Současná doba urychluje elektronizaci běžných pracovních úkonů

„Problematika evidence docházky, plánování směn a vedení personální agendy je u retailových zákazníků o řád náročnější než u jiných podniků,“ upozorňuje Vítězslav Ciml, ředitel a místopředseda představenstva OKsystem a.s.

Trendem ve vývoji personálních systémů je elektronizace běžných pracovních úkonů, v ideálním případě pak s využitím prvků umělé inteligence. Z pohledu portfolia produktů pro oblast retailu se jedná např. o využívání mobilních aplikací pro všechny zaměstnance či chytré plánování směn.

Médii rezonuje téma druhé vlny covidové pandemie a zavádění dalších restrikcí. Je OKsystem na tuto situaci připraven – nejen ve vztahu ke svým zaměstnancům, ale především směrem k zákazníkům?

Podnikání v oblasti informačních technologiích, na rozdíl od mnoha jiných, je do značné míry imunní proti tomu, zda musejí být zaměstnanci v kancelářích nebo doma. Záměrně říkám „do značné míry“, protože já osobně věřím na práci z domova jen částečně. Plnění úkolů se dá dobře měřit a kontrolovat, ale jsem přesvědčen o tom, že se lidé musejí potkávat a hovořit spolu, aby mohli zapojit kreativitu a vytvářet nové, ojedinělé produkty a rozvíjet jejich funkčnost. Na Vaši otázku bych odpověděl, že v OKsystemu situaci zvládáme velice dobře, bez negativního dopadu směrem k našim zákazníkům. Ale už se těším, až se budeme moct vrátit do běžného provozu v administrativních prostorách a v cestách za našimi zákazníky.

Zasáhl koronavirus do vašich plánů pro rok 2020?

Zasáhl, ale naštěstí ne tak, že bychom museli propouštět či seškrtat plánované investice. OKsystem je dlouholetým dodavatelem aplikačního programového vybavení pro úřady práce, a proto jsme se na jaře letošního roku rozhodli, že sběr žádostí a výplatu podpory zaměstnavatelům (program známý pod jménem Antivirus) pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, potažmo tedy pro ČR, budeme realizovat bez nároků na odměnu. Uvést systém Antivirus do provozu bylo velmi obtížné vzhledem k omezenému času a měnícím se podmínkám, přesto této pro bono akce nelitujeme. Celé řešení bylo velice pozitivně hodnoceno nejen uživateli, ale i nezávislými odborníky. Taková reakce zase povzbudila naše týmy, které se na realizaci podílely.

Je však pravda, že z pohledu finančních plánů na rok 2020 se nás situace trochu dotýká – někteří klienti domluvený start projektů s naší společností odložili. Věřím však, že ke zrušení projektů nedojde a budeme je pro naše zákazníky realizovat v roce příštím, či přespříštím.

Jaké další trendy ve vývoji personálních systémů se budou prosazovat v nejbližším období? Ať už technologické či společenské.

Jednoznačně se jedná o elektronizaci běžných pracovních úkonů, v ideálním případě pak s využitím prvků umělé inteligence. Z pohledu našeho portfolia produktů pro oblast retailu se jedná například o využívání mobilních aplikací pro všechny zaměstnance či chytré plánování směn. Období pandemie zcela logicky urychluje rozhodování firem v investicích do zvýšení efektivity, což je pro IT dodavatele jednoznačně příležitost. Pouze ti, kteří budou ve výzkumu a vývoji sledovat nové trendy, mají šanci na trhu uspět.

Jak se pozná kvalitní personálně – mzdový systém pro retail?

Začal bych tím, jak ho rozhodně nepoznáte – podle ceny. Kvalitní, moderní a dobře fungující řešení nemůže konkurovat cenou produktům, za kterými stojí jedinci, bez širšího zázemí, a především bez investic do průběžné inovace. Jsem rád, že v posledních letech si to zákazníci dobře uvědomují. Pro nás, jako dodavatele, je důležité dlouhodobé partnerství se zákazníkem a ta lze navázat jen v případě, kdy dodavatel i zákazník je s dodávkou spokojen.

Podle čeho by si retailoví zákazníci měli takový systém vybírat?

Systém musí být moderní, mobilní, dobře ovladatelný a dodavatel musí funkcionalitu neustále rozvíjet. Důležité však není jen to, jak personálně mzdový systém vypadá, ale i to, jaké doprovodné služby jeho dodavatel nabízí. Rozhoduje kvalita konzultantů, kteří nastavují systém dle potřeb zákazníka, podpora, kterou dodavatel poskytuje, ale i nabídka služeb, které jsou k dodání systému komplementární – například využívání cloudových služeb, poskytování programů jako služby (SaaS), školení či odborné konference.

Je retail segment v něčem specifický, a jak je pro vás tento segment důležitý?

Retail segment je ze své podstaty specifický velkým množstvím poboček po celé České republice a tím, že často dochází k přesunům pracovníků mezi pobočkami. Problematika evidence docházky, plánování směn a vedení personální agendy je u retailových zákazníků o řád náročnější než u jiných podniků. Řešení, které retailovým zákazníkům dodáváme, je natolik dobře navržené, že s potěšením sledujeme, jak velké přínosy pro fungování našich zákazníků má. Během tzv. koronakrize se ukázalo, jak je retail segment pro chod státu důležitý, a my jsme rádi, že k tomu malým kouskem přispíváme.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 10.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.