Obal roku 2017

Do letošního ročníku se přihlásilo 99 exponátů.

Do letošního ročníku soutěže Obal roku, kterou pořádá Obalový institut SYBA, se přihlásilo 99 exponátů, což je o čtrnáct více než v roce 2016. Vítěze vybírala 27. června, stejně jako v předcházejících letech, odborná porota.

Cílem soutěže Obal roku je šíření pozitivního náhledu na obaly, představení novinek a trendů v obalech a obalových materiálech, ale také nejnověji i v procesech a technologiích balení či výroby obalů. Neméně důležitým aspektem je zviditelnění obalových konstruktérů a designérů. Celý článek

Biopotraviny a obaly

Řada spotřebitelů vnímá biopotraviny jako „zelené“ produkty a chtějí podobně vnímat i obal.

Pro moderního spotřebitele má biopotravina řadu benefitů. Zárukou je, že povaha a způsob získávání biopotravin jsou legislativně zakotveny. Každý produkt označený slovem bio prochází kontrolou splnění původu v ekologickém zemědělství. Potraviny, včetně těch bio, se musí balit a trh s obaly je stejně různorodý jako trh se zdravými produkty. Celý článek

Rekordní účast na Interpacku

Obalovým světem hýbou témata udržitelnosti, inspekce kvality i Průmyslu 4.0.

Jeden z největších obalových veletrhů na světě, Interpack, konaný každé tři roky v německém Düsseldorfu, se konal v první polovině května. Pořadatelé letošní 21. ročník hodnotí jako nejúspěšnější v historii.

Na letošním veletrhu Interpack se prezentoval rekordní počet 2 865 vystavovatelů. Dalším rekordem je podíl zahraničních návštěvníků, kterých z neněmeckých zemí přicestovalo z celkového počtu (170 500) 74 %. Celkově se veletrhu zúčastnili odborníci ze 168 zemí světa. Celý článek

Nenápadné téma – Pečivo a balení

Pečivo je z prvotního pohledu vnímáno jako produkt, který spotřebitel vnímá spíše jako nebalený. Samozřejmě, že se jedná jen o „optický“ klam. Rohlíky, chléb, sladké i slané pečivo odnášíme v plastových, papírových či kombinovaných sáčcích. Sáčky však nejsou zdaleka jediným obalem, který u pečiva používáme.

Pečivo je dnes širokým pojmem, tedy i se širokým záběrem na obalové materiály a typy obalů. Pekárenské produkty se neomezují pouze na pečivo s krátkodobou trvanlivostí, ale vzhledem k požadavkům, které jsou na nás moderní dobou kladeny, velmi často upřednostňujeme i pečivo s prodlouženou trvanlivostí, u kterého již s klasickým balením neuspějeme. Celý článek

Obaly pro styk s potravinami

K oblíbeným patří obaly, které mohou plnit ještě sekundárně funkci stolního nádobí.

Výrobky pro styk s potravinou se řídí řadou přísných legislativních ustanovení, vyhlášek a norem. Mezi tyto produkty, vedle kuchyňských nástrojů, nádob a nádobí nebo povrchů výrobního a transportního zařízení, patří i obaly.

Do kategorie výrobků určených pro styk s potravinami patří všechny materiály a předměty, které záměrně přicházejí do styku s potravinami, potravinovými surovinami a pokrmy během celého výrobního procesu (označení FCM – food contact materials), Celý článek

Obaly pro potraviny a kosmetiku

K hojně diskutovaným záležitostem patří minerální oleje i skladištní škůdci.

Počátkem února proběhl další ročník mezinárodního semináře Obaly pro potraviny a kosmetiku, který každoročně pořádá obalový institut SYBA v rámci vzdělávacího projektu Obalová akademie. Letošní seminář se nesl hlavně ve dvou hlavních tématech souvisejících s kontaminací balených potravin.

Vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu účastníků tohoto semináře, byla akce již v loňském roce konána ve velkém přednáškovém sále Státního zdravotního ústavu v Praze. Celý článek

Personalizace obalů není fikce

Konkurenční výhodou se mohou stát obaly doslova na míru.

Menší série, vysoká personalizace, rychlejší reakce a jednodušší realizace zakázky. To vše patří k aktuálním trendům, které umožňuje digitální tisk. Konkurenční výhodou se tak mohou stát obaly doslova na míru pro kampaň, oslavu výročí nebo oslovení zákazníka.

Podpora vztahů spotřebitelů ke značce, zkrácené procesy v dodavatelském řetězci, možnost rychle změnit tiskový motiv a bezpečnostní prvky integrované v obalu. Celý článek

Obaly pro e-shopy nejenom jako okrajové téma

S rozvojem obchodování na internetu dochází i k posunům v chápání balení

Zatímco na začátku většina internetových firem balila zasílané zboží prakticky do jakýchkoli obalů, co se týče jejich rozměrů i kvality používaných materiálů, nyní obchodníci začínají mít na výrobce obalů různé specifické požadavky.

Časem nás možná bude čekat i další posun směrem k reklamním sdělením, kde je u obalů zatím potenciál nevyužitý. Celý článek

Svět etiket

Místo pro povinné údaje i marketing

Etiketa je nejběžnějším komunikačním pomocným prvkem na obalu. Vedle informativní funkce, plní i funkci psychologicko-estetickou a propagační. Tyto funkce jsou ovlivněny nejen grafickým ztvárněním etikety, ale i jejím umístěním na obalu. Etikety však mohou plnit i funkci ochrannou, což se týká především bezpečnostních a inteligentních (smart) etiket.

Etikety lze aplikovat jako obvodové, přední (někdy také břišní), zadní, krčkové, spodní či čelní. Etiketu lze použít jako přelepku k uzavírání obalu apod. Celý článek

PackRight Centrum

Efektivní cesta od myšlenky k realizaci obalu

Společnost DS Smith Packaging Czech Republic nově otevřela v závodě v Boleticích nad Labem své PackRight Centrum. Společný prostor pro zadavatele, designéry a výrobce nabízí kreativní zázemí pro tvorbu obalu splňujícího požadavky obchodu, logistiky a zákazníka.

Fakt, že obal chrání produkt a současně tento produkt „prodává“ dokazuje každodenní praxe obchodu. Aby tyto funkce obal opravdu plnil a zároveň vyhověl všem požadavkům ze strany prodeje a logistiky, musí splnit celou řadu náročných kritérií. Celý článek

Výsledky soutěže Obal roku 2016

Bodoval důvtip i ekologický aspekt

Odborná porota letošního 22. ročníku renomované soutěže Obal roku se sešla k hodnocení ve čtvrtek 22. 6. 2016 a posuzovala 85 přihlášených exponátů. Titul Obal roku 2016 získalo 35 obalových řešení.

Soutěž o nejlepší obaly Obal roku je určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem je vyzdvihnout a propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na trhu objevují. Celý článek

Když obal musí působit BIO

K nejoblíbenějším barvám patří barvy přírody

Biopotraviny jsou u spotřebitelů symbolem nejenom zdravějšího způsobu stravování, ale jejich konzumenti patří zároveň k vyznavačům environmentálního způsobu života. Biopotraviny pochází z ekologického zemědělství.

Obal, do kterého jsou později zabaleny, by měl všechny aspekty tohoto sortimentu odrážet a i svým designem korespondovat se zkratkou BIO. Důležitým aspektem, který ovlivňuje kvalitu biopotraviny, jsou suroviny, ze které je potravina vyráběna. Celý článek

Fenomén doby – e-commerce

Obal by měl být odolný, praktický – i umět potěšit

Elektronické obchodování je velkou výzvou i pro obaláře. Trendem jsou v současnosti multifunkční či vícerozměrné krabice, které lze používat univerzálněji než pouze na jeden typ zboží.

Mezi běžné elektronické prostředky, které e- commerce využívá, patří elektronická pošta, e- bankovnictvím, web stránky v podobě e-shopu či sociální sítě. Výhodou internetu je, že jeho prostřednictvím lze prodávat jak fyzické zboží, tak digitální služby a informace. Celý článek

Široká škála obalů na pečivo

Pečivo si zákazník domů bez obalu neodnese

Pokud se budeme s laickou veřejností bavit o balení pečiva, jistě jako obal na prvním místě vyvstane sáček. Plastové, papírové či sáčky z kombinovaných materiálů nejsou zdaleka jedinou možností. U některých typů pekárenského zboží se lze setkat s lepenkovými krabicemi či tray, papírovými plisovanými košíčky a mnohými dalšími obaly.

V souvislosti s pečivem by bylo nespravedlivé zapomenout na obaly vratné, především plastové přepravky, ve kterých se pečivo obvykle přepravuje k prodejci. Celý článek

Jubilejní SpeedCHAIN 2015

Cesty k flexibilní logistice

Mezinárodní logistická konference SpeedCHAIN letos oslavila jubileum. Slavnostní 10. ročník se uskutečnil ve dnech 4. a 5. listopadu v tradičním prostředí Břevnovského kláštera v Praze pod heslem Logistika – transparentnost a flexibilita.

Jubilejní SpeedCHAIN představoval mezinárodní setkání více než 600 odborníků z oblasti logistiky, dopravy a dalších oborů, kteří v rámci celodenního odborného programu diskutovali o aktuálních trendech a hledali řešení problémů, s nimiž se evropská logistika potýká. Celý článek

Obaly ve spojení s logistikou

Zlatá cena pro revoluční typ fólie

V reprezentačních prostorách Břevnovského kláštera proběhl v listopadu 10. ročník mezinárodní konference SpeedChain 2015. Letos poprvé byly s touto prestižní oborovou událostí spojeny i akce z obalového průmyslu, jak v podobě vlastních prezentací, tak udílení cen Obal roku & Design Touch 2015.

Cílem této významné konference je poskytnout komplexní přehled o aktuálním dění na české, evropské a globální logistické scéně. Letošní akce měla rekordních více než 600 přihlášených účastníků. Celý článek

FachPack 2015: Nabídka napříč celým procesním řetězcem

Po balení se i rozbalování stává kultovní záležitostí

Kouzlo veletrhu FachPack spočívá v jeho pestré nabídce výrobků a služeb napříč celým procesním řetězcem balení v oblastech obalů, balicí techniky, zušlechťování balicích materiálů a logistiky.

V letošním roce organizátoři veletrhu FachPack poprvé vyhlásili ústřední téma, které se tak dostalo do centra pozornosti. Jako průřezové téma, které se vine napříč celým procesním řetězcem balení, doprovází „označování a etiketování“ veletrh FachPack od samého počátku, v roce 2015 se však poprvé stalo ústředním tématem. Celý článek

Trendy v balení potravin

Pro čerstvé potraviny se využívá aktivní a inteligentní balení

Obaly pro potraviny patří objemově k nejvýznamnějším skupinám spotřebitelského balení. Tak, jak se proměňuje životní styl, dochází i ke změnám v oblasti balení. Ty se týkají především používaných materiálů, technologií a designu. Mnohé změny přináší do balení potravin i legislativa. K nejběžnějším materiálovým typům, které se využívají při balení potravin, patří papír, lepenka a plasty. Menší podíl zabírají kovy (především konzervy, polokonzervy, víčka a nápojové plechovky) či sklo (především nápojový průmysl). Celý článek

Češi nerozumí datům o tucích na obalech potravin

Češi nerozumějí informacím na obalech potravin, problém mají hlavně v rozlišení tuků. Ukázal to průzkum iniciativy Vím, co jím a piju, která pomáhá spotřebitelům s výběrem výživově hodnotných potravin. Výsledky rovněž odhalily, že Pražané se od zbytku republiky odlišují – až na několik výjimek jsou jejich vědomosti na horší úrovni. Celý článek

Pro snadnější pečení pečiva

Pečící papíry patří ke standardům v pekárenství i v moderní kuchyni. Kromě toho, že na nich při pečení nedochází k připékání a pečivo se z papíru lehce uvolňuje, jsou i velmi ekonomické, zejména proto, že při pečení není potřeba žádný tuk k vymazávání plechu či formy, čímž dochází k úspoře peněz i času. Celý článek