Časové rozlišení

Jednou ze základních účetních zásad je zásada časové a věcné souvislosti nákladů a výnosů.

Vzhledem k tomu, že se blíží konečný termín pro podání daňových přiznání k daním z příjmů právnických a fyzických osob za rok 2018 osobám, které měly povinný audit, popř. použily služeb daňového poradce, budeme se zabývat problematikou časového rozlišování nákladů a výnosů.

V průběhu roku účtujeme průběžně o nákladech a výnosech, tak jak vznikají, ale jsou samozřejmě i náklady a výnosy, které se účtují až po ukončení kalendářního roku, Celý článek

Rostoucí náklady, konstantní spotřeba

Ceny elektřiny letí nahoru nejen v Česku. O to víc důvodů hledat řešení, která zvýší účinnost a sníží náklady za energie. Studie „Energie-Monitor 2018“ zmapovala, jak obchodníci investují do zvýšení energetické účinnosti svých prodejen a zařízení.

Studie „Energie-Monitor 2018“ se zúčastnilo 54 předních obchodních firem z Německa, Rakouska a Švýcarska. To představuje 32 000 prodejen, popř. asi 52 mil. m2 prodejní plochy. Do nepotravinářské oblasti spadalo 48 % respondentů, zatímco do potravinářské oblasti patřilo 52 % respondentů. Celý článek