Společensky odpovědné musí být firmy

Výsledky výzkumu CSR & Reputation Research Ipsos Global Reputation Center odhalily zajímavé změny, které se v souvislosti s celosvětovou pandemií odehrávají na poli společenské odpovědnosti.

Češi se soustředí na otázky zdraví a ekonomických dopadů, nicméně společensky odpovědné a ekologické chování je pro ně důležité. Mají za to, že odpovědně by se měly chovat především firmy a přenášejí svoji osobní odpovědnost na ně.

Součástí semináře Udržitelnost pro výrobu a obchod: Rok 2020-2021 jako vstup do nové reality?, který v červnu uspořádala společnost Press21 a časopis Retail News spolu s partnery, společnostmi Thimm the Highpack Group, Wero Energy, GS1 Czech Republic a U&Sluno ve spolupráci s Katedrou mezinárodního podnikání Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a časopisem Retail News a jehož odborným garantem byl Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, byla také prezentace výsledků rozsáhlého výzkumu zabývajícího se společenskou odpovědností.

Z názorů české veřejnosti vyplývá, že společenská odpovědnost a udržitelnost firem se týká především ekologie a životního prostředí (56 %), vztahu k zaměstnancům (28 %) a odpovědnosti vůči společnosti (15 %). Zahrnuje ale také přístup k zákazníkům (8 %), sponzoring, řešení sociálních konfliktů, potlačování korupce nebo třeba dodržování zákonů.

Vede ochrana životního prostředí

Termín udržitelnost si Češi spojují hlavně s životním prostředím (60 %), s ekonomickou stabilitou a soběstačností (30 %). Firmy by se podle respondentů měly nejvíce soustředit na ochranu životního prostředí, která zahrnuje také ekonomickou výrobu a recyklaci. To si myslí polovina dotázaných, (44 %) respondentů ovšem klade důraz také na férové chování k vlastním zaměstnancům a jen zhruba pětina (22 %) se zajímá o projekty na ochranu přírody. O něco méně respondentů (21 %) si cení pozitivního dopadu firem na českou ekonomiku, 19 % oceňuje také pravdivou komunikaci se zákazníkem. Boj proti globálnímu oteplování se umístil až na šestém místě.

Vlastní odpovědnost má ale…

Existují oblasti, v kterých by se Češi rádi angažovali, případně se jim už věnují. Nejvíc (77 %) jich v průzkumu deklarovalo, že v uplynulých dvanácti měsících byli aktivní v oblasti ochrany životního prostředí, a pro 37 % dotázaných je tato otázka zajímavá natolik, že by se do projektů, které životnímu prostředí pomáhají, zapojili i v budoucnu. Na druhém místě Čechy zajímá péče o zdraví, za kterým následuje podpora projektů pro zvířata, pro děti a na ochranu životního prostředí. Stranou ale nezůstává ani pravdivá komunikace se zákazníky, férové chování k zaměstnancům a podpora komunitního života. Za nimi následuje boj proti globálnímu oteplování, obrana demokratických hodnot a podpora projektů pro znevýhodněné. Celosvětové výsledky výzkumu ovšem ukázaly, že přestože lidé chtějí být zodpovědní, „něco“ jim v tom brání. Na prvním místě (16 %) je to nedostatek peněz, který je nejmarkantnější u mladé generace. Dále je to časová vytíženost, pohodlnost a někteří z nich přiznávají, že je to dokonce lenost. „Například jen pět procent nákupů kávy je uskutečněno do znovupoužitelných kelímků. Protože by ho lidé museli nosit u sebe a po použití umýt. Spotřebitelé si také pořizují stále výkonnější auta a domácí spotřebiče. A mají jich také stále víc,“ vysvětluje Hana Vejborná, Account Director, Ipsos.

Odpovědní musí být výrobci

V otázce osobní společenské zodpovědnosti dochází k určitému rozporu mezi tím, co by lidé chtěli, a tím, co jsou ochotni obětovat. Vlastní společenskou odpovědnost a ekologické chování přenášejí na výrobce, prodejce a vládu – ponejvíce na společnosti produkující balené zboží, společnosti, které je prodávají, a na státní systém. Zvýšený zájem o udržitelný produkt se u nich projeví pouze v případě, že je cenově srovnatelný s konkurenčními produkty. Nicméně deklarují, že společenská odpovědnost firem je pro ně natolik důležitá, že je ovlivňuje při nákupu, a to v 53 % případů. Ještě víc respondentů (65 %) tvrdí, že by bylo ochotno připlatit si za udržitelný produkt.

Lidé jsou schopni vás bojkotovat

Společenská odpovědnost firem se ukazuje jako hybná síla, která spotřebitele dokáže přimět k akci. Víc než polovina (56 %) Čechů v posledním roce pod jejím vlivem provedla některý z následujících kroků. Čtvrtina z nich deklaruje, že si koupila produkt nebo službu kvůli konkrétní společensky prospěšné aktivitě. Pětina nějaký produkt nebo službu společnosti jakožto projev protestu proti ní také bojkotovala. Stejně velká skupina někomu doporučila, aby používal produkt nebo službu společnosti, která je společensky odpovědná. A jen o jedno procento (19 %) je méně těch, kteří se z důvodu etické nebo ekologické pověsti společnosti rozhodli koupit produkt nebo službu této firmy. Je vidět, že i záporná síla má svou moc: 12 % respondentů uvedlo, že někomu nedoporučili používat produkty firmy, která není společensky odpovědná. Není to sice mnoho (2 %), nicméně existují také spotřebitelé, kteří jsou schopni na firmu z důvodu společenské nezodpovědnosti podat stížnost. Naprostá většina Čechů (78 %) je přesvědčená, že společenská odpovědnost má stát v základních hodnotách každé firmy. Pro 75 % dotázaných je odpovědnost a udržitelnost firmy její přidanou hodnotou v nabídce jejích produktů. A že je současným trendem ve společnosti, je přesvědčeno 77 % dotázaných.

Spotřebitelé se o vaše chování zajímají

Pryč jsou doby, kdy byla společenská odpovědnost něco, o čem spotřebitelé měli sotva potuchy. Skoro čtvrtina (24 %) Čechů je v této oblasti velmi aktivní – přesněji řečeno velmi aktivní jsou 3 % a spíše aktivní 21 %. Z výzkumu dále vyplývá, že skoro třetina (30 %) obyvatel České republiky se poměrně dobře orientuje v tom, která firma je nebo není odpovědná. Ze všeho nejvíc (23 %) při tom věří reportážím, ale zajímavé je to, že hned na druhém místě (20 %) si zjišťují informace přímo na webových stránkách dané společnosti. To je možná také velký kámen úrazu mnoha firem, které sice společenské odpovědnosti věnují energii, ale nedávají o tom dostatečně vědět. Na třetím místě (11 %) se co do důvěryhodnosti zpráv umístily tiskové zprávy. Zajímavé je, že až za nimi následují přátelé a rodina (9 %) a ještě menší váhu mají sociální sítě a internetové diskuse (8 %). Až pak následuje obal produktu, informace v prodejně, v novinách nebo časopisech, TV reklama, reklama na internetu a billboardy spolu s plakáty. V 5 % případů respondenti uváděli jiný zdroj, nejčastěji vlastní zkušenost.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 7-8.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.