Rostoucí náklady, konstantní spotřeba

Ceny elektřiny letí nahoru nejen v Česku. O to víc důvodů hledat řešení, která zvýší účinnost a sníží náklady za energie. Studie „Energie-Monitor 2018“ zmapovala, jak obchodníci investují do zvýšení energetické účinnosti svých prodejen a zařízení.

Studie „Energie-Monitor 2018“ se zúčastnilo 54 předních obchodních firem z Německa, Rakouska a Švýcarska. To představuje 32 000 prodejen, popř. asi 52 mil. m2 prodejní plochy. Do nepotravinářské oblasti spadalo 48 % respondentů, zatímco do potravinářské oblasti patřilo 52 % respondentů.

Navzdory faktorům zvyšujícím spotřebu, zaviněným zejména novými koncepcemi prodejen, se v roce 2017 podařilo obchodu s nepotravinářským zbožím udržet spotřebu elektřiny na úrovni předešlého roku. Potravinářský obchod dokonce dosáhl mírného snížení spotřeby elektřiny. Zatímco v minulých čtyřech letech se obchodu dařilo trvale snižovat náklady na energie, v současné době znovu mírně rostou, a to jak v potravinářském, tak i nepotravinářském obchodě. Investice obchodníků do opatření na zvýšení energetické účinnosti jsou přitom i nadále na vysoké, ukázala studie institutu EHI „Energie-Monitor 2018“ realizovaná v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Růst nákladů

Po trvalém snižování nákladů na elektřinu v minulých čtyřech letech tyto náklady v roce 2017 znovu mírně vzrostly. Obchodníci s nepotravinářským zbožím zaplatili v roce 2017 za elektřinu průměrně 19,24 euro/m2 prodejní plochy. Zvýšení oproti předešlému roku (19,22 euro/m2 prodejní plochy ročně) se však pohybuje pouze v oblasti centů.

V potravinářském obchodě činily v roce 2017 náklady na metr čtvereční prodejní plochy 53,39 euro. To je o 1,02 euro více než o rok dříve.

Konstantní spotřeba

V minulých čtyřech letech se maloobchodu dařilo spotřebu elektřiny trvale snižovat. V roce 2017 už obchod žádné významnější snížení spotřeby na prodejní ploše nezaznamenal. A tak v roce 2017 potravinářský obchod s průměrnou spotřebou 321 kWh/m2 prodejní plochy dosáhl pouze minimálního snížení oproti předešlému roku (323 kWh/m2 prodejní plochy). Nepotravinářskému obchodu se s průměrnou spotřebou 104 kWh/m2 prodejní plochy podařilo udržet na úrovni minulého roku.

„Aby se vymezili oproti internetovému obchodování a zatraktivnili nakupování v kamenných obchodech, obchodníci implementují například náročnější koncepty osvětlení nebo gastronomické nabídky. Tím dochází k dodatečné spotřebě energie, což obchodníci uvádějí jako jednu z podstatných příčin tohoto vývoje,“ vysvětluje Benjamin Chini, vedoucí projektu ve výzkumné divizi Energetický management v EHI.

Investice do energetické optimalizace

Němečtí obchodníci nadále usilují o snížení spotřeby, a proto investují do opatření na zkvalitnění energetické účinnosti. V minulých pěti letech investovalo do těchto opatření 41 % obchodníků s potravinami více než 25 mil. euro. Více než třetina vložila do příslušných opatření 5 až 25 mil. euro. U takřka čtvrtiny potravinářských obchodníků byly pak investice nižší než 5 mil. euro.

V nepotravinářské oblasti investovala do engetické optimalizace více než polovina obchodníků (52 %) vždy mezi 5 až 25 mil. euro. Takřka u poloviny (45 %) investice činily méně než 5 mil. euro. Podíl obchodníků s nepotravinářským zbožím, kteří investovali více než 25 mil. euro, činí pouhá 3 %. Důvodem celkově nižších investic v obchodě s nepotravinářským zbožím jsou méně energeticky náročná zařízení, která se tam využívají. Na rozdíl od potravinářských prodejen nemusí například investovat do nákladově náročné chladicí techniky.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 01-02.2019…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.