Udržitelnost, znamená nutnou realitou pro budoucnost

K tématům CSR jsou vnímavější mladí lidé

Co všechno si můžeme pod pojmem udržitelnost představit? A co znamená udržitelnost konkrétně pro vaši firmu?Nepodceňujete fakt, že udržitelnost není jen módním trendem, ale také podmínkou konkurenceschopnosti? Je současná společnost schopna ocenit udržitelný přístup?

Na tyto a další otázky hledali 14. března odpovědi účastníci semináře „Udržitelnost pro výrobu a obchod – aneb nezbytná podmínka konkurenceschopnosti“, který zorganizovala Press21, vydavatel časopisu Retail News, za podpory společností THIMM Packaging a PwC Legal a jehož garantem byl Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Co si myslí česká populace?

Tomáš Macků, Research & Communication Director společnosti Ipsos prezentoval výsledky výzkumu Ipsos CSR & Reputation Research 2015, který se postoji ke společenské odpovědnosti pravidelně zabývá od roku 2010.

Polovině populace nejsou „cizí“ témata CSR a udržitelného rozvoje. Pro čtvrtinu populace je velmi důležitá společenská odpovědnost zaměstnavatele. 13 % považuje společenskou odpovědnost firem za velmi důležitou během zakoupení produktů či služeb dané společnosti.

Jeden z deseti Čechů by si připlatil za výrobek šetrný k životnímu prostředí či v případě, že by částka z něj byla určená na prospěšné projekty.

Od významných firem v oblasti CSR lidé očekávají: zodpovědné chování k vlastním zaměstnancům ochranu životního prostředí a přírody a pravdivou komunikaci k zákazníkům.

Zájem veřejnosti i firem o témata CSR a udržitelného rozvoje je konstantní. Roste však zapojení zaměstnanců a zákazníků do CSR aktivit firem. Společensky odpovědné firmy jsou zároveň vnímány jako firmy s lepší reputací a jako atraktivnější zaměstnavatelé.

Až o 40 % může vzrůst ochota lidí doporučit konkrétní firmu, pokud ji považují za společensky odpovědnou.

K tématům CSR a udržitelného rozvoje jsou vnímavější mladí lidé.

Nejvíce lidí třídí odpad, chová se šetrně k životnímu prostředí a posílá věci k recyklaci. Naopak dárcovství, dobrovolné práci v neziskových organizacích a aktivní účasti na komunitním životě se věnuje pouze malá část obyvatel.

Podle mužů by se měly firmy více zaměřovat na vědu, výzkum a vzdělávání. Ženy by se více soustředily na humanitární pomoc a ochranu životního prostředí.

Od obchodníků očekávají lidé podle průzkumu Ipsos CSR & Reputation Research 2015 především pravdivou komunikaci k zákazníkům (38 %), ekologičtější výrobky a služby (27 %) a zodpovědné chování firmy ke svým vlastním zaměstnancům (26%).

A co na to manažeři?

Podle expertů se v současné době firmy hodně zaměřují na oblast dobrovolnictví. CSR se neomezuje pouze na charitativní akce, ale na aktivní podporu rozličných projektů. Velkým tématem je v poslední době také odpovědný přístup k zaměstnancům.

Podle manažerů jsou pro rozvoj průmyslu prioritní inovace, nové technologie a kvalitní vzdělávací systém. Ze CSR aktivit firmy nejčastěji realizují odpovědnou personální politiku a dodržování etiky podnikání.

Dana Zadražilová, vedoucí Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací na VŠE v Praze se zaměřila na udržitelnost z pohledu CEO (pravidelný celosvětový průzkum společnosti PwC).

Polovina CEO uvedla, že krize změnila zákazníky a tím i podniky a vidí udržitelné podnikání jako podnikatelskou příležitost. Dvě třetiny řekly, že ovlivňuje inovaci výrobků.

Podniky se více přibližují lokálním trhům z pohledu využívání těchto trhů, emerging markets považují za nejdůležitější pro budoucnost svých firem. Riziko spatřují CEO v poruchách v dodavatelském řetězci, který je ovlivňován globalizací světové ekonomiky. 72 % respondentů uvedlo, že chtějí spolupracovat s veřejnou správou a politiky, kteří podporují udržitelnost a společenskou odpovědnost.

CSR může přispívat k úspěšnosti podniku podle toho, čím je motivována. Hierarchie motivace aktivit CSR je přitom následující: generování inovací; omezení negativního dopadu podnikání na společnost a životní prostředí a risk management. Jak zdůraznila D. Zadražilová, právě risk management hraje zásadní roli. Pokud firma řeší skandály, nabízí nekvalitní zboží apod., těžko může být z vnějšku pozitivně vnímána. „Strategie společenské odpovědnosti musí být autentická a důvěryhodná. Corporate responsibility není to, co vy říkáte o sobě, ale to, co o vás říkají jiní,“ říká D. Zadražilová.

 

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v dubnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.