Lean & Green: reálný program pro zelenou logistiku

Pro dosažení cílů Pařížské dohody je však potřeba do roku 2050 snížit emise o cca 60 % oproti stavu roku 2018. Jak firmy reagují na tuto výzvu?

Silniční nákladní doprava v EU představuje dominantní způsob doručování zboží základní potřeby (cca 75 %). Celosvětově má však na svědomí přes 9 % emisí CO2, nehledě na emise dusíku a prachové mikročástice. Její podíl nadále roste, podle odhadů by se měl objem zboží přepravovaného po silnici do roku 2050 zdvojnásobit.

Stále více firem si začíná uvědomovat odpovědnost za dopady na životní prostředí z jejich činnosti. Již po více než deset let se hlásí k závazkům dodržování cílů udržitelného rozvoje, případně sestavují vlastní zprávy o udržitelném rozvoji v rámci nefinančního reportingu. Tento trend se dlouhou dobu týkal především velkých mezinárodních společností, ale postupně se dále rozšiřuje. Zainteresované firmy si stanovují velmi ambiciózní cíle ve snižování emisí CO2. Jejich plnění se neobejde bez velkých změn a dopadů na interní logistiku, přitom je nemyslitelné bez intenzivnější spolupráce s dalšími partnery – zákazníky a poskytovateli služeb. Bez prohloubení spolupráce s partnery nebudou firmy schopné takto výrazných změn v relativně krátkém čase dosáhnout. Proto vznikl program Lean & Green, nejvýznamnější evropský projekt pro udržitelnou logistiku.

V roce 2008 v Nizozemsku zahájila organizace Connekt s podporou tamější vlády program Lean & Green. Projekt spočívá v dobrovolném závazku firem snížit emise skleníkových plynů v oblasti logistiky. Jde o společnou iniciativu na podporu udržitelné dopravy tím, že pomáhá společnostem snížit tzv. uhlíkovou stopu při současném zvýšení ziskovosti. Aktuálně je v tomto programu zapojeno přes 600 společností a je dostupný ve 13 zemích Evropy a v Kanadě.

Lean & Green a ECR

Program Lean & Green představuje dobrovolný závazek firem snížit emise CO2 během pěti let o 20 %. Dosažení daného cíle je oceněno certifikátem Lean & Green 1st STAR. Jak již bylo řečeno, snižování emisí je jen velice obtížně dosažitelné bez zapojení partnerů v supply chainu. Proto se program Lean & Green brzy po svém vzniku obrátil na platformu ECR (Effective Consumer Response) pro spolupráci obchodních řetězců, výrobců a dodavatelů. Hlavním úkolem ECR je zvýšit efektivitu a snížit nákladovost v rámci dodavatelského řetězce trvale udržitelným způsobem. Principem činnosti ECR je intenzivní spolupráce jednotlivých členů na optimalizaci procesů v odvětví obchodu a logistiky. Symbióza Lean & Green s aktivitami ECR je zjevná – společná platforma umožňuje sdílet zkušenosti a znalosti, inspirovat se nejlepší lokální i mezinárodní praxí.

Audit jako první krok k dekarbonizaci

Potřeba dekarbonizace silniční nákladní dopravy u firem vychází jak z jejich závazků k dosažení udržitelného rozvoje, tak i z očekávaných regulací, např. emisních povolenek pro nákladní silniční dopravu či omezování vjezdů do center měst. Významným tématem se tak stává elektromobilita pro city logistiku a alternativní pohony na bázi nízkoemisních paliv.

Není však nezbytné čekat na komerční dostupnost nových technologií. Zkušenosti s programem Lean & Green ukazují, že první zásadní krok je získat celkový přehled o emisích z vlastní činnosti. V dané fázi je třeba kvantifikovat, kolik tun CO2 společnost produkuje za rok celkově, kolik to představuje na tunu či paletu přepraveného zboží. Následuje kvalifikovaný odhad, jakého zlepšení je možné dosáhnout v meziročním srovnání. Primární metody pro redukci emisí jsou zvyšování efektivity a lepší plánování distribuce, zvýšení podílu vozidel s vyšší třídou EURO modernizací vozového parku, využívání alternativních paliv. Doplňují je praktická opatření na straně přepravců – pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách, školení řidičů pro efektivní jízdu, vyhlašování a oceňování řidičů, kteří dosahují nejúspornější jízdy.

Zásadní je otázka vytěžování a efektivity využití přepravního objemu vozidla. V této souvislosti je dobré zmínit společnost Schwarz Group (do které spadají společnosti Lidl a Kaufland), která postavila svoji strategii pro udržitelnou logistiku právě na podpoře využívání programu Lean & Green.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 12.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.