Umělá inteligence pomáhá při plánování směn

„Dnes se nejvíc mluví o tom, že hlavní trend je digitalizace. Téma by ale nemělo být digitalizace, ale digitální proměna,“ říká Vojtěch Klimeš, ředitel vývoje OKbase, HR řešení od OKsystemu.

V retailu je nejproblematičtější správně naplánovat směny tak, aby se neplýtvalo lidskými zdroji a současně byly pokryté potřeby, které se často mění i během dne. A právě v tomto může pomoci umělá inteligence.

Jaké jsou hlavní trendy v oblasti personálních informačních systémů?

Často se setkávám s tím, že si lidé pod digitalizací představí pouhé převedení standardních klasických procesů do elektronické podoby. Správná digitalizace ale je nově tyto procesy nastavit a zavést pomocí kvalitního software. Celý článek

Současná doba urychluje elektronizaci běžných pracovních úkonů

„Problematika evidence docházky, plánování směn a vedení personální agendy je u retailových zákazníků o řád náročnější než u jiných podniků,“ upozorňuje Vítězslav Ciml, ředitel a místopředseda představenstva OKsystem a.s.

Trendem ve vývoji personálních systémů je elektronizace běžných pracovních úkonů, v ideálním případě pak s využitím prvků umělé inteligence. Z pohledu portfolia produktů pro oblast retailu se jedná např. o využívání mobilních aplikací pro všechny zaměstnance či chytré plánování směn. Celý článek