Interpack obhájil vůdčí pozici obalového veletrhu

Organizátoři veletrhu Interpack letos vsadili na čtyři strategická témata: cirkulární ekonomiku, řízení zdrojů, digitální technologie a bezpečnost produktů.

Interpack vždy patřil k největším globálním obalovým veletrhům, proto není divu, že odborná veřejnost s napětím očekávala, zda tuto svou pozici, po dlouhé šestileté přestávce kvůli pandemii COVID 19, bude schopen obhájit. Výsledek to potvrdil. Obsazenost všech hal byla ohlášena již několik měsíců dopředu a návštěvníci z celého světa rovněž nechyběli.

Veletrhy Interpack se konají s tříletou periodicitou (výjimkou byla situace ve spojení s pandemií COVID, kdy jeden ročník „vypadl“ a současný se tak konal až po šesti letech), první ročník se konal již před 65 lety (1958). Nomenklatura veletrhu pokrývá široké spektrum okruhů výroby a dokončujícího zpracování obalů a obalových materiálů a všechny segmenty balení a distribuce.

K přehlednosti veletrhu konaného v prostorách všech hal Messe Düsseldorf sloužilo již tradiční členění do tří skupin: stroje určené k procesům balení, materiály a obaly a konečně sekce potravinářů – výroba cukrovinek a pekárenských produktů. Souběžně s prezentacemi jednotlivých firem se na výstavišti konala i řada různorodě zaměřených zajímavých akcí. Vedle odborných expozicí, živých vstupů či seminářů, nechyběl na výstavišti ani další zajímavý doprovodný program, včetně předávání cen WorldStar for Packaging, kde opět nechyběla ocenění ani pro české firmy.

Mezinárodní veletrh tohoto rozsahu však není jen obchodní, ale také obsahová platforma pro celý oborový sektor, a to jak živě, tak digitálně. Celkem 50 přednášek bylo uspořádáno v Tightly Packed TV studiu, čímž došlo k lepšímu zviditelnění hlavních témat a trendů prostřednictvím živých přenosů. Jen během trvání veletrhu se přihlásilo na této platformě asi 200 000 diváků.

Fórum Spotlight Talks & Trends Forum se ukázalo jako magnet pro návštěvníky a během sedmi dnů se zaměřilo na sedm témat, mimo jiné na logistiku, cirkulární ekonomiku a e-commerce. Program byl prezentován společně Interpack, dfv Conference Group a PackReport.

Novinkou byla hala 18 zaměřená na komponenty související s technologickým vybavením firem. V samostatné hale bylo cca 80 vystavovatelů tohoto velmi specifického typu, celá expozice měla u návštěvníků úspěch a byla hodnocena více než kladně. Hlavním důvodem je, že odvětví dodávající komponenty a software pro obalové technologie a procesní inženýrství hrají významnou roli v digitalizaci výrobních procesů, což patří v současnosti rovněž ke stěžejním trendům.

Welcome home

Šestiletá absence veletrhu ukázala „hlad“ po setkání odborníků z oboru. Interpack 2023 měl plnou obsazenost všech hal již více než čtvrt roku před konáním veletrhu. A kdo na veletrhu byl, určitě potvrdí, že bylo nač se dívat, a to nejenom u zahraničních vystavovatelů, ale i u řady českých firem, které zde ať již samostatně nebo v rámci společné expozice rovněž vystavovaly. Stručné zhodnocení veletrhu? Interpack 2023 splnil to, co slíbil, a leckdy dokonce překonal očekávání vystavovatelů. Největší evropský veletrh obalů od 4. do 10. května dokázal propojit průmysl na globální úrovni a fungovat jako tržiště i jako centrum prezentací, nákupů i setkání.

Na Interpack 2023 přijelo 143 000 návštěvníků ze 155 zemí, řada z nich s rozhodujícími obchodními pravomocemi (organizátoři veletrhu uvádí, že kolem 75 % návštěvníků pocházelo ze středního nebo vrcholového managementu). Dvě třetiny návštěvníků byly ze zahraničí. Vedle mnoha evropských zemí byly nejčastějšími návštěvníky veletrhu Indie, Japonsko a USA. Na ploše výstaviště se mohli seznámit s expozicemi 2 807 vystavovatelů z celého světa, jejíchž stánky byly ve znamení síly, inovací a kreativity. Dá se předpokládat, že četné podněty, nápady i konkrétní obchodní dohody prezentované obalovým průmyslem svými technologiemi a řešeními, budou v následujících letech realizovány. Interpack 2023 naplnil své ambice ukázat trendy a vize nejbližších pár let.

Udržitelnost v reálném měřítku

Udržitelnost je téma, které rezonuje ve společnosti posledních pár let. Bohužel je však i pravdou, že se pod chvályhodnou snahou výrobců materiálů, obalů i technologií často ukazuje i pouhý „zelený marketing“, který s udržitelností moc společného nemá. Interpack se těmto „pseudosnahám“ vymykal. Udržitelná řešení nabízená firmami splňovala kritéria optimalizace i šetření se zdroji i energiemi, tak, aby skutečný dopad na životní prostředí byl co nejmenší. Vedle papírových řešeních, byly hojně zastoupeny všechny ostatní obalové materiály, včetně bohatých prezentací plastových obalů.

Zde byl vidět, především u kompozitů, velký odklon od vícevrstvých laminátů směrem k bariérovým řešením monomateriálového typu. K dalším současným tendencím patří alternativní řešení. Ve větším měřítku se objevují především náhrady za méně ekologicky příznivé způsoby balení. V symbióze s obaly a materiály byly na veletrhu prezentovány i technologie, které jsou uzpůsobeny právě těmto trendům. Nejlépe to bylo vidět při balení potravin či v masném průmyslu. Mnoho společností v odvětví spotřebního zboží si stanovuje své vlastní cíle udržitelnosti. Například během několika posledních let se výrobcům balicích strojů podařilo zavést udržitelné obalové koncepty pomocí odpovídajících technických úprav a nově vyvinutých strojních řešení v řadě potravinářských i non food sektorů.

Čtyři klíčová témata a focus on material

Udržitelnost nebyla jediným tématem, které prezentovalo tento ročník veletrhu. Hlavní myšlenkou byla letos transformace, se kterou celá řada témat souvisí. Potřeba automatizace, vůle jednat udržitelně a změnit spotřební návyky, to vše jsou projevy transformace, která kolem nás probíhá. Mnoho řešení oslavujících světovou premiéru na Interpacku také zahrnovalo celou řadu obalových materiálů a zásob v celé jejich rozmanitosti. Jen v tomto segmentu se představilo více než 1 000 vystavovatelů, což představuje nový rekord.

Letem světem expozicemi veletrhu

Největším stánkem veletrhu byla obří expozice společnosti IMA. Na ploše 5 000 m2 společnost presentovala 46 strojů, 12 nových modelů a 22 strojů typu IiOT, což vyjadřuje závazek IMA k inovacím a digitalizaci. Velký důraz na udržitelnost jako jeden z hlavních pilířů systému IMA, který představuje řešení pro manipulaci s novými ekologicky šetrnými materiály, byl vidět prakticky na všech prezentovaných expozicích zaměřených především na farmaceutický a potravinářský průmysl. Mezi vystavenými technologiemi byly i stroje typu LOW a NOP, jinými slovy, u kterých byl jejich vývoj zaměřen na snižování spotřeby energie a výzkumu ekologických a recyklovatelných materiálů. Zajímavá byla i prezentace OPENLabu, malé laboratoře, vytvořené pro ilustraci analýzy a výzkumu obalových materiálů, které IMA Group provádí ve své celosvětové síti laboratoří.

K dalším rozlehlým expozicím patřil stánek Marchesini Group S.p.A. kde bylo vystaveno více než 50 strojů se zaměřením na udržitelnost, digitální inovace, laboratorní řešení, sterilní balení, kontrolu a sledovatelnost. Návštěvníci projevovali zájem zejména o ekologická řešení, či inovativního robota s paralelní architekturou a aplikacemi AI.

V hale 8 byla takřka neustále obléhaná expozice Fuji Seal, kde mohli návštěvníci obdivovat nové generace obalů, etiket, flexibilních obalů i aplikačních strojů. Fuji Film prezentoval tiskové stroje s přidanou hodnotou výrazných doplňkových barev, čímž lze dosáhnout značně rozšířeného barvového gamutu. Jak vysokou kvalitou materiálů, tak i čistotu designu obalů zaujala i expozice laboratoře společnosti Metsä Group. Bohužel ani výraznější zlomek z téměř 3 000 vystavovatelů není v možnostech článku uvést. Z důvodu zajímavých inovací i velkého množství holistických řešení se k novinkám z veletrhu vrátíme ještě v dalších nejbližších číslech našeho časopisu.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 06.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.