Lean & Green: reálný program pro zelenou logistiku

Pro dosažení cílů Pařížské dohody je však potřeba do roku 2050 snížit emise o cca 60 % oproti stavu roku 2018. Jak firmy reagují na tuto výzvu?

Silniční nákladní doprava v EU představuje dominantní způsob doručování zboží základní potřeby (cca 75 %). Celosvětově má však na svědomí přes 9 % emisí CO2, nehledě na emise dusíku a prachové mikročástice. Její podíl nadále roste, podle odhadů by se měl objem zboží přepravovaného po silnici do roku 2050 zdvojnásobit. Celý článek

Biotechnologie – pomoc v boji proti důsledkům klimatických změn

Použití biotechnologií v zemědělství je kontraverzním tématem. Politika EU pokládá biotechnologie za hrozbu pro životní prostředí a zdraví obyvatel. Zbytek světa se vydal jinou cestou.

Smysl užití biotechnologií souvisí s vývojem stresově tolerantnějších a nutričně vylepšených odrůd plodin (např. zlepšení výnosu plodin), jejichž důsledkem je ochrana a zajištění přírodních zdrojů a lidského zdraví. Samotné užití biotechnologií včetně uvádění biotechnologicky upravených plodin na trh podléhá přísné kontrole. Celý článek