Spotřebitel chce kvalitní maso v kvalitních obalech

Moderní obaly jsou odezvou na nový spotřebitelský trend, ukazuje se, že spotřebitel i u masa a masných výrobků stále oceňuje i samotnou atraktivitu balení.

Svět obalů na masné a uzené produkty je velmi rozmanitý. Přesto velmi dlouho obaly na maso, salámy i masné polotovary dlouho plnily především funkci ochrannou a manipulační.

Současné obaly na maso zahrnují jak pevné, tak i flexibilní formy balení. Řada z nich je ve spojení se specifickými technologiemi, kterými se zároveň upravuje mikroklima v obalu.

Především při balení čerstvého masa hraje velmi důležitou roli atmosférický kyslík. Současný spotřebitel u čerstvého masa preferuje kvalitu a vzhled před cenou.

Kvalitní maso chce v obalu vidět. A indikátorem kvality bývá pro spotřebitele především jeho barva. Obecně barva masa je daná zejména obsahem a stavem svalového barviva myoglobinu, který je u různých typů mas rozdílný. Myoglobin, podobně jako např. hemoglobin, obsahuje ve své molekule atom železa, na který dokáže navázat kyslík, tím maso získává červenou barvu, která je pro zákazníka atraktivní.

Bohužel tento stav je za přirozených podmínek spíše krátkodobější záležitostí. Současné technologie balení za využití ochranné či modifikované atmosféry však dokáží barvu i kvalitu „podržet“ podstatně déle. Především hovězí nebo vepřové maso se balí do směsi plynů s podílem kyslíku 70-80 %, zbytek tvoří oxid uhličitý, CO2. Vysoký podíl kyslíku zaručuje jeho vysoký parciální tlak, díky kterému je povrch masa krásně červený.

Při balení vždy záleží na typu produktu a výsledku, který od balení požadujeme, takže existuje i celá řada dalších druhů, více či méně využívaných typů chytrých forem balení (vakuové balení, balení v inertní atmosféře atd.). Aktivní obaly lze navíc kvůli lepší vysledovatelnosti využít ve spojení s inteligentním balením, tedy přesněji s etiketami, které dokáží reagovat na některé typy podnětů (změny teploty, stavu, kyslíku, dobu trvání atd.).

Není shrink jako shrink

Již před pár lety se na trzích s masem objevily různé typy smršťovacích obalů, ať již v podobě sáčků, fólií či skin pack varianty. Ukazuje se, že tyto obaly se v oblibě u spotřebitelů doslova „prodraly“ na přední místa. Hlavní výhodou není jen velmi dobrá manipulovatelnost či hygienická ochrana, ale právě již zmiňovaná visibilita, která celkově zvyšuje atraktivitu obalu. K nákladově efektivním a automatizovaným alternativám k balení smršťovacími sáčky patří i FormShrink, který nabízí, včetně příslušné technologie, společnost Multivac.

Pro proces balení FormShrink se používají hlubokotažné fólie se zvláštními vlastnostmi smršťování, které se aktivují ve smršťovacím tunelu. Výsledkem jsou atraktivní obaly, které výrobky dokola obklopují jako druhá pokožka. Přitom jsou minimalizovány z konvenčních smršťovacích obalů známé přečnívající zbytky fólie. Navíc lze obal opatřit natrhávacím rohem pro snadné a pohodlné otevření. Přirozenou stálicí jsou obaly typu Darfresh on tray, které se kvůli zvýšení působení marketingových funkcí nově kombinují i se skládačkovými potištěnými obaly v podobě přebalů.

Přidanou hodnotou u uzenin je „průhledový“ obal

Podobný trend jako je u čerstvého masa, tedy trend zvýšené visibility, včetně neustále se zvyšujícího akcentu na obaly typu shrink či skin pack, které pohled na produkt maximálně přiblíží při současné eliminaci případných negativ, které s sebou občas nese balení do klasické misky s fólií, je i u uzenin. Uzeniny v podobě párků, salámů či šunky se nejčastěji balí do umělých či přírodních střev. Ale požadavky na marketingové vlastnosti, u těchto na první pohled spíše nenápadných obalů, jsou vyžadovány pro dražší produkty i zde.

Stále častěji se můžeme setkat jak s potištěnými střevy, tak s balenými salámy zatraktivněnými vkusnou etiketou či využitím textilních materiálů, které již svou povahou produktu dodávají vyšší spotřebitelskou úroveň. Textilní obaly v podobě sítě či plátnového obalu zákazníkovi již na první pohled sice avizují dražší produkt, ale z hlediska podprahové komunikace zákazník tyto produkty již automaticky zařazuje do kvalitativně vyšší úrovně. Velmi atraktivní (ale pochopitelně i standardní) obaly tohoto typu prezentoval na posledním ročníku veletrhu Fachpack v Norimberku Nicolaisen Casing, který se řadí již více než 20 let mezi přední dodavatele umělých střev a smršťovacích sáčků pro masný a sýrový průmysl na světě.

Portfolio společnosti zahrnuje více než 4 000 různých prémiových umělých obalů a smršťovacích sáčků. Výběr je odvislý od produktu, jeho složení, požadavku na trvanlivost a dalších faktorů. Vedle atraktivních obalů patří pevné místo v portfoliu i řadě ochranných obalů, které poskytují zvýšenou bariéru. Sem lze zahrnout např. pěti či dokonce sedmivrstvé polyamidové obaly na uzeniny, které jsou dodávány v různých tloušťkách i barvách (až 20 typů, mezi nimi jsou především žádány odstíny hnědé, bílé, černé, zlaté, průhledné, červené, žluté, špinavě bílé…). Samozřejmostí je i možnost UV potisku až šesti barvami nebo i oboustranně po celém povrchu.

Atraktivní typy střev či síťových obalů pro dražší uzeniny dodávají i další výrobci, mezi nimi např. i společnost Tillmans. U nás velice zdařilé obaly na uzeniny dodává společnost Kalle CZ, která je součástí stejnojmenné globální skupiny. Český závod zajišťuje všechny standardní úpravy obalů od potisku (až 6 ti barevný potisk viskózních obalů vodou ředitelnými barvami či až 8 barevný UV potisk polyamidových obalů, řásnění, výrobu přířezů až po tzv. krancování (stáčení) polymerových obalů do kroužků a tzv. konturaci (tvarování) polyamidových obalů.

V nabídce nechybí ani exklusivní textilní obaly na uzeniny Oskuda. Ty jsou v podobě jak textilních lněných obalů bez bariéry – řada T, tak i obaly typu R s bariérovou vrstvou, které lze použít pro sortiment výrobků vařené masné výroby, typu měkkých salámů a šunek. Potištěná plastová i kolagenová střívka vícebarevným flexotiskem či hlubotiskem má v nabídce i Viscofan CZ. Technologie flexotisku umožňuje tisk na střeva o různé šířce i z obou stran.

Důležitým zakončením střev na uzeniny je uzavírací klip. K světovým leaderům v oblasti klipsování, sponování a uzavírání přírodních i umělých střev ze všech typů materiálů patří německá firma Poly-clip System.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 10.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.