Kam budou směřovat obaly v e-commerce v roce 2024?

S rozvojem e-commerce v posledních letech dochází i k vývoji používaných obalů. V současnosti je již e-packaging na poměrně dobré úrovni. Jaké trendy lze v této oblasti očekávat pro rok 2024?

Kromě tradičních řešení na bázi papíru se budou výrobci i dodavatelé pravděpodobně v roce 2024 více zaměřovat na dopad barev, inkoustů a povrchových úprav na životní prostředí, což povede k posunu směrem k ekologičtějším možnostem.

Asi se nemá cenu rozepisovat se o historicky nevzhledných unifikovaných, a především často i předimenzovaných krabicích z dob poměrně nedávných. Zde k významnému posunu v kvalitě již došlo. V některých případech bohužel stále ještě zůstávají rezervy ohledně optimalizace konstrukce krabic.

Trendem číslo jedna zůstává i pro rok 2024 udržitelnost materiálu i celého konceptu balení. Akcent na udržitelnost bude však opět o trochu uvědomělejší než dříve. Přibývá firem a společností, které mají udržitelnost již jako součást své firemní kultury. Udržitelnost je téma i velkých značek. Ti jí neřeší jen u vlastních produktů, ale v celém cyklu, tzn. včetně obalů, a v tomto trendu budou pokračovat. Téma se nejenom dobře komunikuje se spotřebiteli, ale spotřebitelé jsou zároveň i loajálnější ke značce, která vyznává jejich hodnoty. A téma udržitelnosti je především pro stále ekonomicky početnější generaci Z stěžejním tématem.

Udržitelnost se však netýká jen mladé generace. S rostoucím povědomím spotřebitelů o dopadu na životní prostředí poroste i nadále poptávka po ekologických řešeních. Nově se stále častěji, vedle stávajícího „materiálového“ tématu budou řešit související, či sekundární záležitosti tak, aby udržitelnost byla vnímána opravdu jako celek. Celková uhlíková stopa (cradle to cradle) se řeší již nyní a jsou v ní zahrnuty nejen materiály, ale i technologie a možnosti recyklace. Ideální stav je zpětné využití. Ne nadarmo se používá bonmot, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Využívat materiály opakovaně tak, abychom mohli hovořit o cirkulárním ekonomickém řetězci, je tedy primárním požadavkem. Aby však teorie nezůstala jen dobrou myšlenkou či napůl cesty, je potřeba řešit všechny aspekty s obaly souvisejícími.

Začíná posilovat interakce: spotřebitel-produkt-obal

O tom, že balení by mělo přinášet zážitek, vědí marketingoví odborníci již celou řadu let a tomuto trendu nahrává i mohutný rozvoj technologií. Specifickou zvláštností tohoto trendu je, že i když máme k dispozici digitální tisk, který umožňuje personalizaci, kterou si spotřebitel žádá, ve velkém se žádný boom tohoto typu v naší české kotlině zatím moc nekoná. Jakoby se výrobci a obchodníci v této oblasti báli, že se jim vyšší náklady nemají šanci vrátit. Z řady průzkumů i ze zahraničí přitom vyplývá, že nikoli. Snaha o propagaci větší míry, a hlavně originality personalizace bude pokračovat i letos a ani nyní se nedaří odhadnout, jak úspěšná nakonec bude. Ale zatímco míru personalizace a jejího využití zatím moc odhadnout neumíme, digitální tisk, či přesněji jeho využití v oblasti e-commerce pravděpodobně poroste. V roce 2024 se očekává, že díky nižším, ale o to flexibilnějším zakázkám, bude více značek preferovat digitální technologie před konvenčními. Týkat se to bude nejenom samotného potisku obalu digitálním tiskem, ale i dalšího rozvoje web-to-print a využití dalších digitálních nástrojů či technologií, které urychlují, usnadňují i zjednodušují strategie balení. Tento přístup je zvláště výhodný pro značky, jejichž cílem je posílit identitu a povědomí o značce v maloobchodních kanálech.

Stále větší poptávka (i když rovněž zatím nikoli v obřím měřítku) je po propojení reálného světa a online zážitků. Tento trend využívá technologie k větší míře zapojení spotřebitelů na zcela nové úrovni. Od funkcí rozšířené reality (AR) spouštěných skenováním obalů chytrým telefonem až po QR kódy, které odemykají exkluzivní obsah. Opět zde jsou v popředí velké a známé značky, které častěji začínají využívat interaktivní obalová řešení. Vzhledem k tomu, že technologie se hladce integrují s obaly, značky, které tento trend přijaly, nejen prodávají produkty, ale vytvářejí zážitky, které vytvářejí trvalé spojení s jejich klienty. Možnost skenovat obaly je navíc i praktický způsob, jak spotřebiteli usnadnit život. Pomocí online propojení na e-shop, umožní spotřebitelům rozšířit si znalosti o produktu, věnovat se zábavě pomocí soutěží či možnost snadno přeobjednat či reklamovat produkt a tyto zpětné akce v reálném čase i snadno sledovat.

Propojení s virtuálním světem by však mohlo napomoci i hlavnímu trendu, tedy udržitelnosti.

V oblasti udržitelnosti mohou značky poskytnout dodatečné informace spotřebitelům, kteří se zajímají o možné alergeny nebo o etický dodavatelský řetězec. Stejným způsobem lze působit i edukativně, především v rozvoji dalšího povědomí o možnostech udržitelného chování. Spotřebitel pak může díky propojení získat informace o tom, jak obaly znovu použít, recyklovat a/nebo správně zlikvidovat atd.

Automatizací k úsporám i udržitelným řešením

Prvotním trendem minulých let byla optimalizace obalových řešení. Akcent na optimalizaci přetrvává i nadále. Změnu tu však lze vysledovat z hlediska přístupu. Zatímco primárně se u optimalizace obalu řeší jeho konstrukce, což je v dikci konstruktéra, designéra či vývojáře, nyní se stále častěji při této činnosti uplatňují nové balící technologie, a to včetně propojení například i na umělou inteligenci. Příkladem relativní novinky (představeno cca před 1, 5 rokem) je automatizovaný in-line balicí stroj Cut’it! EVO od společnosti Ranpak, který dokáže výrazně snížit u zásilkových obalů náklady na manipulaci a transport. Systém totiž díky detekci dokáže následně automaticky zkrátit krabice tak, aby odpovídaly jejich nejvyššímu bodu zaplnění, a teprve následně dojde k uzavření víkem. Produkty jsou nejprve umístěny do standardního obalu, například unifikované FEFCO krabice. Stroj Cut’it! EVO detekuje maximální výšku, kterou zabírá obsah kartonu, a automaticky odřízne okraje kartonu, odstraní přebytečný materiál, aby se zajistilo dobré spojení, a vytvoří chlopně nahoře. Přehne chlopně přes produkty připravené k odeslání, a nakonec na složené chlopně nasadí a nalepí víko. Stroj se ovládá pomocí uživatelsky přívětivé dotykové obrazovky a dlouhý ergonomický pochozí zásobník lze plnit bez zastavení stroje. Ranpak ale není jediným vývojářem tohoto typu, existuje řada dalších výrobců, které svým vývojem směřují (s různou mírou automatizace) k podobné optimalizaci balení.

Tam, kde není možné nebo ekonomické, například kvůli menším sériím či větší variabilitě obalů, využít automatizované systémy, se v moderních balících provozech využívají ergonomické balící stoly. Řadou příslušenství správně vybavený stůl (často i polohovatelný) dokáže při balení nejenom urychlit balící proces, ale pracovníkům ušetřit i často nadbytečné úkony. Řada dodavatelů vychází při navrhování pracoviště z modulárních stavebnicových prvků, které umožňují plynulou výškovou přestavitelnost a spolehlivou stabilitu stolů.

Papír v e-commerce packagingu jednoznačně vítězí

Pokračuje i trend nahradit plastové fixace (především v podobě vzduchových polštářů, výsypných tělísek či bublinkových folií) za papírové. Plasty se redukují nadále i u samotného obalu. Zatímco lepenková krabice je v pevných obalech „číslo jedna“ prakticky od začátku, ve flexibilních obalech dlouho vládl trend plastových transportních sáčků a obálek. Dnes je možné vysledovat snahu tyto plastové obaly nahradit velkoformátovými papírovými (flexibilními) či lepenkovými (pevnými) obálkami. Jedno z chytrých papírových řešení, které vychází z konceptu obálky, má ve své nabídce i společnost Model Group. Obálka je vyrobena z vlnité lepenky typu E. Kompletace obálky je snadná, a to díky chytrému samolepícímu uzávěru (tzv. SKV páska), který umožňuje zapečetění obalu bez dalších nástrojů. Stejně jako kompletace, je jednoduché i otevření obálky. O to se postarala kaskádová perforace na zadní straně obalu. Obálka je vhodná i pro další použití a pro objemnější obsah nabízí možnost rozšíření prostoru po stranách. Díky vhodnému materiálu je obal v případě zájmu zákazníka i dobře potiskovatelný.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 1-2.2024…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.