Pomůže blockchain retailu?

Přinese blockchain významné změny v retailu a logistice? Nebo je technologií, která jen vylepší stávající řešení?

Technologie blockchain může změnit způsob, jak se uzavírají smlouvy, jak probíhají hlasování i jak jsou ukládány informace o finančních a jiných operacích. Zároveň se dostala do slovníku nadužívaných pojmů a marketingových titulků.

Cílem článku je přiblížit obsah často zmiňovaného pojmu a ukázat možnosti uplatnění v retailu na příkladech záměrů i probíhajících projektů. Celý článek