Potenciál spojení etiket a digitálního tisku

Etikety, jak plastové, tak papírové, byly v obalovém sektoru mezi prvními produkty, které začaly využívat digitální tisk.

Díky digitálnímu tisku jakákoli změna na etiketě výrobu neprodraží. Digitální tisk se vyplatí i pro malé náklady, v podstatě již od jednoho kusu. Od možné variability motivů bez navýšení dalších nákladů vedl již jen krok k využívání tisku pro personalizaci.

Personalizace je trendem již několik let a spotřebitelé ji oceňují především v oblasti reklamy a e–direct marketingu. Řada průzkumů ukazuje, že personalizace má zelenou především u generace Y a Z.

Mladší respondenti jsou na jedné straně velkými příznivci sociálních sítí, na straně druhé jsou zároveň individualisté a jako takoví si přejí být osloveni výrobkem.

Pojem cílové skupiny sice zůstává, ale zároveň se svým způsobem zužuje a současně násobí. Ve světě obalů na potraviny a nápoje se jeví optimálním médiem pro individuální, nebo přesněji personalizované oslovení, právě etiketa. V řadě zemí se jak u velkých, tak u menších, ale často alternativně progresivních producentů, s personalizovanými etiketami setkáváme již poměrně běžně. Na našem trhu zatím úplně běžné nejsou, ale vzhledem k tomu, že vývoj v řadě odvětví, a obaly nejsou výjimkou, kopíruje s menším zpožděním především německý trh, je masivnější rozvinutí pokročilé personalizace v segmentu obalů a etiket, již doslova na dosah ruky.

Investice do digitálních strojů znamená pro producenty pochopitelně zvýšené pořizovací náklady, na druhou stranu však tento tisk přináší producentům etiket a jejich zákazníkům rozšířené možnosti na poli jejich byznysu.

Etiketa má být barevná, ale i vysledovatelná

V současnosti většina velkých výrobců etiket na našem trhu disponuje vedle konvenčních technik (u etiket nejčastěji flexotisk, ofset či hlubotisk) i digitálním tiskem. U velkých „hráčů“ se nejčastěji setkáváme s technologií HP Indigo, ale kvalitní etikety se tisknou i na strojích Xerox, Konica Minolta a mnohých dalších. V současnosti jsou žádány etikety v co nejširší barevné škále a zároveň v největší barevné věrnosti. Konfigurace digitálních tiskových strojů jsou obvykle uzpůsobeny jako CMYK ++ (klasický čtyřbarvotisk + doplňující barvy, nejčastěji oranžová, zelená, metalické barvy apod.)

Mezi rozšířené možnosti realizace tisku s rozšířeným gamutem patří i využití bílé barvy. Pěkné využití vysoké kvality bylo vidět letos na stánku společnosti Xerox v rámci veletrhu Reklama Polygraf Obaly. HP, kterou na našem trhu zastupuje společnost DataLine, využívá dokonce tři typy bílé barvy (standardní, premium a speciální barvu pro shrink sleeves). Digitální tisk nezahálí ani v nabídce řešení pro další „horké“ téma, tedy jak tiskem zajistit zvýšenou bezpečnost produktu. V nabídce využitelných barev pro digitální stroje HP lze najít barvy stálobarevné (zvýšená odolnost proti poškození), metalické, fluorescenční či neviditelné, které jsou čitelné jen pod světly určité vlnové délky. Digitální tisk je tedy i v těchto oblastech zdatným soupeřem tisku konvenčního.

Zajímavou a zároveň důležitou možnost poskytuje personalizace ve spojení s rozšířenou realitou. Vedle marketingového využití ji lze za pomoci příslušných aplikací využít i v oblasti online verifikace.

Dá se říci, že digitální tisk dokázal i pozměnit pohled na funkce obalu, včetně pomocných prvků, tedy i etiket. Obal či etiketa přestává být „pouhým“ obalem nebo etiketou, ale je reklamou, prostřednictvím které je provázán s dalšími produkty. Současný (a pravděpodobně i budoucí) spotřebitelský obal má na rozdíl od minulosti mnohem větší sociální přesah. V souvislosti s personalizovaným obalem či etiketou s nezbytným doplněním např. o AR (augmented reality, rozšířená realita) kód lze hovořit o větší provázanosti prodeje s virtuálním světem internetu či se zvýšeným dopadem ovlivnitelnosti reakce chování na trhu.

Velké série personalizovaných etiket ukázala Coca-Cola

V souvislosti s digitálním tiskem na základě reálných zakázek pro společnost Coca-Cola lze revidovat opakované tvrzení o limitech digitálního tisku ohledně velkých zakázek. Zdaleka se nejedná jen o známou kampaň se jmény, která proběhla v různých státech světa. Současné etikety mohou být personalizované díky využití pokročilých SW a HW aplikací mnohem sofistikovaněji. Podobně jako obaly jsou pravidla pro tvorbu etiket stejných, podobných či různých výrobků jedné řady jasné. Obal nebo etiketa musí produkt do dané řady zařazovat, tzn., že musí existovat pro spotřebitele rozpoznatelné znaky, aby bylo možné ho na první pohled kategorizovat, ale zároveň i v rámci řady individualizovat. V tomto případě se může personalizace realizovat pomocí variabilního textu, grafiky či barvy.

Na našem trhu personalizaci nerealizuje jen Coca-Cola. V průběhu posledních čtyř let se zákazníci mohli s různými počiny personalizovaných etiket setkat i u Nutelly. První aktivitou bylo pojmenování etikety Nutella spotřebitelem. O rok později se Nutella představila aktivitou „A co řekne tvá Nutella?“. V říjnu uvedla značka sedm předtištěných sdělení, jako je „dobré ráno“, „z lásky“, „vždy spolu“ nebo „dáme jednu?“. Kromě toho spotřebitelům umožní navrhnout si vlastní osobní etiketu. V minulém roce jsme se mohli setkat s různě barevnými i vzorovanými obaly, které však stále kategorizovaly řadu. Pomocí SW aplikací, které využívají nejenom producenti etiket pro Coca-Colu, Ferrero, Heineken, Oreo či další výrobce potravin a nápojů, lze vygenerovat prakticky neomezené množství kategorizovaných, ale zároveň individualizovaných, a především plnohodnotně personalizovaných etiket.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 09.2019…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.