Letošní FachPack s několika „NEJ“

Veetlrh FachPack patří mezi stálice veletrhů obalového světa. Díky strategické poloze norimberského výstaviště v nedaleké vzdálenosti od českých hranic, láká české odborníky z řad návštěvníků i vystavovatelů.

FachPack patří k největším veletrhům ve Střední Evropě a je zaměřen nejenom na obaly jako takové, ale i technologie, tisk, materiály, ekologii, logistiku a manipulaci. Nechybí ani rozsáhlé portfolium obalových materiálů, obalů i pomocných obalových prostředků, balicích strojů, etiketovací a označovací techniky, technologií pro potisk a zušlechťování obalů, intralogistiky, obalové logistiky a služeb pro obalový průmysl.

Letošní veletrh se konal 25. – 27. září, a ještě před jeho začátkem bylo jasné, že tento ročník bude patřit mezi nejúspěšnější ve své historii. Plocha výstaviště byla vyprodána již půl roku předem, i to je důkaz, že o mezinárodní obalový a logistický veletrh je mezi výrobci i obchodníky enormní zájem a akce se právem řadí mezi nejvýznamnější obalové akce konané v Evropě. Segmentu packaging se totiž, nejenom, v Německu mimořádně daří. Jen za loňský rok se odhaduje, že bylo v Německu vyrobeno 19 mil. tun obalů. Meziročně tedy produkce vzrostla o 1,1% a prodej obalů dokonce o 4,6%.

Enormní zájem byl i o doprovodné akce

Letos veletrh navštívilo 45 000 návštěvníků (minulý ročník 41 014). Z důvodu vysokého počtu vystavovatelů, byla otevřena i nová hala 8. Veletrh obsadilo 1 644 vystavovatelů (v roce 2016 jich bylo 1 541). O tom, že si veletrh získává ještě silnější mezinárodní status, svědčí i silné zastoupení zahraničních návštěvníků, především z Nizozemska, Polska, Švýcarska, České republiky (na výstavišti se prezentovalo 47 českých vystavovatelů plus další na stáncích nadnárodních společností), Rakouska a Turecka.

První den veletrhu byl ve znamení předávání německých cen za nejlepší obalová řešení, inovace a technologie, kterou pořádá Deutsches Verpackungsinstitut. German Packaging Award 2018 je tak trochu německá obdoba české národní soutěže Obal roku.

Velkými tématy letošního FachPacku, ať již v rámci prezentací na stáncích, tak i na doprovodných akcích byla především udržitelnost, digitalizace a smart řešení. Trendy byla i řada zajímavých řešení orientovaných na oblast e-commerce či přímý kontakt s potravinou.

K hojně navštíveným akcím patřilo PackBox Forum, kde byla partnerem i česká obalová asociace SYBA. Novou platformou se na základě principu „Dva je více než jeden“ stalo i TechBox Forum, které bylo více orientováno na svět digitálních technologií, ochranu dat či smart obalová řešení. Novinkou bylo vytvoření Pavilonu obalových asociací (za ČR opět zastoupeno SYBA). Návštěvníky zde zvalo k diskusi přibližně deset oborových skupin a asociací z různých evropských zemí (včetně Polska, České republiky, Maďarska, Lotyšska, Nizozemska a Rakouska). Již tradičně se konala diskusní platforma zaměřená na výrobce vlnitých lepenek (Corrugated Cardboard Forum) a mnohé další akce a setkání.

Novinky nebo spíše inovace

Na veletrhu pochopitelně nechyběly novinky, ale hojněji se vyskytovaly spíše inovace jak technologií, tak i obalů, případně alternativní možnosti k produktům. Protože se letošní veletrh tematicky odrážel od myšlenky udržitelnosti a zodpovědnosti výrobce, obchodníka i spotřebitele, promítala se tato témata i do vystavovaných exponátů, technologií či materiálů. Setkat se dalo s biodegradabilními i oxodegradabilními plasty, „kamenným“ papírem i papírem z trávy. Z klasických dodavatelů materiálů nechyběly novinky od Mondi, Antalisu, Stora Enso či MetzaBoard.

I letošní ročník pokračoval ve zvyšování podílu recyklátu při výrobě materiálů a rezonovala i myšlenka sekundárního využití obalů. Trendy u přepravního balení se nedaly úplně jednoznačně stanovit. Stálicemi jsou dva hlavní proudy, tedy vratné obaly především z plastu a jednorázové obaly, u kterých se výrobci snaží o monomateriálové varianty, což však ne vždy pokrývá všechny oblasti trhu, jak ukazovala velká řada vystavovatelů na svých stánkách, kde se vlnitá lepenka hojně kombinovala s fixačními vložkami z pěnových plastů. Tento typ balení se na trhu objevuje dlouho. Podle počtu vystavovatelů a zájmu návštěvníků o obaly z kombinovaných materiálů, by se však dalo usuzovat na stoupající tendenci těchto obalů ve specifickém sortimentu přepravních obalů. Z důvodů dobré izolace produktu, tlumícím schopnostem a stlačitelnosti se ostatně pěny (tedy především pěnový PE) užívají jako fixační vložky i u některých typů rigidních obalů z plastů.

Materiálové kombinace zažívají renesanci i u některých typů spotřebitelských obalů. Tento trend se týká i sáčků, kde se řada výrobců vrací k papírovým sáčkům s plastovým okénkem tak, aby spotřebitel mohl na produkt lépe vidět. Inovací je v tomto případě fólie – ať již v podobě ekologické varianty či využívání tenčích, ale dostatečně pevných fólií, čímž dochází nejenom k ekonomickým úsporám, ale často, v případě green variant i k eliminaci environmentálních dopadů. Naopak u plastových sáčků dnešní výrobci nabízí nové typy uzávěrů, které jsou nejenom easy open či reclosable, ale jsou zároveň i více ergonomické.

Asi největší odezvu z novinek okolo sáčků vzbudil BarrierPack Recyclable od společnosti Mondi Group, který je nejenom bariérový, tedy vícevrstvý typ sáčku, ale zároveň se jedná o plně recyklovatelný obal, který má ambici snižovat množství odpadu vstupujícího do životního prostředí. Vedle nižší spotřeby materiálu s recyklovanou složkou je pro zákazníka komfortní i konstrukce sáčku, především kvůli možnosti jeho opětovného uzavírání. Obal bude ve větším měřítku uveden na trh v roce 2019, ale již teď posbíral řadu cen, včetně German Packaging Award 2018 (kategorie „Sustainability“) či Best Technology Innovation v rámci Plastics Recycling Europe Awards 2018.

Dalším velkým tématem byl design obalů, ať už v podobě dárkových či promotion produktů, tak ve spojení s POS produkcí či etiketami. Nejen do oblasti nových typů obalů pro e-commerce byl kvůli personalizaci a zvýšené míře poptávky po individualizaci produktu zapojen do tvorby designu digitální tisk. Kde všude je možné ho s marketingovým benefitem využít, ukazovali nejenom výrobci obalů, ale i technologií, především skupina HP Indigo.

Nenápadné vychytávky, které usnadní život

Návštěvníky veletrhu zaujaly také „pouhé“ vychytávky, které, ale dokáží přinést různé úspory, ať již časové, materiálové nebo finanční. Jednou z takovýchto vylepšení představuje úsporná technologie na výrobu vzduchových fixačních polštářků, které nacházejí své využití nejenom v přepravě, ale i v oblasti e-commerce.

Novinky v lepících páskách, sloužících především k uzavírání sáčků, presentoval Supertape Deutschland. Vedle technických aplikací, prezentovala firma i pásky, které jsou certifikovány pro přímý kontakt s potravinou, a navíc jsou velmi dobře potiskovatelné. Tento benefit opět dopomáhá k úspěšnější konkurenceschopnosti produktu na trhu. Řadu z nich ocení spotřebitel i z hlediska zpětného uzavírání obalu (reclosable pásky).

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 11.2018…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.