Koronakrize rozšířila nabídku služeb

Pomineme-li všechno zlé, stala se pandemie koronaviru hnacím motorem změn, které posunuly služby zákazníkům skokově dopředu. Spotřebitelské chování se změnilo a je nepravděpodobné, že se vrátí do starých vyjetých kolejí.

V době, kdy je trh zaplaven výrobky, které se podobají jako vejce vejci a které se nemohou příliš lišit ani cenou, hledají obchodníci způsoby, jak docílit toho, aby si pro ně přišli zákazníci právě k nim. Jednou z variant je nabídnout k nim lepší služby, než má v portfoliu konkurence.

Podle průzkumu EY Future Consumer Index jsou nyní zákazníci při nakupování opatrnější, takže obchodníci o ně musí mnohem více bojovat. Celý článek