Distribuční centra sázejí na robotizaci

Kromě zjednodušení práce a zvýšení ergonomie přinášejí roboti do distribučních center další zefektivnění logistických procesů.

Roboti umí pracovat v režimu 24/7. Pracují rychle a spolehlivě, za člověka dokáží odvést těžkou práci. Při současném nedostatku pracovníků a stoupajících mzdových nákladech představují řešení, jak držet krok se zrychlujícím se tempem v logistice a v retailu.

Efektivní propojení lidské síly s prací robotů ve výsledku umožňuje za stejný čas, ve stejně velkém skladu odbavit násobně více zásilek. Celý článek