Obal roku 2017

Do letošního ročníku se přihlásilo 99 exponátů.

Do letošního ročníku soutěže Obal roku, kterou pořádá Obalový institut SYBA, se přihlásilo 99 exponátů, což je o čtrnáct více než v roce 2016. Vítěze vybírala 27. června, stejně jako v předcházejících letech, odborná porota.

Cílem soutěže Obal roku je šíření pozitivního náhledu na obaly, představení novinek a trendů v obalech a obalových materiálech, ale také nejnověji i v procesech a technologiích balení či výroby obalů. Neméně důležitým aspektem je zviditelnění obalových konstruktérů a designérů.

Akcent na kvalitní komunikaci s potenciálními přihlašovateli potvrzuje i letošní rekordní počet přihlášených exponátů: bez jednoho stovka. Motivem organizátorů však není lámání rekordů, ale snaha naplnit výše zmíněné heslo a získat kvalitní soutěžní exponáty.

Otevřená národní soutěž Obal roku je určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na trhu objevují. Zástupcům firem oceněných exponátů v soutěži Obal roku 2017 budou předány trofeje a certifikáty na obalové konferenci PackSummit, dne 5.-6. října 2017. Hlavním řečníkem je Pierre Pienaar, nově zvolený prezident World Packaging Organisation.

Během slavnostního večera budou vyhlášeni držitelé Zlaté, Stříbrné a Bronzové ceny předsedkyně poroty, kterou se od letošního ročníku stala Ing. Jana Žižková, která působí jako obalový specialista a lektor, a kromě jiného je také spolupracovnicí časopisu Retail News.

Obdobně jako v celosvětové soutěži WorldStar for Packaging jsou přihlášená obalová řešení členěna dle oblasti použití do kategorií: Potraviny, Nápoje, Kosmetika, Farmaceutické produkty, Čistící a prací prostředky, Elektronika a spotřebiče, Automotive (přepravní a průmyslové obaly), Dárkové obaly, Etikety, POP&POS displeje, Procesy & Technologie a Ostatní.

Výstava všech finalistů soutěže v prostorách Mezinárodního centra pro současné umění MeetFactory proběhla ve dnech 26. a 27. 6. 2017 pod heslem Obal roku = věc veřejná. Po skončení jednání poroty následovala AfterJudging Party, neformální setkání přihlašovatelů, porotců, zástupců médií a přátel obalů.

Brána do WS otevřena

Přihlašovatelům exponátů, které uspěly a získaly titul Obal roku 2017 se otevřela cesta do globální soutěže WorldStar Packaging Award (WS), jelikož soutěži Obal roku byla udělena World Packaging Organisation certifikace pro WS. V Jury WS bude Sybu zastupovat Ing. Kateřina Kolářová. Porota WS se sejde v listopadu v rámci podzimního jednání World Packaging Organisation (WPO), zde zájmy Česka a Slovenska hájí SYBA a v pozici řádného plnoprávného člena WPO.

SYBA jako plnoprávný člen globální obalové rodiny World Packaging Organisation WPO), která je organizátorem WorldStar Packaging Award (WS), se nejen v činnosti WPO stále intenzivněji angažuje, ale přísností požadavků kladených na účast a hodnocení v národní otevřené soutěži Obal roku dosáhla toho, že je jedinou WPO certifikovanou obalovou soutěží na území Česka a Slovenska. To umožňuje exponátům oceněným v soutěži Obal roku 2017 účast v celosvětové obalové soutěži WorldStar Packaging Award.

Jarní zasedání WPO v roce 2019 se uskuteční v Praze. Syba vedle organizace jednání výborů i bordu WPO bude organizovat i ceremoniál předání WS 2019, který je součástí agendy jarních zasedání WPO.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v letním dvojčísle Retail News, červenec-srpen…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.