinách, které jsou zdravé, čerstvé a „udržitelné.“ Co si ale konkrétně představit pod pojmem udržitelná potravina?

Žádná oficiální definice „udržitelných“ potravin neexistuje, tímto pojmem se ale obecně označují takové potraviny, kdy způsob jejich výroby, zpracování a přepravy minimalizuje negativní, a naopak výrazně zohledňuje pozitivní společenské, zdravotní, ekonomické a environmentální dopady. Celý článek

Udržitelná dopravní logistika

Aspekty udržitelnosti jsou stále důležitější ve všech oblastech maloobchodu – a logistika hraje prim. Do studie EHI: Typy pohonů budoucnosti v logistice 2023 se zapojilo 45 společností z oblasti výroby, maloobchodu a dopravy. S 25 společnostmi byl ve vzorku nejvíce zastoupen maloobchod.

Logistika propojuje obory, společnosti, dodavatele s odběrateli a zákazníky. Má tak v ekonomice zvláštní postavení, a proto bude klimaticky neutrální doprava při přepravě zboží v blízké budoucnosti nabývat na významu. Celý článek

Je udržitelnost opravu v nás?

Většina obyvatel civilizovaných zemí se snaží snižovat vliv svého chování na prostředí, které nás obklopuje. Přinejmenším to deklaruje. Jak je to ale ve skutečnosti?

Jak výroba, tak spotřeba, jak je známe z minulosti, nemůžou v budoucnosti fungovat. Stejně tak jako přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné, ani místo pro odpad, který lidstvo produkuje, není nekonečné. Uvědomují si to už ale všichni?

Již 8. ročník semináře Udržitelnost pro výrobu a obchod, letos s podtitulem Udržitelnost v nás, ukázal 14. června v inspirativním prostředí Magenta Experience Center v Praze na Arkádách směry, které panují ve společnosti a nastínil, jak zodpovědnost a ochranu životního prostředí využít coby obchodní strategii. Zprávu o společenské odpovědnosti velkých firem a jejím dopadu na reputaci z pohledu veřejnosti přinesl už 13. ročník studie CSR & Reputation Research, kterou pravidelně realizuje společnosti Ipsos. Celý článek

Je udržitelnost opravdu v nás?

Dvě třetiny Čechů se považují za odpovědné a etické spotřebitele. Co to ale znamená v praxi a co čeští zákazníci očekávají v oblasti odpovědnosti od firem? I to bylo jedním z témat letošního ročníku semináře Udržitelnost pro výrobu a obchod.

Pro každou značku je důležité porozumět tomu, jak téma udržitelnosti funguje v rámci její kategorie, u jejích jednotlivých produktů a u jednotlivých segmentů tak, aby mohla správně nastavit komunikaci, cenu, načasování a pomoci zákazníkům chovat se udržitelně. Celý článek

Udržitelnost obalů a možnosti způsobů recyklace

Čím dál častěji se setkáváme s udržitelnými alternativami obalů a snaha o snížení dopadu na životní prostředí se stává pro řadu firem samozřejmostí. Jaké jsou možnosti recyklace, snižování množství odpadu a celkového množství obalového materiálu?

„Obal je, a stále bude, nedílnou součástí našich životů. Téměř všechno zboží, které denně využíváme, se prodává zabalené – ať už se jedná o potraviny, kosmetiku, elektroniku nebo domácí potřeby,” říká Gabriela Fabianová, generální ředitelka společnosti RAJA. „Výrobci a distributoři si ale uvědomují zvyšující se zájem o životní prostředí, to ilustruje i zvýšená poptávka po ekologických alternativách balicího materiálu,” dodává. Celý článek

S masem, nebo bez? Hlavně udržitelně

Aktuální data agentury Euromonitor International pro organizaci ProVeg Česko poukazují na zvyšující se popularitu rostlinných produktů v Česku, a to ve všech kategoriích.

Spotřeba masa dle dat ČSÚ v roce 2020 mírně vzrostla na 84 kg na osobu. Nejvyšší podíl na spotřebě masa si udržuje maso vepřové s 43,4 kg na osobu, druhé je drůbeží maso, kterého se snědlo 29,8 kg a třetí je hovězí, kterého průměrný Čech zkonzumoval 8,8 kg.

Největší tržní hodnoty v segmentu rostlinných produktů dosáhla v České republice kategorie alternativ masa a ryb, jejíž maloobchodní prodeje v loňském roce přesáhly hodnotu 1,1 mld. Kč. To je více než 55 % prodejů všech rostlinných kategorií dohromady. Velký boom zažívá také kategorie rostlinných sýrů, jejichž prodeje meziročně vzrostly o 44 %. Celý článek

Velké firmy mají jít v udržitelnosti příkladem

„Naše produkty používá 90 % českých domácností. Celkově oslovujeme přibližně 5 miliard lidí, takže si uvědomujeme naši odpovědnost,“ říká Gabriel Makki, viceprezident Procter & Gamble pro obchod ve střední Evropě.

Ekologicky aktivní spotřebitelé, to znamená spotřebitelé, kteří se aktivně zajímají o otázky udržitelnosti, představují přibližně 28 % evropské populace. Podle průzkumu se toto číslo do roku 2030 zvýší na 50 %.

Jak můžou velké firmy ovlivnit trend udržitelnosti?

Naše produkty používá 90 % českých domácností a stejně tak je tomu i jinde ve světě. Celkově oslovujeme přibližně 5 miliard lidí, takže si uvědomujeme naši odpovědnost a sílu vzdělávat na naše spotřebitele a působit na ně prostřednictvím našich značek. Celý článek

CSR a udržitelnost se stávají samozřejmostí

Přestože pozornost veřejnosti poutá v poslední době celá řada závažných a urgentních témat, problematika udržitelnosti a společenské odpovědnosti se z povědomí nevytrácí.

8 z 10 Čechů věří, že společenská odpovědnost by měla patřit mezi základní hodnoty každé firmy. 7 z 10 vnímá odpovědnost a udržitelnost firem jako přidanou hodnotu k jejich produktům či službám.

Data z 12. ročníku CSR & Reputation Study realizované společností Ipsos ukazují, že firmy působící v ČR by se podle veřejnosti měly snažit pomáhat nebo aspoň snižovat svůj negativní vliv zejména na životního prostředí a společnost. Očekávání se však výrazně liší podle oboru podnikání firmy a vychází z principu „nápravy způsobených škod“. Celý článek

Výroba i obchod musí být udržitelné

Jak surovinové, tak lidské zdroje nejsou nevyčerpatelné, a proto je třeba myslet na to, abychom s nimi vystačili nejen my, ale i budoucí generace.

Seminář Udržitelnost pro výrobu a obchod, který pod odbornou garancí Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR uspořádala společnost Press21 na počátku června, ukázal, že je nezbytné hledat alternativy produktů, šetrné výrobní postupy i odpovědné chování k lidem a zvířatům. Celý článek

Spotřebitel vyžaduje udržitelnější balení

V oblasti logistiky zásilek, managementu vratek a používaných obalových materiálů je stále důležitějším tématem udržitelnost.

Průzkum společnosti Smurfit Kappa z července letošního roku ukázal, že obal výrobku je pro evropské spotřebitele klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu.

Online prodejci vidí největší možnosti v optimalizaci a udržitelnějším přepravním balení. Ve studii EHI „Dispatch and Returns Management in E-Commerce 2021“ zpracované v období květen až červenec 2021 většina dotázaných (24 %) uvádí, že udržitelnost obalů je nejnaléhavějším optimalizačním opatřením. „Nicméně ekologická kritéria, jako je obecně udržitelnost nebo opětovné použití vratek, zatím nehrají roli, kterou by se na pozadí současných diskusí dalo očekávat,“ komentuje současnou situaci Thomas Kempcke, vedoucí výzkumné oblasti logistiky a autor studie. Celý článek

Udržitelnost jako téma pro PR

Komunikace aktivit z oblasti udržitelnosti by měl obchodník směřovat nejen na zaměstnance, ale především na zákazníky.

V aktuální studii EHI „Talk about it – sustainability as a PR topic“ argumentují PR manažeři 44 předních maloobchodních společností v Německu, proč komunikace udržitelnosti patří do PR portfolia každé maloobchodní společnosti.

Podíl bio produktů v maloobchodu s potravinami roste, stejně jako podíl recyklovaných plastových obalů – a řada velkých obchodníků s módou již dávno vstoupila na trh s použitou módou. Celý článek

Ekodesign obalu aneb jak vyrobit obal příznivý k životnímu prostředí

Tlak na obaly a obalové materiály je v posledních letech enormní. Obal by už neměl splňovat jen své základní funkce, jako jsou ochrana výrobku, zajištění jeho dostatečné trvanlivosti, zdroj informací pro spotřebitele a líbivý design, který podpoří prodej výrobku. Nová legislativa i samotní spotřebitelé od něj stále častěji očekávají jeho maximální šetrnost k přírodě, jinými slovy, aby jeho dopad na životní prostředí byl minimální, tedy tzv. udržitelný.

Udržitelnost obalu řeší výrobci v rámci tzv. ekodesignu – v rámci této disciplíny se snaží obal konstruovat a z hlediska základních parametrů optimalizovat tak, aby představoval co nejmenší zátěž na životní prostředí. Celý článek

Společensky odpovědné musí být firmy

Výsledky výzkumu CSR & Reputation Research Ipsos Global Reputation Center odhalily zajímavé změny, které se v souvislosti s celosvětovou pandemií odehrávají na poli společenské odpovědnosti.

Češi se soustředí na otázky zdraví a ekonomických dopadů, nicméně společensky odpovědné a ekologické chování je pro ně důležité. Mají za to, že odpovědně by se měly chovat především firmy a přenášejí svoji osobní odpovědnost na ně.

Součástí semináře Udržitelnost pro výrobu a obchod: Rok 2020-2021 jako vstup do nové reality?, který v červnu uspořádala společnost Press21 a časopis Retail News spolu s partnery, společnostmi Thimm the Highpack Group, Wero Energy, GS1 Czech Republic a U&Sluno ve spolupráci s Katedrou mezinárodního podnikání Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a časopisem Retail News a jehož odborným garantem byl Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, byla také prezentace výsledků rozsáhlého výzkumu zabývajícího se společenskou odpovědností. Celý článek

Češi jsou ochotni kupovat udržitelné potraviny. Často je ale nerozeznají

Začněme dobrou zprávou. Více než třetina českých spotřebitelů nakupuje vědomě udržitelné potraviny. V zájmu trvalé udržitelnosti výroby potravin jsou Češi nejvíce ochotni upřednostnit lokální a nebalené potraviny. A teď ta horší zpráva.

Češi udržitelné potraviny od standardní produkce v obchodech často nerozeznají. Právě tato zjištění přinesl aktuální průzkum, který zadal Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s Radou kvality České republiky. Zrealizovala ho společnost Ipsos. Celý článek

Udržitelné balení se vyplatí

Moderní spotřebitel obaly nezavrhuje, je si vědom jejich užitečnosti, ale upřednostňuje ekologické způsoby balení.

Zatímco před pár lety bylo tématem „Balení bez obalů“, což se ukázalo jako zajímavá, ale v praxi ne vždy použitelná myšlenka, dnešní spotřebitel se ve vnímání obalů posunul dále.

Nejenom pandemie Covid 19 nás přesvědčila, že obaly plní jak své základní i sekundární funkce, ale mají i silný hygienický podtext, který plně zapadá do primární ochranné funkce obalu. Na druhou stranu konzumenti a spotřebitelé nechtějí již zavírat oči nad některými negativními důsledky, které s sebou obaly nesou. Celý článek

Re-commerce v módě šlape na plyn

Second hand už není jen o levném nákupu, ale o postojích zákazníka k otázkám udržitelnosti.

Fast fashion neboli rychlá móda je považována za jeden z největších environmentálních problémů. Levně koupit – rychle vyhodit už ale není in. Velké značky a významní obchodníci s módou proto vytvářejí v souladu s měnícím se chováním zákazníků koncepty udržitelné a cirkulární módy.

Kromě platforem, které prodávají zboží „z druhé ruky“, jako jsou německý Momoxfashion nebo Mädchenflohmarkt, či také u nás oblíbený Vinted, se tématem re-commerce zabývá také stále více maloobchodních společností – ve spolupráci s kooperačními partnery, ale především ve výměně s koncovými zákazníky. Jak modely fungují a co od nich obchodníci očekávají? Celý článek

Je zapotřebí vrátit se k projektům na ochranu prostředí

Naše planeta není jen zdrojem surovin, ale především naším domovem. Ve stavu, v jakém jsme ji převzali od minulé generace, bychom měli Zemi předat generaci příští.

Je zapotřebí navázat na projekty, které se zaměřovaly na ochranu životního prostředí a udržitelnost před pandemií a které v jejím průběhu ustoupily do pozadí. Jedině tak je možné dál normálně fungovat, přičemž mnozí zákazníci se již při nákupu podle toho řídí. Vyplývá to z prezentací, které zazněly na červnovém semináři Udržitelnost pro výrobu a obchod. Celý článek

Být udržitelný nesmí být jen marketingový slogan!

Koronakrize změnila priority spotřebitelů. Mnozí z nich začali více přemýšlet o životních hodnotách i o tom, jak se coby lidstvo chováme k přírodě.

V rámci dlouhodobého rozvoje firem nesmí jít pouze o zisk, ale o udržitelný zisk. Navíc stále více nakupujících dává přednost výrobkům nebo službám, které vznikly tak, aby neubližovaly životnímu prostředí.

Jak říká staré čínské přísloví, když fouká vítr změn, někteří staví úkryty a jiní větrné mlýny. Proč nezůstat stát a využít měnící se dobu i priority spotřebitelů ukázal seminář, který počátkem září uspořádala společnost Press21 a časopis Retail News spolu s partnery, společnostmi Thimm pack’n’display a Procter & Gamble. Celý článek

Balíme ekologicky!

Důležitým cílem jak obalářů, tak výrobců produktů, by měla být maximální snaha o snižování jakékoli environmentální zátěže.

Současný životní styl klade důraz na udržitelnost a environmentální aspekty. I když je v současnosti hojně diskutovaným tématem, jak se lze obejít bez obalů, z globálního pohledu svět bez obalu zůstává jen okrajovou iniciativou. Svět, ve kterém by se nepoužívaly žádné obaly, nám asi ani v budoucnosti hrozit nebude. Celý článek

Finsko jde příkladem. Investice do udržitelnosti jsou investicí do budoucnosti

Ještě předtím, než se 1. července letošního roku ujalo Finsko předsednictví Rady EU, zveřejnilo svůj program pro nadcházející půlrok. Ten se nese v duchu hesla „Sustainable Europe, Sustainable Future“, tedy „Udržitelná Evropa, udržitelná budoucnost“. Podle Finska průběžně narůstá význam a ekonomická hodnota čisté vody a potravin. Budoucnost tedy spočívá v udržitelném zemědělství, které bude muset lépe reagovat na změnu klimatu, ochranu biodiverzity a udržitelnější využívání přírodních zdrojů. Celý článek

Prodej fairtradového kakaa v ČR významně roste

Fairtradové kakao se uplatňuje na našem trhu stále výrazněji. V roce 2017 předstihlo v objemech prodejů kávu, která byla až do té doby nejrozšířenějším fairtradovým produktem u nás. Kromě čokolád, sezonních cukrovinek, cereálií, čokoládových nápojů nebo sušenek najdete kakao s certifikací Fairtrade třeba i ve zmrzlině.

V roce 2017 se v ČR prodaly výrobky obsahující celkem 579 tun fairtradového kakaa (údaj odpovídá hmotnosti kakaových bobů, jejichž zpracováním kakao vzniklo). Jednalo se o meziroční nárůst o více než 130 %. Celý článek

Od kvality přes udržitelnost po spokojeného zaměstnance

Díky moderním technologiím má dnes obchod možnost oslovit každého člověka, každého zákazníka. I proto by se měl chovat ve všech svých aktivitách co nejzodpovědněji.

Jediný důvod, proč Česká republika není tak daleko, jak by mohla být, je naše neschopnost domluvit se na dlouhodobých cílech. Naším úkolem je proto podle Tomáše Prouzy, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, udržet jednotu všech, aby spolu dokázali pracovat. Celý článek

Innovation & Sustainability Awards ovládli Češi

Společnost Smurfit Kappa uspořádala 8. listopadu v hotelu Melia ve Vídni konferenci Smurfit Kappa Central Europe Innovation Day 2018. Součástí bylo předání ocenění vítězům soutěže Innovation & Sustainability Awards.

Soutěž Innovation & Sustainability Awards ovládli zástupci České republiky, kteří získali ze šesti ocenění celkem čtyři. V kategorii Innovation Awards obsadili dokonce všechna tři první místa.

Smurfit Kappa Central Europe Innovation Day je určen pro zákazníky z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Švýcarska. Celý článek

Cesta do budoucnosti vede přes udržitelný rozvoj

Je udržitelnost povinnost? A lze na udržitelném chování vydělat? Seminář, který letos v květnu uspořádala společnost Press21 spolu s VŠE v Praze a partnerskými společnostmi Thimm Packaging a Pwc Legal, ukázal, že firmy, které se již dnes chovají odpovědně, získávají přízeň stále se rozšiřující základny spotřebitelů.

Investice do ekologicky šetrných technologií mohou firmám zajistit nejen jejich návratnost, ale také zisk. Přestože jde na první pohled o úspory, z dlouhodobého hlediska se jedná o firemní rozvoj, který jim pomůže v budoucnosti předložit spotřebitelům lepší argumenty než jejich konkurence. Celý článek

Pro udržitelný byznys

Udržitelnost pro výrobu a obchod, aneb zákazníkovi už jen nízká cena nestačí.

Od firem lidé očekávají zodpovědné chování k zaměstnancům, ochranu životního prostředí a pravdivou komunikaci k zákazníkům. Jak obstát a co nejlépe splnit tyto požadavky?

Nad tím se zamýšleli prezentující i účastníci 2. ročníku semináře Udržitelnost pro výrobu a obchod – aneb Zákazníkovi už jen nízká cena nestačí. Celý článek

Udržitelnost, znamená nutnou realitou pro budoucnost

K tématům CSR jsou vnímavější mladí lidé

Co všechno si můžeme pod pojmem udržitelnost představit? A co znamená udržitelnost konkrétně pro vaši firmu?Nepodceňujete fakt, že udržitelnost není jen módním trendem, ale také podmínkou konkurenceschopnosti? Je současná společnost schopna ocenit udržitelný přístup?

Na tyto a další otázky hledali 14. března odpovědi účastníci semináře „Udržitelnost pro výrobu a obchod – aneb nezbytná podmínka konkurenceschopnosti“, který zorganizovala Press21, vydavatel časopisu Retail News, Celý článek