Zálohování snižuje počet odhozených PET lahví a plechovek

Zatímco ve 13 státech Evropy je zálohování PET lahví a plechovek běžnou součástí života, Česko na svůj další krok směrem k cirkulární ekonomice stále čeká.

Slovensko, kde zálohový systém na PET lahve a plechovky zavedli před rokem, zaznamenalo významný pokles odhozených nápojových obalů. V roce 2020 tvořily ve vysbíraném odpadu plechovky 21 % a PET lahve 18 %. Na podzim 2022 to bylo už jen 4 % plechovek a 5 % PET lahví.

Téměř 70 % Čechů vídá nejčastěji pohozené odpadky okolo laviček či podél cest. Více než polovina se pak setkává s odpadky okolo košů u vstupních cest do přírody, na rozcestnících či parkovištích. Celý článek