Výroba i obchod musí být udržitelné

Jak surovinové, tak lidské zdroje nejsou nevyčerpatelné, a proto je třeba myslet na to, abychom s nimi vystačili nejen my, ale i budoucí generace.

Seminář Udržitelnost pro výrobu a obchod, který pod odbornou garancí Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR uspořádala společnost Press21 na počátku června, ukázal, že je nezbytné hledat alternativy produktů, šetrné výrobní postupy i odpovědné chování k lidem a zvířatům.

Seminář Udržitelnost pro výrobu a obchod se v letošním roce konal v moderních prostorách Magenta Experience Center, které je příkladem prostoru, kde udržitelnost hraje důležitou roli. „Jsme rádi, že se téma udržitelnosti dostává stále častěji do popředí zájmu nejen firem, ale i zákazníků. V T-Mobile se neustále snažíme snižovat svou ekologickou stopu, ať už nákupem elektřiny z obnovitelných zdrojů, efektivnějšími technologiemi nebo třeba pečlivou separací odpadu, recyklací vysloužilých elektrozařízení a redukcí tištěných dokumentů a zbytečného plastu na prodejnách,“ říká Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti, T-Mobile Czech Republic.

Budoucnost s rostlinnými alternativami

Podle Petra Kopáčka ze Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR je myšlení na budoucnost nutná podmínka současného úspěchu. Je třeba mít neustále na paměti rizika, která nás poslední dobou obklopují. Je třeba skloubit ekonomickou prosperitu, sociální soudržnost, bezpečnost EU a udržitelnost pro planetu i lidstvo. Jak dále podotýká, jedním z nástrojů pro zvýšení udržitelnosti i zlepšení zdraví obyvatel by se měly stát rostlinné alternativy potravin, případně potraviny založené na rostlinné bázi. Při jejich produkci se spotřebovává méně vody i energie.

Rostoucí oblibu rostlinných alternativ dokládají také data společnosti Nielsen, podle kterých od roku 2018 do roku 2020 došlo k 55% nárůstu prodávaných položek rostlinných výrobků. Tento trend je patrný coby globální a při bližším zaměření se na český trh je možné konstatovat, že 65 % Čechů je ochotno si i za současných podmínek připlatit za ekologický nebo veřejně prospěšný výrobek. Kromě starosti o věří, že jsou tyto výrobky kvalitnější. Zejména mladí lidé se touží zdravě stravovat a chránit při tom i životní prostředí. S mládím také rezonuje téma udržitelnosti.

Pomáhají digitální technologie

Digitalizace by mohla ušetřit mnoho surovin, které sice často lze recyklovat, nicméně pokud se vůbec nepoužijí, znamená to pro celý proces značnou úsporu. Jde například o použití papíru coby záznamového média versus záznamu a zpracování dat pouze v digitální podobě. V dodavatelsko-odběratelském řetězci tuto funkci už dnes zastává elektronická výměna dokumentů (EDI) a zalistování výrobků (GDSN). Dalším krokem je digitální sdílení dat s dodavateli a společné předpovědi poptávky a jejich plánování, elektronický příjem zboží, čtecí brány, případně technologie RFID. Přímo v prodejně papír, inkoust a náklady na mzdu zaměstnanců uspoří elektronické cenovky a ke zvýšení efektivity prodeje přispívají i samoobslužné pokladny nebo chytré kamerové systémy, které hlídají dodržování rutin a zamezují výpadkům zboží.

„Mezi zákazníky šetří náklady na letáky digitální věrnostní aplikace nebo digitální komunikace v místě prodeje,“ popisuje Tomáš Martoch, národní koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR ve společnosti GS1 Czech Republic. Mnohé spediční společnosti také přecházejí na alternativní paliva, díky kterým je možné dosáhnout úspor a snížit produkci CO2. Díky novým technologiím je možné dosáhnout také snížení spotřeby energií a případně také vyrábět vlastní energii.

Velkým přínosem, který je možné i na českém trhu pozvolna pozorovat, je zavedení plnohodnotných elektronických účtenek. Stranou snahy o udržitelnost dnes nezůstává ani e-commerce. Šetřit nejen pohonné hmoty, ale zejména přírodu je možné obsluhou více zákazníků v rámci jednoho závozu, sdílením přepravních kapacit nebo zavedením ekologické city logistiky, například v podobě kurýrů vybavených bicykly.

Je třeba komunikovat

Udržitelnost a uhlíková neutralita by neměla být pouze proklamovaná, ale skutečná, zvlášť v době, kdy jsou si spotřebitelé ochotni za udržitelné a udržitelně vyrobené výrobky připlatit. „Vlivem současných událostí se kupní síla může snížit, nicméně zákazník by neměl nést zvýšené náklady,“ míní Gabriel Makki, viceprezident pro obchod Procter & Gamble ve střední Evropě. Podle něj nesou velkou část odpovědnosti velké firmy, které můžou kontrolovat nejen samy sebe, ale ovlivňovat také to, jak se prostřednictvím jejich produktů chovají zákazníci.

V oblasti praní je největším žroutem energie ohřívání vody, a proto se snahy firmy zaměřují na prací prostředky, které zvládnou prádlo vyprat za co nejnižších teplot, aniž by to mělo negativní vliv na kvalitu praní. Jak ale Gabriel Makki upozorňuje, obrovským úkolem je vzdělat spotřebitele, aby opustili stará dogmata o tom, že pouze prádlo vyprané na 90 °C je dokonale čisté. Je zapotřebí k nim dostat informace, že až 60 % uhlíkové stopy při praní prádla vzniká právě ohřevem vody. Udržitelnost by podle dnes měla být v základu každé firmy, která by zároveň měla umět řídit své kategorie tak, jak to už dnes dělá společnost Procter & Gamble.

Ta se zavázala snížit u svých výrobků podíl plastových obalů a případně pro ně používat 100% recyklované plasty a výrobky balit tak, aby byl jejich obal případně znovupoužitelný a bylo možné zakoupit pouze náplň. Vše je však třeba náležitě spotřebitelům komunikovat, aby přednosti používání takových produktů pochopili.

Stačilo by neplýtvat

Další z cest k udržitelnosti je omezení plýtvání. Skupina Ahold se proto zavázala, že do roku 2030 sníží plýtvání potravinami o 50 %. „Těší nás, že česká pobočka je v tomto ohledu ještě lepší. Už došlo k 36% snížení a v eliminaci plýtváním bude pokračovat také navýšením darovaných přebytků,“ popisuje Martina Černá, Health & Sustainability Director ve společnosti Albert Česká republika.

Jak podotýká, největší podíl potravinových přebytků tvoří čerstvé potraviny, a proto firma objednávkové procesy v prodejnách neustále optimalizuje. Pokud již vzniknout, daruje je potravinovým bankám a například neprodané pečivo daruje také farmám a záchranným spolkům pro zvířata. Jak ale Martina Černá zdůrazňuje, nejdůležitější je, aby pokud možno vůbec nevznikaly. Albert proto zákazníkům pomáhá podílet se na neplýtvání prostřednictvím dlouhodobých programů, například nabídkou snížené ceny produktu, u kterým se blíží expirace.

Aby zákazníci doznali představy, kolik jídla je možné zachránit, informuje o něm nejen ve váhových jednotkách, ale také v přepočtu na porce. K velkým závazkům patří také ten, že firma bude 100 % vlastních značek do roku 2025 prodávat v plně recyklovatelných, znovupoužitelných nebo kompostovatelných obalech a pracuje i na snížení uhlíkových emisí.

Nepodléhejme dogmatům

V oblasti udržitelnosti se často hovoří o uhlíkové nebo enviromentální stopě. Jak ale upozorňuje Vladimír Kočí z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, mnohem přesnější termín by byl stopa ekologická. „Uhlíková stopa je jen jedna ze zátěží a nemůžeme se zaměřovat jen na enviromentální problém, protože jinak budeme svedeni na scestí,“ varuje. Výrobky je nutné hodnotit z více úhlů. Například nemá příliš cenu se bavit pouze o tom, zda balit do plastu, nebo do papíru, protože je zapotřebí vzít v úvahu celé odpadové hospodářství. U produkce potravin, zejména zeleniny, hraje zásadní roli to, kdy byla vypěstována.

Například rajče vypěstované v přirozené sezóně představuje nesrovnatelně menší zátěž než rajče vypěstované mimo ni. Také neplatí, že české jablko nemá žádnou stopu. Jde totiž také o to, kde a za jakých podmínek je skladováno do doby, než jej spotřebitel zkonzumuje. A právě na tomto místě je velký prostor pro retailery, kteří můžou skladbou nabízených potravin ovlivňovat, kdy a jaké produkty budou spotřebitelé konzumovat. Jak dále Vladimír Kočí upozorňuje, v mnoha případech ještě stále vyhrává byznys, který uspokojuje poptávku… Ale pokud má obal balené vody mnohonásobně větší enviromentální dopad než produkt uvnitř… Má takový výrobek smysl uvádět na trh?

Z hlediska nutričního je také na trhu spousta nezdravých produktů obsahujících zbytečný cukr. A opět: má cenu takový škodlivý produkt uvádět na trh? A také nejde „jen“ o obal samotný, ale způsob, jakým se používá. Obaly jsou nedílnou součástí prodávaných produktů a je třeba s nimi počítat. Nicméně nesmíme podléhat dogmatům a například si myslet, že co je recyklovatelné, neškodí přírodě. A že vše, co nese známku biodegradabilní, se skutečně rozpadne na neškodné částice.

Druhý život pro obaly

Moderní obal by měl být variabilní a ohleduplný k přírodě. Jak upozorňuje Martin Hejl, jednatel společnosti THIM pack’n’display, mnohdy stačí přehodnotit staré a již nefunkční marketingové vzorce a zamyslet se nad tím, zda je třeba potisknout a nalakovat sekundární obal i v místech, o která se spotřebitel nezajímá, protože prostě nejsou vidět. Nemá také smysl obelhávat spotřebitele lakováním obalů a hraním si na udržitelnost pouze tím, že chemicky bělený papír výrobce potiskne hnědou barvou evokující ekologičnost.

Je lepší soustředit se raději na konstrukci obalu, aby po tom, co splní svoji primární funkci nemusel do odpadu, ale posloužil ještě alespoň jednou. Z krabic se může stát pelíšek pro domácí mazlíčky, truhlík pro dekoraci nebo krabice na fotografie. Stejně tak na papírový promo stojan z vlnité lepenky je možné navléknout nový papírový potištěný návlek, aby posloužil pro další akce. Jak upozorňuje, firma dokáže takováto řešení uvádět na trh za cenu, která odpovídá stávajícím produktům, nebo je dokonce nižší.

„Mnoho lidí si myslí, že novinka musí být zákonitě dražší. Ale není to ale pravda. Všechna opatření, která děláme, jsou proto, aby byl výrobek levnější. A to z jednoduchého důvodu: kdyby byl dražší, retail by ho nekoupil,“ vysvětluje Martin Hejl.

Penny rozšiřuje fotovoltaiku

Díky strategické spolupráci s EON a PRE mohlo vzniknout do června tohoto roku už 24 stanic pro dobíjení elektromobilů u supermarketů Penny, přičemž na konci roku 2023 by jich mělo být 60. To je jen jeden z projektů společnosti Penny Market, který využívá ekologickou energii nepocházející z uhelných elektráren.

„Pro zajímavost dobíjecí stanice u jedné z pražských prodejen zajišťuje fotovoltaika,“ popisuje Václav Šíma, Head of Building department ve společnosti Penny Market. Ta také hraje významnou roli při zásobování elektřinou samotné prodejny. Fotovoltaickými články je vybaveno už 14 prodejen a dva sklady firmy, přičemž do roku 2023 by až 30 % spotřeby měly zajišťovat u 70 prodejen a pěti skladů až 11 % spotřeby.

Ve spolupráci s firmou Viessmann postupně Penny Market vybavuje prodejny modulárním systémem pro rozmrazování, topení a chlazení, které představuje udržitelné energetické řešení a které v Německu získalo cenu za inovaci v oblasti klimatu a životního prostředí. V rámci hledání udržitelné výstavby s momentálně dostupnými materiály Penny Market také použil CLT dřevo (křížově laminované dřevo), které představuje plnohodnotnou alternativu k materiálům, jako je beton nebo ocel.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 7-8.2022…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.