Udržitelná dopravní logistika

Aspekty udržitelnosti jsou stále důležitější ve všech oblastech maloobchodu – a logistika hraje prim. Do studie EHI: Typy pohonů budoucnosti v logistice 2023 se zapojilo 45 společností z oblasti výroby, maloobchodu a dopravy. S 25 společnostmi byl ve vzorku nejvíce zastoupen maloobchod.

Logistika propojuje obory, společnosti, dodavatele s odběrateli a zákazníky. Má tak v ekonomice zvláštní postavení, a proto bude klimaticky neutrální doprava při přepravě zboží v blízké budoucnosti nabývat na významu.

„Rychle se měnící dopravní prostředí bude muset stále více řešit problémy související s technologiemi alternativních pohonů, aby přispěly ke snížení emisí CO2 a dosažení klimatických cílů,“ vysvětluje Niklas Stanislawski, autor studie EHI: Typy pohonů budoucnosti v logistice 2023. Elektrickou mobilitu, vodík a technologii palivových článků lze využít jak v městské, tak i v dálkové dopravě.

Proces přechodu

52 % dotázaných uvedlo, že by v budoucnu přešli na alternativní typy pohonu a 31 % již s přechodem začalo. 13 % chce změnit svůj vozový park během příštích tří let a 22 % říká, že chce změnu implementovat během příštích čtyř až šesti let, resp. sedmi až deseti let.

Klady a zápory alternativních typů pohonů

Téměř polovina (49 %) věří, že vodíkové nebo palivové články mají „velký potenciál“, protože jsou čistým a udržitelným zdrojem energie. Elektrická technologie je na druhém místě se 40 %. 39 % potvrzuje, že e-paliva a CNG jako bioplyn mají „dostatečný potenciál“. Přestože se vozy s hybridním pohonem již používají v mnoha společnostech, 39 % v nich vidí pouze „malý potenciál“ a dalších 23 % dokonce tvrdí, že nemají „žádný potenciál“ pro budoucí použití. Předchozí trend se odráží i ve vhodnosti příslušných typů pohonů pro vlastní firmu. 42 % hodnotí elektrickou a 39 % vodíkovou nebo palivovou technologii jako „velmi vhodnou“ pro jejich vlastní společnost. E-paliva jsou také hodnocena jako „velmi vhodná“ s 26 % a „vhodná“ s 37 %.

Jako negativum označilo 53 % respondentů zejména nedostatečný dojezd, 47 % výši investičních nákladů na úrovni a 44 % špatnou infrastrukturu nabíjení a doplňování paliva na úrovni 44 % jsou nejčastěji uváděnými důvody proti přechodu. Dotazovaní navíc zmiňují nedostatečnou dostupnost na trhu veřejných zakázek nebo příliš dlouhé dodací lhůty od výrobců a také nedostatečnou politickou podporu.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 10.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.