Když obal musí působit BIO

K nejoblíbenějším barvám patří barvy přírody

Biopotraviny jsou u spotřebitelů symbolem nejenom zdravějšího způsobu stravování, ale jejich konzumenti patří zároveň k vyznavačům environmentálního způsobu života. Biopotraviny pochází z ekologického zemědělství.

Obal, do kterého jsou později zabaleny, by měl všechny aspekty tohoto sortimentu odrážet a i svým designem korespondovat se zkratkou BIO. Důležitým aspektem, který ovlivňuje kvalitu biopotraviny, jsou suroviny, ze které je potravina vyráběna.

Pěstitelé či chovatelé se ve svém druhu podnikání musí obejít bez průmyslových hnojiv i pesticidů, zvířata jsou krmena přirozenou stravou, mají odpovídající péči i dostatečný životní prostor. Daní za kvalitu je u biopotravin jejich cena, neboť již svou podstatou nemohou cenově konkurovat průmyslově vyráběným potravinám. Spotřebitel má u biopotravin garanci kvality i tím, že pravidla ekozemědělství jsou dána legislativně a nad dodržováním zákona o ekologickém zemědělství bdí kontrolní orgány pověřené Ministerstvem zemědělství.

Výrobce, který splňuje všechny legislativní podmínky, může svůj výrobek označit symbolem dobře známé biozebry. Správně označená potravina označená slovem BIO nese i kód kontrolní organizace (CZ-BIO- 00x, kde x může být 1 -3 podle typu organizace, která kontrolu prováděla). Od 1. července 2010 je navíc pro všechny balené biovýrobky, které byly vyrobeny v jednom z členských států EU a splňují stanovené normy povinné jednotné evropské logo.

Mezi první české výrobce a dodavatele širokého sortimentu kvalitních biopotravin patří PRO-BIO, obchodní společnost. Tento náš největší tuzemský výrobce biopotravin se již před dvěma lety umístil i v soutěži Českých 100 nejlepších za rok 2014 v oborové kategorii Zemědělství a potravinářství. V současnosti nabízí kromě sortimentu pro retail i množství bioproduktů v baleních určených pro stravovací zařízení. Výrobky jsou baleny v praktických obalech usnadňující manipulaci s balením v hmotnostech 2,5 – 4 kg.

Obal na BIO z BIO

U biopotravin se lze setkat s dvěma trendy. Prvním je, že na přírodní bázi je i materiál vlastního obalu, druhé řešení pak představuje obal z konvenčních obalových materiálů, které v případě potřeby splňují legislativu pro styk s potravinou a s biovýrobkem korespondují především svým designem.

Bioplasty se zobecněně nazývají jak biodegradabilní plasty vyrobené z přírodních zdrojů (zvláště škrobů), které se likvidují kompostováním, tak i oxodegradabilní plasty, které jsou vyrobené sice z ropy, ale na rozdíl od konvenčních plastů mají díky speciálním aditivům mnohem rychlejší čas rozpadu (jen za pomocí světla). Vzrůstající výroba těchto materiálů dokazuje, že si lidstvo začíná více uvědomovat svou zodpovědnost k životnímu prostředí.

Známým faktem je, že zatímco spotřeba různých typů výrob z petrochemické produkce stoupá, zdroje ropy se vyčerpávají. Výkyvy ceny ropy logicky postihují i výrobce konvenčních obalových plastů, byť z celkové spotřeby petrochemických produktů tvoří poměrně malou část, cca 5 %. Dalším důvodem pro vzrůstající tendenci bioplastů je i neustále se zvyšující environmentální zátěž z důvodu likvidace konvenční produkce. A v neposlední řadě jsou důvodem používání bioplastů i biopotraviny.

Zároveň s typem obalů je nutné zajistit i odpovídající balící technologii. Již před pár lety výrobce Inauen Maschinen vyvinul systém VC999, který umožňuje výrobcům biopotravin balit jejich produkty do odbouratelných materiálů bez jakéhokoli poškození balených potravin. Balení typu VC999 nabízí kombinovaný balicí systém pro vysokou kvalitu čerstvých potravin a biopotravin. Potraviny se balí za modifikované atmosféry do biologicky odbouratelných obalů, které jsou vyrobeny z přírodních obnovitelných surovin.

E-shop GreenStore CZ se vedle bioproduktů soustřeďuje i na některé typy obalů, především gastro charakteru, včetně jednorázového nádobí z netradičních (jak jinak než bio) materiálů. Pro výrobu ekologických palmových gastro obalů Vegware se používají spadané listy palmy Areca, které se ručně sbírají, v páře lisují a oříznou do pořadovaného tvaru. Tyto produkty jsou unikátní svou tepelnou odolností, pevností a velmi rychlým biologickým rozkladem v kompostárně či půdě. Obdobně jsou pro jednorázové použití určeny i dřevěné příbory vyrobené z certifikované FSC dřevěné dýhy.

Velice pevné tácky ze 100% biodegradabilních materiálů vyrábí i italský výrobce Isap Packaging. Eco kay tácky jsou navíc vhodné i pro ohřev v mikrovlnné troubě.

Zajímavé, až téměř umělecké obaly především na produkty z biosurovin (domácí typy pečiva, chleba apod.) nabízí například holandská společnost Denlop Natural Arts.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v letním dvojčísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.