Střeva v roli primárního obalu pro uzeniny

Umělá i přírodní, hladká i s potiskem

Uzeniny, salámy, párky, klobásy a další druhy masných produktů, které jsou různými formami zpracovávány, se primárně obvykle balí do střev. Tímto na pohled nenápadným sortimentem se na evropských i mimoevropských trzích zabývá celá řada různých výrobců. Mnozí z nich mají své pobočky i v ČR.

Balení masných produktů a uzenin má svá specifika. Vedle požadavků na používané obalované materiály se u masa setkáváme i se specifickými požadavky na technologii balení. Celý článek