Poslední míli pomáhá řídit AI

Tlak na rychlost i nákladovou efektivitu v last-mile logistice dále poroste. Pomohou AI predikce, alternativní vozidla i dynamická cenotvorba.

Pro efektivní logistický provoz je rozmach AI a machine-learningu zásadním milníkem, protože s pomocí pokročilé modelace je čím dál snazší efektivně alokovat adekvátní množství vozů a kurýrů pro danou oblast a plánovat trasy tak, aby počítaly nejen s aktuální situací, ale i s vývojem příštích hodin a dnů.

„V loňském roce se nám podařilo uvést do provozu pokročilý AI Prediktor, který dokáže na základě nasbíraných dat s pomocí umělé inteligence predikovat objednávky zákazníků v dané oblasti na dva týdny dopředu, a to s přesností na konkrétní hodiny a s chybovostí, kterou se konzistentně daří držet pod 10 %. Již tedy neplánujeme jen s ohledem na to, co se děje, ale umíme fungovat i dle toho, co se dít teprve bude. Dopad na efektivitu a plánování je při naší velikosti obrovský,“ popisuje komerční ředitel DODO Group Peter Menky. Celý článek

Nebojte se začít s AI, nabádají odborníci firmy

Jak vytvořit funkční „centrální mozek firmy“, který by každému oddělení zprostředkoval pokročilé datové analýzy a umožnil využít získané informace lépe než dosud?

Odpovědi přinesl devátý ročník konference Primetime for Big Data z produkce Blue Events, který se konal 23. listopadu v Národní technické knihovně v Praze.

Chat GPT je nejrychlejším technologickým trendem v historii lidstva, připomněl hned v úvodu programu Petr Paščenko ze společnosti Profinit. Verze ChatGPT4 má navíc už obstojné analytické schopnosti a například v tzv. měkkých vědách (humanitní disciplíny, sociologie, psychologie, právo atd.) získává více bodů v testech než studenti. Paščenko předpovídá nevyhnutelnost zapojení umělé inteligence do „pracovního procesu“ vzhledem k tomu, jak populace stárne a ubývá lidí v produktivním věku. Celý článek

Sales management na vlně AI

V prodeji stále platí méně mluvit a více naslouchat. AI nám ale může pomoci slyšet ještě více a mluvit lépe.

Bude byznys brzy zcela v rukou umělé inteligence? Nebo jsme jako lidé v obchodním procesu nenahraditelní? Nad těmito otázkami se 7. června sešli odborníci na konferenci Sales Management, kterou pořádala společnost Blue Events.

„Ve Spojených státech podle odhadů do budoucna nahradí automatizace skrz umělou inteligenci až 31 procent práce nebo úkolů v oblasti sales,“ uvedl Josef Holý, odborník na sociální sítě a technologie, ve své úvodní přednášce. S rozšířením AI podle něj sice některé pozice zaniknou, jiné ale bude potřeba vytvořit. „Když ji nakrmíte nekvalitními daty, nebudete se jí umět správně zeptat nebo správně formulovat zadání a nemůžete tak ani očekávat kvalitní výsledek. Proto myslím, že nás paradoxně čeká boom humanitních oborů. Budeme potřebovat lidi, kteří umějí správně zacházet s jazykem,“ dodal Holý. Celý článek