Udržitelnost jako téma pro PR

Komunikace aktivit z oblasti udržitelnosti by měl obchodník směřovat nejen na zaměstnance, ale především na zákazníky.

V aktuální studii EHI „Talk about it – sustainability as a PR topic“ argumentují PR manažeři 44 předních maloobchodních společností v Německu, proč komunikace udržitelnosti patří do PR portfolia každé maloobchodní společnosti.

Podíl bio produktů v maloobchodu s potravinami roste, stejně jako podíl recyklovaných plastových obalů – a řada velkých obchodníků s módou již dávno vstoupila na trh s použitou módou.

Také iniciativy jako „Pátky pro budoucnost“ nebo bezobalový prodej ukazují, že význam udržitelnosti v posledních letech významně vzrostl. Ve studii EHI „Talk about it – sustainability as a PR topic“ vysvětlují PR manažeři z předních maloobchodních společností, že komunikace o udržitelnosti – navzdory riziku mediálních útoků v důsledku greenwashingu – patří do PR portfolia každé maloobchodní společnosti. Před šesti lety to podle studie ještě vypadalo velmi odlišně.

Aby měla komunikace projektů spojených s udržitelností potřebný efekt, je nutné, aby obsahovala jasná sdělení. Na PR oddělení je, aby vybrala, která z témat jsou pro jejich zákazníky nejdůležitější.

U více než poloviny obchodníků, kteří se do průzkumu zapojili, zaměstnává téma udržitelnosti jejich PR do 20 %. Řada firem pak pro oblast udržitelnosti vytvořil speciální pracovní pozici.

Důvěra

„Témata spojená s udržitelností dávají zákazníkům dobrý pocit a staly se nedílnou součástí podnikové komunikace – i když opakovaně nabízejí kritikům cíl útoku. Očekávání zákazníků je jasné,“ říká Ute Holtmann, vedoucí PR společnosti EHI. V roce 2015 bylo 84 % PR manažerů toho názoru, že udržitelnost v příštích několika letech nabude na důležitosti. Dnes s tímto tvrzením souhlasí všichni respondenti. Protože stále více zákazníků očekává, že společnosti, které podporují svými nákupy, se chovají udržitelně. Také legislativa stanovuje stále více požadavků na ekologickou, zvířecí a sociálně udržitelnou produkci. Komunikace udržitelných aktivit posiluje důvěru ve firmu, o čemž je přesvědčeno 47 % dotázaných PR manažerů. Dalších 50 % má tendenci věřit v tento efekt.

Podle názoru maloobchodníků zákazníci očekávají spravedlivé pracovní podmínky (100 %), spravedlivou výrobu produktů (96 %) a ekologickou výrobu produktů (100 %). V roce 2015 bylo podstatně více hlasů vyjadřujících nesouhlas. Nejvýrazněji se změnilo hodnocení výroby výrobků šetrných k životnímu prostředí. V roce 2015 spíše nebo vůbec nesouhlasilo 27 % respondentů s tím, že jde o aspekt, který zákazníci očekávají.

Greenwashing

Důležité je nepodcenit fakt, že každý, kdo se prezentuje jako příliš udržitelný, ale nedokáže to věrohodně vyjádřit, je rychle obviněn z greenwashingu. Aby společnosti splnily očekávání zákazníků, měly by se prezentovat transparentně, říkají unisono PR profesionálové. Maloobchodní společnosti rovněž vycházejí z předpokladu, že spotřebitelé od nich očekávají, že převezmou sociální odpovědnost. S tímto postojem souhlasí 94 % dotázaných. Zákazníci podle retailerů také očekávají, nezávislou kontrolu deklarovaných udržitelných aktivit.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 9.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.