Pečivo se nyní balí více

Z hlediska balení v době pandemie koronaviru COVID 19 prošlo největší změnou, alespoň vizuálně povšimnutou spotřebiteli, běžné pečivo.

Specifikum sortimentu pekárenských výrobků je jeho rozdělení na balené a nebalené produkty. V posledních letech se ozývaly hlasy proti nadužívání plastových sáčků jako jednorázového balícího prostředku. V době „koronavirové“ se plastové sáčky vítězně vrátily.

S následky pandemie, která zasáhla celý svět, se budeme ještě dlouho vyrovnávat jak ekonomicky, tak i sociálně. Mimořádná opatření během pandemie postihla mnoho odvětví přímo a některá další sekundárně.

Vedle řady dopadů, docházelo i k proměnám či vývoji nových technologií či materiálů. Proměny lze zaznamenat i u obalů a procesů balení. Především z důvodů hygieny a případných nežádoucích dopadů na naše zdraví, byla, především v oblasti balení potravin, potlačena řada bezobalových aktivit. Z těchto důvodů došlo ke zvýšení spotřeby balících prostředků i u dříve většinou nebaleného čerstvého pečiva. I když to ze začátku vypadalo, že možnosti balení volně prodávaného pečiva jsou omezené, přesto se v relativně krátké době objevilo balení rohlíků, housek a chleba v jednorázových PE sáčcích.

To platilo, jak pro celý, půlený či čtvrcený chléb, tak i pro různé počty kusového pečiva (nejčastěji 5 či 10). Vedle spotřeby jednorázových plastových sáčků se ukazuje i zvýšená spotřeba jednorázových rukavic. Souvislost s koronavirem je více než zřejmá, situace zvýšené spotřeby jednorázových plastových obalů či produktů se ostatně netýká zdaleka jen čerstvého pečiva. Obecně lze konstatovat, že v obtížné době pandemie, hygiena vítězí nad ekologií.

Více než s odběrem většího množství sáčků, však měly kamenné obchody větší problémy s vlastním balením pečiva. I s tím si však ve velice krátkém časovém horizontu poradily. Na tuto situaci naopak velmi rychle reagovaly e-shopy, které pečivo běžně balí podle potřeb klienta. V mnoha větších e-shopech jsou pracovníci vybaveni pro kompletaci pečiva hygienickými pomůckami (bílé pláště, síťky na vlasech, rukavice) a celý proces probíhá obvykle v prostorech se zvýšenými hygienickými opatřeními.

Jak již bylo řečeno, plastové sáčky jsou nejčastěji z PE, konkrétně ze „šustivého“ HDPE (vysokohustotní polyetylen). K největším výrobcům plastových folií a obalů, včetně těch pro přímý styk s potravinou patří v ČR společnost Granitol. Pro výrobu svařovaných výrobků a přířezů z HDPE fólie, jejichž tepelná odolnost je -50º C až +110º C, jsou jako polotovar používány fólie, pro které byl registrován chráněný obchodní název Mikroten.

Plast není zlý pán, ale užitečný spojenec  

Koronavirus ukázal, že se bez tak často hojně proklínaných plastů ještě dlouho neobejdeme. Ostatně plastové materiály jsou oblíbeným balícím prostředkem i u pečiva baleného či trvanlivého. Speciální typy plastů ve spojení s příslušnou technologií dokáží významně prodloužit trvanlivost pečiva. V případě pečiva s prodlouženou trvanlivostí se jako obaly používají konvenční typy flexibilních konstrukcí, tedy především sáčky či flowpack způsoby balení (obaly obvykle obdélníkového průřezu kompletovány třemi sváry).

Plastový materiál, ze kterého je obal vyroben se chová díky svému chemickému složení velmi sofistikovaně – aktivně na produkt působí tak, aby zajistil jeho prodlouženou trvanlivost, za současné stability užitných vlastností jako je chuť, vůně, konsistence atd. Díky chemické struktuře plastů, ve které jsou „zabudovány“ tzv. absorbéry (v některých případech emitery), a s ohledem především na povahu baleného produktu a technologii balení, dochází u těchto typů obalů k mnohým velmi žádoucím interaktivním působením. Materiál je schopen za určitých podmínek měnit propustnost obalu, regulovat teplotu, absorbovat nežádoucí látky, či naopak uvolňovat aktivní látky atd. Při balení pečiva se hojně využívají především absorbéry kyslíku a vlhkosti.

Kyslík obsažený v potravinářských obalech totiž urychluje kažení i zhoršení kvality mnoha potravin. Odstraněním kyslíku se potlačí nežádoucí jevy, které vyvolává, a zároveň se u řady různých druhů potravin prodlouží trvanlivost. Absorbéry naopak nejenom, že snižují obsah O2 (až na 0,01 %), ale slouží i k potlačení oxidačních změn a růstu aerobních mikroorganismů (plísně). Obdobně příznivě na prodloužení trvanlivosti pečiva působí i aktivní folie s absorbéry vlhkosti. Vedle těchto dvou hlavních typů aktivního balení, se lze setkat i s řadou dalších, i když zatím méně rozšířených fólií.

Plast nebo papír? Líbí se i kombinace…

Pokud se oprostíme od současných požadavků v době koronavirové epidemie, řada statistik potvrzuje, že spotřebitel při balení čerstvého pečiva vysoko oceňuje obal papírový, který vnímá jako obal ekologický. Ve spojení s čerstvým pečivem, které je většinou komunikováno (a přijímáno) s atributy Tradice, Poctivost, Kvalita, Čerstvost, se jeví papírový sáček jako velmi šťastné propojení produktu a balícího prostředku.

K producentům papírových sáčků patří i společnost Litobal. Klient si od tohoto výrobce může vybrat ze široké škály užití (sáčky kupecké, svačinové, bagetové, na hamburger i hot dog) i konstrukcí (ploché, s postranním záhybem, s okénkem, otevřené na kebab atd.). Sáčky na pečivo zde vyrobí z bílého nebo hnědého papíru. V hnědé variantě si lze vybrat mezi hladkým a rýhovaným papírem. Velkému zájmu se těší i kombinované typy sáčků, tedy papírové sáčky s fóliovým okénkem. U nich spotřebitel oceňuje především jejich vizuální propojení s produktem, kdy zákazník vidí (a může pohledem posoudit) vzhled produktu.

Polypropylenové okénko je vlepené, tudíž po vyprázdnění i velmi dobře oddělitelné. Na kombinované sáčky vsází poslední dobou řada firem, nejenom na našem, ale i evropském trhu. Mezi ně patří i rodinná firma Weber Verpackungen, která nabízí v této kombinaci dokonce zajímavou alternativu udržitelného řešení. Myšlenka vychází z poznatku, že na jedné straně při prodeji pečiva v sáčcích sice zákazník ocení ekologičnost papírového sáčku, na druhou stranu však i udává, že chce na pečivo vidět, z toho vyplývá, že u něho „vedou“ sáčky kombinované, tedy papír/plast. Společnost Weber toto řeší sníženou spotřebou fólie a u svých průhledových sáčků využívá na okénka pevné, transparentní, ale zároveň velmi tenké fólie (10µm). Sáček tedy obsahuje 95 % papíru a pouze do 5 % fólie, takže je po vyprázdnění brán jako běžný papírový odpad.

Výrobou papírových sáčků se zabývá společnost Delnan. Kromě tohoto sortimentu nabízí i výrobu balícího papíru s potiskem a sáčky na bagety, kebab, nebo hot-dog. Celá výroba je zajištěna z ekologicky čistého papíru hodného k opětovnému zpracování a dalších ekologicky čistých komponentů (barva, lepidlo).

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 06.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.