Balíme ekologicky aneb inspirace z Interpacku

Se zajímavými, ale zároveň i udržitelnými obalovými produkty se mohli návštěvníci letošního Interpacku setkávat téměř ve všech halách.

Udržitelnost a cirkulární ekonomika patří posledních pár let k hlavním tématům diskutovanými nejenom v obalovém průmyslu. Je asi tedy více než pochopitelné, že patřily k nejdůležitějším tématům, vedle dalších neméně závažných (především automatizace a digitalizace) i na největší obalové akci letošního roku.

Podobně jako udržitelnost má i termín „cirkulární ekonomika“ svůj původ v biologii, v průmyslu popisuje princip udržet zdroje v oběhu co nejdéle a nevyhazovat je, pokud možno z koloběhu jako nepoužitelný odpad. Aby byl konkrétní materiál cirkulárně zařaditelný, je zapotřebí několik kroků. Neexistuje přitom jedno univerzální řešení pro jakýkoli materiál. Jednou z možností je využívání přírodních zdrojů na výrobu obalů. A tak ani na Interpacku nechyběla řada expozic obalů vyrobených z různých škrobů (hlavně z kukuřice, brambor, ale i dalších) či přímo z přírodních materiálů (obaly z palem, dřevěných drtí či z napěněných kukuřičných zrn). Ne vždy je však tato cesta jedinou správnou. Je potřeba zohlednit i další kroky – energetickou náročnost výroby, možnosti recyklace či dalšího využití apod. V současnosti existují i další trendová udržitelná řešení. Boom zažívá nasávaná vláknina, která je obvykle vyrobena ze 100% sběrového materiálu. U plastových obalů je jedním z řešení přechod na monomateriály – např. polypropylen (PP) nebo polyetylen (PE). Na rozdíl od složených materiálů, které se od sebe obtížně oddělují, se tyto snadno recyklují a lze je použít pro nové obaly.

Přejít z laminátového obalu na monomateriálový není jednoduché

Proces však není jen o přechodu výroby z kompozitních materiálů na monomateriálový produkt. K plnohodnotné funkčnosti řešení je nutná i další kooperace, především v rámci čistíren, technologie a výzkumu. To vše za dodržení stávající legislativy. Protože ne každý recyklovaný materiál je vhodný pro každé průmyslové použití. Zejména v oblasti potravin, farmacie a kosmetiky existují přísné požadavky a používání recyklátů představuje velké výzvy jak pro producenty obalů, tak i další navazující zpracovatele. Jedním z výsledků, který vznikl v rámci náročné kooperace různých subjektů byl i společný výzkumný projekt finské korporace chemického průmyslu Neste a německé strojírenské společnosti Illig. Obě společnosti již v minulosti spolupracovaly na výzkumu identických zpracovatelských postupů pro suroviny s biologickým obsahem analogickým zpracování fosilních surovin. Nyní obnovily spolupráci, tentokrát s cílem prozkoumat a prohloubit využití recyklovaných surovin při balení potravin.

Ušetřit spotřebu materiálu lze různým způsobem

Na Interpacku představil vystavovatel allfo svou sérii obalů „Ecoline“. Tyto PA/PE sáčky pro balení masa a mléčných výrobků potřebují tloušťku pouze 50 mikrometrů namísto obvyklých 90 mikrometrů. Oproti předchozí verzi se ušetří až 45 % materiálu.

Šetření materiálu však není jediným způsobem, jak ušetřit zdroje. Použití správného stroje může také vést k menší spotřebě materiálu, a tudíž k potenciálním emisím nižšího CO2. To je případ paketovacího kartonové stroje Sigpack TTM německé strojírenské společnosti Syntegon. Sofistikovaný proces vkládá vysekané přířezy vhodných konstrukcí krabic do sebe takovým způsobem, že použití obvyklého horkého lepidla není nutné. Výsledkem inovace, je, že firmy mohou ušetřit na lepidle, obaly lze lépe recyklovat a stroj vyžaduje méně údržby, protože nedochází k hromadění zbytkového lepidla. Technologie byla na veletrhu prezentována v rámci balicí linky na sušenky a krekry.

Atraktivní marketing šetrný k životnímu prostředí

K zajímavým konceptům společnosti Multivac Group patřila inovativní koncepce uzavírání a označování obalů na ovoce a zeleninu etiketou. Se svými etiketovačkami Top Wrap a Top Close nabízel v Düsseldorfu Multivac dvě vysoce kvalitní a zdroje šetřící řešení pro uzavírání krabic/tray na čerstvé produkty. Pásový etiketovač L 310 Top Wrap/Top Close, který umožňuje provádět obě operace etiketování na jednom stroji, měl na veletrhu svou premiéru a podle zájmu klientů velmi úspěšnou. Pokud jde o marketing ovoce a zeleniny, jsou v současnosti velmi trendy recyklovatelné obaly. Kromě kompletního označování obalů Multivac nabízí dvě další vysoce kvalitní a udržitelná řešení označování obalů na čerstvé produkty. Zatímco Top Wrap zahrnuje aplikaci etikety na horní a obě strany traye, Top Close uzavírá obal pouze pomocí etikety shora. Oba koncepty jsou ideální volbou pro čerstvé produkty, které nemusí být baleny v modifikované atmosféře nebo vzduchotěsně ve vakuu.

Obě řešení poskytují silnou pobídku k nákupu díky atraktivnímu zvýraznění etiketou v kombinaci s recyklovatelným obalem. Samolepicí etikety na podkladovém materiálu nabízejí nejen velkou plochu pro informování zákazníků a zároveň i využití pro marketingové účely, ale otevírají také široké možnosti prezentace produktů z hlediska různé tloušťky materiálu a tvaru etikety. Tvar ve spojení s výřezy a pohledem na čerstvé ovoce působí lákavě. Perforace slouží jako pomůcka při otevírání a usnadňují spotřebiteli manipulaci s obaly. V případě Top Wrap etiketa i zesiluje ochrannou funkci obalu, zajišťuje, že obsah nemůže vypadnout z traye, ani při neopatrné manipulaci ze strany zákazníka. Na rozdíl od tzv. celoobalového značení, které Multivac dodává na trh již několik let, je etiketa aplikována pouze na horní a dvě strany, nikoli kolem celého balení. To šetří materiál, a přesto plní svůj účel. Vedle materiálů na bázi papíru, lze u Top Wrap použít fóliové etikety vyrobené z polypropylenu. Polypropylenové etikety nabízejí tu výhodu, že produkt je viditelný díky průhlednému průhledovému oknu na horní straně zásobníku. „Podíl plastu v takovém balení je pod 10 % v závislosti na použitém materiálu etikety. Samotnou etiketu lze také snadno odstranit, což spotřebitelům usnadňuje oddělení materiálů do různých recyklačních kontejnerů. V případě Top Close lze plastové nebo kartonové obaly jednoduše a bezpečně shora uzavřít a zároveň označit. Etiketa přilne pouze k obrubě obalu. Díky zóně bez lepidla uprostřed etikety se výrobek nedostane do kontaktu s lepidlem. Průhledné etikety také umožňují prohlížení produktu, zatímco ventilační otvory zajišťují cirkulaci vzduchu. Pochopitelně i Top Close pracuje s vysokým výkonem (250 produktů za minutu).

Tuby patří rovněž k velmi spotřebitelsky populárním obalům. Vzhledem ke specifičnosti výroby, je zde potřeba „sladit“ udržitelnější typ materiál s produkční technologií, na které se obaly realizují.

Laminátová tuba je oblíbená, rozšíří se i její papírová podoba?

Zajímavá řešení nechyběla na stánku AISA Automation Industrielle SA. Společnost je globální švýcarská firma a zároveň přední dodavatel zařízení nabízející inovativní řešení výroby laminátových a bezešvých plastových obalů, tedy sortimentu, do kterého patří i oblíbené tuby. Sortiment technologií AISA je široký a vzhledem k vlastnímu R&D je společnost schopna pružně reagovat i na jakékoli současné trendy, tedy i na tendence směrem k papírovým tubám, o kterých se již pár let hovoří. Zajímavostí byla například výroba Unique Paper Tube, u které je hadicový návlek vyrobený ze 72 % papíru s funkční bariérou s odolností vůči kapalinám a olejům. Do netradičního, ale zároveň i vzhledově velmi atraktivního projektu byly zapojeny i další společnosti zabývající se materiálem, tiskem či plněním (Stora Enso, Gallus, IWK). Papírová trubice Decoseam o průměru 35 mm je v podstatě papírovým laminátem (speciální typ materiálu Natura vyrobila Stora Enso), který, jak již bylo řečeno, obsahuje 72 % papíru. Samotný materiál je výborně potiskovatelný. Samotné tuby tohoto typu vyrábí Aisa na stroji SAESA100 Hiflex. Plnění tub příslušným produktem probíhalo na strojích IWK. I přesto, že se jedná o papírový laminát, spotřebitel se nemusí bát, že bude obalem zatěžovat životní prostředí. Třídění a recyklace probíhá ve stejném toku jako u nápojových kartonů.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 07-08.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.