Velké firmy mají jít v udržitelnosti příkladem

„Naše produkty používá 90 % českých domácností. Celkově oslovujeme přibližně 5 miliard lidí, takže si uvědomujeme naši odpovědnost,“ říká Gabriel Makki, viceprezident Procter & Gamble pro obchod ve střední Evropě.

Ekologicky aktivní spotřebitelé, to znamená spotřebitelé, kteří se aktivně zajímají o otázky udržitelnosti, představují přibližně 28 % evropské populace. Podle průzkumu se toto číslo do roku 2030 zvýší na 50 %.

Jak můžou velké firmy ovlivnit trend udržitelnosti?

Naše produkty používá 90 % českých domácností a stejně tak je tomu i jinde ve světě. Celkově oslovujeme přibližně 5 miliard lidí, takže si uvědomujeme naši odpovědnost a sílu vzdělávat na naše spotřebitele a působit na ně prostřednictvím našich značek.

Pozorně sledujeme změnu životního stylu a postupné přijímání pravidel udržitelnosti, která mimochodem podle průzkumů patří mezi druhou nejpreferovanější změnu, již jsou spotřebitelé ochotni udělat pro zlepšení jejich zdraví. Ekologicky aktivní spotřebitelé, to znamená spotřebitelé, kteří se aktivně zajímají o otázky udržitelnosti, představují přibližně 28 % evropské populace. Podle průzkumu se toto číslo do roku 2030 dokonce zvýší na 50 %. Snahy naší společnosti o udržitelnost začaly ještě předtím, než se stalo „módou“ chovat se udržitelně. Stejně jako mnoho jiných začala společnost snižováním své ekologické stopy a v průběhu let jsme si uvědomili, že udržitelnost je pro naše značky nejen výzvou, ale i příležitostí.

Může udržitelnost představovat příležitost?

Značky, které se dokážou efektivně zapojit do problematiky udržitelnosti, navíc podle výzkumu rostou až sedmkrát rychleji než značky, které udržitelnost nedokážou správně uchopit. Při rozhodování o zakoupení či nezakoupení drogerie nebo kosmetiky jsou pro spotřebitele rozhodující dvě věci: účinnost výrobku a pak také udržitelnost. Proto už několik let celý proces vývoje našich výrobků obsahuje jako strategický prvek právě udržitelnost a principy oběhového hospodářství.

Kde vidíte možnosti spolupráce mezi firmami?

Víme, že ačkoli jsme v našem odvětví velkým hráčem, ani tak nemůžeme pozitivně působit proti změně klimatu sami. Byli jsme a jsme otevřeni tomu, abychom se stali iniciátory změn a sjednotiteli velkých hráčů, úřadů a nevládních organizací, abychom dosáhli skutečné a významné změny na globální úrovni. Jsme si vědomi, že jméno naší společnosti může být pro některé váhající společnosti zárukou a vyzýváme všechny subjekty z různých odvětví, aby se zavázali k udržitelným změnám a mysleli jinak než jen v rámci svého podnikání – aby přemýšleli o záchraně planety. Jako příklad uvedu některé aliance, kde jsme zakládajícími členy: Aliance pro skoncování s plastovým odpadem (Alliance to End Plastic Waste), Holy Grail, dále spolupracujeme i s modelem Loop v několika zemích a s WWF.

Jaké závazky jste si dali a jak se vám je daří plnit?

Naše první cíle udržitelnosti s názvem Ambition 2020 jsme vyhlásili v roce 2010 s termínem jejich splnění do roku 2020, ale všech jsme dosáhli již v roce 2018. Proto jsme si stanovili nové cíle Ambition 2030, které neustále je revidujeme, průběžně je zvyšujeme a zahrnujeme nové oblasti. Nyní pracujeme na dosažení naší ambice Net Zero 2040 a sledujeme její dosažení v jednotlivých fázích, chceme být uhlíkově neutrální v tomto desetiletí. To znamená snížit emise z provozu a zbývající emise vyrovnávat prostřednictvím přírodních klimatických řešení, do roku 2030 nakupovat 100 % obnovitelné elektřiny pro naše provozy po celém světě – nyní je to již 97 %. Konkrétně v České republice náš závod Rakona už od roku 2019 využívá 100 % obnovitelné energie.

V červnu jste oznámili iniciativu Water positive future, o co jde?

Jde o zásadní rozšíření našeho úsilí o ekologickou udržitelnost, které zajistí dostatečné zásoby vody v oblastech s jejím kritickým nedostatkem. Součástí jsou projekty na obnovu vodních zdrojů, které chrání ekosystémy, doplňují zásoby podzemní vody, snižují množství vody odváděné z vodních ploch a zlepšují kvalitu vody pro komunity i volně žijící živočichy, kteří jsou na ní závislí.

Jaké aktivity podnikáte v oblasti obalů, recyklace a úspor?

V oblasti materiálů a obalů plánujeme snížit množství primárních ropných plastů o 50 % na jednotku produkce. V oblasti dopravy chceme snížit intenzitu emisí při přepravě hotových výrobků rovněž o 50 %. Hodláme také inovovat v oblasti obnovitelné tepelné energie, rozšiřovat technologie využití obnovitelného uhlíku, recyklovaného uhlíku a zachyceného uhlíku, rozvíjet železniční a lodní dopravu a zároveň zvyšovat podíl obnovitelných paliv a zdrojů energie v dopravě.Mezitím se snažíme snížit spotřebu zdrojů prostřednictvím inovací samotných produktů a vzdělávání. Do roku 2030 eliminovat dalších 30 milionů tun CO2 díky praní ve studené vodě a také vylepšit proces provázející konec životnosti výrobků a uvádět 100 % recyklovaných nebo opakovaně použitelných obalů do roku 2030. Rádi bychom podnítili větší podíl recyklace v domácnostech a komunitách.

Jak můžou spotřebitele ovlivnit značky?

Vliv výrobků na životní prostředí se liší a je různý v různých fázích jejich životního cyklu. Nicméně se dá říci, že většinou tvoří fáze používání největší část ekologické stopy výrobku. V průměru je to 70 %, což znamená, že my můžeme ovlivnit 30 % a naši spotřebitelé 70 %. Inovace na straně výrobců a vzdělávání spotřebitelů, které umožní spotřebitelům dosáhnout požadované funkce produktů při nižší spotřebě a s ní spojené ekologické zátěži v celém životním cyklu výrobku. Dobrým příkladem je Pampers: Před desítkami let společnost nahradila tlusté pleny tenkými. Materiály se staly mnohem úspornějšími z hlediska hmotnosti a zároveň absorbují minimálně tolik vlhkosti jako jejich těžší předchůdci, snáze se s nimi manipuluje a vyžadují méně úložného prostoru. Méně surovin znamená také snadnější přepravu a menší potřebu skladovacích kapacit, takže už pouhá změna tloušťky plenek snížila emise uhlíku v dodavatelském řetězci o 1 milion tun.

Jak moc je důležitá edukace?

Dvě třetiny uhlíkové stopy pracích prostředků vznikají během používání spotřebitelem, když pračka spotřebovává energii na ohřev vody. Většina lidí pere oblečení v teplé vodě, protože většina pracích prostředků funguje lépe při vyšších teplotách, a tak vzniká při praní velké množství emisí uhlíku. Proto jsme v našich pracích prostředcích Ariel vyvinuli technologii, která dosahuje stejných výsledků při praní ve studené vodě, takže za posledních deset let se počet domácností, které používají studené praní, zvýšil z 38 % na 70 %. Důležitá je neustálá edukace, kterou spotřebitelé pochopí a budou na ni spoléhat. Proto jsme v Evropě navázali spolupráci s National Geographic a v loňském roce jsme prostřednictvím programu Každý stupeň se počítá ve většině zemí zvýšili povědomí o tom, že pouhým snížením teploty vody ze 40 stupňů Celsia na 30 můžeme výrazně snížit uhlíkovou stopu domácností. Velké a smysluplné změny můžeme provést s pomocí všech spotřebitelů, a tím myslím našich, konkurenčních i spotřebitelů z jiných odvětví.

Jak pomáháte spotřebitelům v Česku?

Víme, že v České republice je udržitelnost vysoko mezi prioritami lidí a i ve školství má významnou roli výchova školáků, jak být odpovědným spotřebitelem. Vyvinuli jsme proto edukativní materiály pro učitele různých stupňů škol, abychom jim tuto edukaci usnadnili, poskytli jim užitečné podklady, které mohou zakomponovat do jejich agendy a hravou, ale odbornou formou ji oživili příklady z praxe. Mohu jen vřele doporučit i rodičům, aby navštívili naše stránky a využili tyto materiály, které jsou v dnešní době energetické krize užitečnější než kdy jindy. (https://cz.pg.com/skolni-materialy-pro-ekologickou-vyuku/)

Co může pro udržitelnost udělat jedinec?

Největším dopad bude vždy mít snižování spotřeby a omezení plýtvání produkty nebo zdroji potřebnými na jejich zajištění. To platí u potravin, spotřebního zboží i služeb. Pokud každý z nás zvýší své uvědomění, kde vzniká největší ekologická zátěž související s jeho životním stylem a jak malé změny v našem spotřebním chování můžou významně ovlivnit udržitelnost naší současné společnosti, posuneme se všichni o kousek dál k udržitelné společnosti a příznivějším vyhlídkám pro naše děti.

 

Pavel Neumann

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.