Pro udržitelný byznys

Udržitelnost pro výrobu a obchod, aneb zákazníkovi už jen nízká cena nestačí.

Od firem lidé očekávají zodpovědné chování k zaměstnancům, ochranu životního prostředí a pravdivou komunikaci k zákazníkům. Jak obstát a co nejlépe splnit tyto požadavky?

Nad tím se zamýšleli prezentující i účastníci 2. ročníku semináře Udržitelnost pro výrobu a obchod – aneb Zákazníkovi už jen nízká cena nestačí.

Seminář, který se konal 22. března, připravily společnosti Press21, vydavatel časopisu Retail News, a THIMM Packaging za podpory společnosti PwC Legal. Odborným garantem byl Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Jak vnímá udržitelnost český spotřebitel

Tomáš Macků, Research & Communication Director, Ipsos, prezentoval vybrané výsledky ze studie Ipsos CSR & Reputation Research 2016. Podíl lidí, kteří mají povědomí o CSR, se podle této studie v porovnání s rokem 2015 mírně zvýšil, a to z 22 na 25 %. Termín častěji znají mladší věkové skupiny, lidé žijící v Praze (32 %) a obecně ve větších městech, vysokoškoláci (46 %) a lidé s vyššími příjmy. Téměř polovina těch, kteří uvádějí, že neznají pojem CSR, si pod ním i tak dokáží něco představit.

Češi si pod CSR nejčastěji představí odpovědnost vůči vlastním zaměstnancům a ochranu přírody. „Odpovědnost vůči zaměstnancům“, „ekologické chování“ a „odpovědnost vůči společnosti“ byly nejčastěji zmiňovány i v roce 2015. Stejně tak se nezměnil podíl lidí, kteří o firemní společenské odpovědnosti nemají žádnou představu.

Firmy už v CSR nevidí jen charitu a hledají propojení se svým oborem. 83 % odborníků si myslí, že firemní CSR se v České republice stává čím dál větším tématem.

Přínos společenské odpovědnosti je vyčíslitelný

Pokud Češi vnímají nějakou firmu jako společensky odpovědnou, jsou ji v průměru 3 – 4x více ochotni doporučit svým přátelům, rodině nebo známým. Češi zároveň odpovědné firmy vnímají jako 2x atraktivnější zaměstnavatele. Pokud zákazníci i na základě CSR vnímají nějakou firmu jako firmu s dobrou reputací, jsou 3,5x ochotnější koupit její produkt/využít jejich služby.

Odpovědnost firem je pro Čechy důležitá i při nakupování a posuzování jejich stávajícího zaměstnavatele. 79 % českých zaměstnanců říká, že je pro ně důležité, jestli se firma, pro kterou pracují, chová odpovědně. Jen 5 % Čechů uvedlo, že je to pro ně zcela nepodstatné. To je o 3 % více než v roce 2015. 61 % Čechů uvedlo, že se při nakupování rozhoduje s ohledem na to, jestli firma, která produkt nebo službu nabízí, je společensky odpovědná. To je o 5 % více než v roce 2015. 68 % Čechů říká, že by byli ochotní si připlatit za produkt, který je šetrný k životnímu prostředí. S určitostí to vylučuje opět jen 5 % populace. To je o 3 % více než v roce 2015.

A co očekávají Češi od velkých firem v oblasti CSR? Na první místě je dlouhodobě chování k vlastním zaměstnancům. Následuje ochrana životního prostředí. Na 3. místě se loni umístila pravdivá komunikace se zákazníky, kterou ale letos předběhla oblast podpory vzdělávání (loni až na 8. místě). Vzdělávání zmiňovali především mladí lidé do 35 let (37 %). Čtvrtina Čechů jako dobrý směr vnímá i rozvoj moderních technologií tak, aby pomáhaly společnosti.

Naprostá většina Čechů (90 %) byla nějakým způsobem odpovědná. Dvě třetiny říkají, že se chovaly ekologicky. Nejčastěji to znamená ohleduplnost k přírodě a životnímu prostředí, příspěvek vybrané (neziskové) organizaci nebo jednotlivci, dobrovolnictví a podpora, příprava občanských a komunitních akcí v okolí bydliště nebo zapojení do komunální politiky.

Ženy si oproti mužům více všímají, zda nakupují výrobky nebo služby od odpovědné společnosti. Jsou také spíše ochotné si připlatit za ekologické výrobky.

Pro 64 % žen a jen pro 57 % mužů je při nákupu důležité, když se firma chová odpovědně. Oproti roku 2015 se podíl lidí označujících CSR za důležité při nákupu zvýšil o šest procentních bodů.

72 % žen a jen 63 % mužů je ochotných připlatit si při nákupu šetrného výrobku nebo služby. Ochota připlatit zůstává v populaci od roku 2013 na stejné úrovni.

Zvyšování prodeje díky udržitelným obalům

Úspěšné obaly z pohledu zvýšení prodeje mohou být současně ekologicky udržitelné, což je důležité nejenom pro řetězce, ale i stále rostoucí skupinu e-commerce. Udržitelné obaly mohou být dokonce i jedním z faktorů zvyšující prodeje. Jak zvýšit šance svých produktů v prodejních regálech? Na to se ve své prezentaci zaměřil Martin Hejl, jednatel, THIMM Packaging.

Vlnitá lepenka je plně recyklovatelný, ekologický materiál z obnovitelných zdrojů. Udržitelná inovace T-vlna umožní úsporu nákladů díky až 25% snížení počtu palet, vysoce kvalitní potisk díky hladké struktuře povrchu vlnité lepenky a až o 25 % nižší emise CO2 v průběhu celého logistického procesu.

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v dubnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.