Cesta do budoucnosti vede přes udržitelný rozvoj

Je udržitelnost povinnost? A lze na udržitelném chování vydělat? Seminář, který letos v květnu uspořádala společnost Press21 spolu s VŠE v Praze a partnerskými společnostmi Thimm Packaging a Pwc Legal, ukázal, že firmy, které se již dnes chovají odpovědně, získávají přízeň stále se rozšiřující základny spotřebitelů.

Investice do ekologicky šetrných technologií mohou firmám zajistit nejen jejich návratnost, ale také zisk. Přestože jde na první pohled o úspory, z dlouhodobého hlediska se jedná o firemní rozvoj, který jim pomůže v budoucnosti předložit spotřebitelům lepší argumenty než jejich konkurence.

Z kontinuálního výzkumu společnosti Ipsos vyplývá, že zatímco v minulosti se firmy snažily realizovat projekty, které by pouze vylepšovaly jejich renomé coby odpovědné firmy, dnes se snaží, aby v této oblasti byly lídry. „Ve svých procesech a hodnotovém řetězci se snaží vliv na udržitelnost zdokonalit. Prosazují také takové inovace, které jim generují finanční benefity. Dále se snaží zakotvit udržitelnost v podnikové kultuře a do tohoto procesu zapojují také své zaměstnance a externí investory,“ konstatuje Tomáš Macků, Research & Communication Director, Ipsos.

Orientaci pomáhá označení

Příkladem ekologického chování může být dm drogerie markt, která na budovu své centrály v České republice instalovala fotovoltaické články a ve spolupráci se svým partnerem distribuuje „zelenou“ elektřinu do více než poloviny svých prodejen. „Po zpoplatnění našich odnosných igelitových tašek klesla jejich spotřeba o osmdesát procent,“ popisuje další aktivitu Jiří Peroutka, Manažer komunikace / Marketing & Nákup, dm drogerie markt. Jako kompenzaci pro zákazníky firma zavedla tašku z přírodního materiálu s doživotní zárukou, kterou si koupí pouze jednou, a pokud jim doslouží, mohou ji bezplatně vyměnit. Firma do svého sortimentu také zavedla ekologické produkty na praní a čištění, a kromě přírodní kosmetiky vsadila také Fair trade a bio produkty či výrobky s označením vegan.

V této souvislosti zavedla nový druh označení těchto produktů, které nově spotřebitelé najdou na regále se zelenou etiketou. Podle slov Jiřího Peroutky se právě tento počin dočkal u spotřebitelů zejména na sociálních sítích velmi kladné odezvy.

Vznikají pozice ambasadorů

Jak uvádí Marta Nováková, Head of Quality Assurance, Makro Cash & Carry ČR / Metro Makro Cash & Carry SR, i tato firma do své firemní kultury implementovala pět základních pilířů. Patří mezi ně společenská odpovědnost, odpovědný nákup, zákazníci a partneři, péče o zaměstnance a udržitelný provoz. Kromě toho, že firma řeší problematiku palmového oleje nebo udržitelného rybolovu, v každé ze svých třinácti poboček jmenovala ambasadory udržitelnosti. Jde o manažery, kteří mají za úkol propojovat centrálu s pobočkou a šířit udržitelnost mezi kolegy.

V rámci snižování uhlíkové stopy firma spolupracuje s lokální českou farmou na chov pstruhů, kteří budou pocházet z uzavřených chovů, v kterých se voda ze 100 % recykluje. Do roku 2020 se také zavázala prodávat až 80 % veškerých ryb pouze z udržitelných zdrojů, uvádět produkty své privátní značky bez palmového oleje či v rámci dalšího snižování uhlíkové stopy více spolupracovat s českými producenty. Jedním z neméně významných projektů je snižování množství obalového materiálu, při kterém jsou produkty zabalené do nadměrně velkých obalů opatřeny obaly pouze tak velkými, jak je nezbytně nutné.

Odpovědný musí být každý jedinec

Jak připomíná Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, udržitelný rozvoj umožňuje firmám jejich růst. Rovnováhu je podle ní nutné hledat ve využití nových technologií pro zefektivnění procesů a dále v partnerství napříč odvětvími. Jak dále upozorňuje, není dobře, že se v této oblasti spoléháme na stát, protože není možné opomíjet zodpovědnost jednotlivce. „Místo hledání nepřítele či viníka musí všichni v celém dodavatelském řetězci od zemědělců přes zpracovatele a distributory až po obchodníky a zákazníky využívat všechny možnosti spolupráce, které povedou při snižování nákladů a k dlouhodobé udržitelnosti naší společnosti,“ konstatuje Marta Nováková.

Nejvíc plýtvají domácnosti

Podle Martina Hejla, jednatele firmy Thimm Packaging je možné pomoci ekologii v obalovém průmyslu díky novým konstrukčním řešením a používáním ekologických zdrojů. Propracovanější konstrukční řešení zvyšují pevnost obalu, takže je možné vyrobit jej tenčí a z menšího množství materiálu. Díky novým technologiím je také možné vyrábět malé série, čímž nedochází ke zbytečné nadprodukci.

Společný projekt Food Waste Vysoké školy ekonomické Praha a Česko-Slovenské iniciativy ECR GS1 Czech Republic si kladl za cíl zmapovat v rámci celého dodavatelského řetězce příčiny vzniku potravinového odpadu. Jak se ukázalo, k největšímu plýtvání nedochází ani ve výrobě nebo v distribuci či při prodeji, ale až v samotných domácnostech. Tomáš Matroch, koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR GS1 Czech Republic, také nastínil projekt digitální účtenky, která by nahradila papírovou, což by v době elektronické fakturace představovalo nejen úsporu papíru, ale také další krok k digitalizaci maloobchodního procesu.

Problematikou řeší i studenti

Projekt, který se týkal eliminace plýtvání potravin, představili také studenti Vysoké školy ekonomické v Praze. Ti prezentovali návrhy a řešení, která vycházela přímo z praxe. Otec jedné ze studentek je dodavatelem brambor do společnosti Tesco Stores ČR. Studenti se proto zamysleli nad řešením, jak by bylo možné tuto plodinu uchovávat v podmínkách, v kterých nedohází k jejich klíčení, a tedy znehodnocení.

Zajímavé bylo také zjištění, které přinesla práce studentů zjišťujících povědomí o značce Fair Trade v České republice a v Peru, tedy zemi, která je významným fairtradovým producentem kávy a dalších produktů. (Více se dočtete v samostatném článku na str. 17.) Nejpřekvapivějším výsledkem bylo patrně zjištění, že toto označení bylo mnohem známější u nás. Jako vysvětlení se nabízí fakt, že v producentské zemi se komunikuje Fair Trade káva mnohem méně, a to z toho důvodu, že její převážná většina směřuje na vývoz.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 6.2018…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.