Pomůže blockchain retailu?

Přinese blockchain významné změny v retailu a logistice? Nebo je technologií, která jen vylepší stávající řešení?

Technologie blockchain může změnit způsob, jak se uzavírají smlouvy, jak probíhají hlasování i jak jsou ukládány informace o finančních a jiných operacích. Zároveň se dostala do slovníku nadužívaných pojmů a marketingových titulků.

Cílem článku je přiblížit obsah často zmiňovaného pojmu a ukázat možnosti uplatnění v retailu na příkladech záměrů i probíhajících projektů.

Co je blockchain?

Nejznámější aplikací technologie blockchain je kryptoměna bitcoin, a to vede k tomu, že oba pojmy často splývají. S vývojem technologie postupně přicházely další aplikační možnosti.

Začněme jednoduchým příkladem: Představme si síť nezávislých počítačů, které směňují kryptoměnu. V síti není žádná centrální autorita (server), která by uchovávala data a určovala pravidla. Dva účastníci směňují své měnové jednotky, transakci šifrují a k podpisu a ověření používají své privátní a veřejné klíče. Jejich transakce jsou řazeny do bloku transakcí a bloky se spojují do řetězce (chain). Na této činnosti se podílejí všichni účastníci v síti a respektují určitá pravidla. Konkrétní blok nebo jeho připojení do řetězce nakonec dokončí jen jeden z nich.

Je důležité vědět, že v síti mají všichni přehled o historii všech transakcí, jejichž obsah ani pořadí není možné dodatečně měnit. Každý vidí obsah jen vlastních transakcí, ale může důvěřovat chování celého systému.

Snaha pracovat s více veličinami v rámci jedné sítě (více měn, více atributů směňovaných komodit) vedla k zavedení tzv. colored coins. Současná řešení (Ethereum, blockchain jako služba) pracují s transakcemi na bázi strukturovaných dokumentů, nazývaných smart contracts.

Vlastnosti blockchain

Propojení tří technologií:

  • distribuovaných výpočetních systémů (peer-to-peer, p2p sítí)
  • kryptografie (veřejné a privátní klíče, hash funkce)
  • algoritmů pro nalezení konsensu v p2p sítích

Vývoj:

  • směna jedné veličiny (kryptoměny, nejznámější bitcoin)
  • více veličin s barevným rozlišením (colored coins)
  • transakce má komplexní obsah (smart contracts)

Systém založený na blockchain je:

  • důvěryhodný (historii záznamů nelze zfalšovat)
  • transparentní (záznamy lze rychle vyhledat)
  • autonomní (nepotřebuje centrální autoritu)
  • odolný (síť nezávislých počítačů)

Blockchain v logistice a retailu

Digitalizace přinesla do obchodování globální rozměr a nebývalou dynamiku, ale také systémovou složitost a zranitelnost informací. Každý z účastníků, dodavatelé surovin, výrobci, dopravci nebo obchodníci, pracuje nejen se svými datovými zdroji, ale i s daty ostatních. Databáze nebývají propojené, a přes přispění standardů výměny informací jsou stále na místě otázky aktuálnosti a hodnověrnosti údajů. Centralizované databáze mají rozdílnou úroveň ochrany i odolnost vůči výpadkům.

Blockchain nabízí sdílení ověřených a transparentních dat všemi účastníky v reálném čase. Může zajistit bezpečné uložení verifikovaných údajů, bez sdílené centralizované autority, a díky decentralizaci vysokou dostupnost dat. V oblasti zásobovacích řetězců sníží rizika falšování dat z centralizovaných zdrojů (riziko padělků) a zajistí transparentnost při prokazování původu surovin a zboží. Díky rychlosti zpracování a přístupu k datům může znatelně snížit procesní náklady.

Použijme hypotetický příklad potravinářského zásobovacího řetězce: Zemědělci přepravují své produkty, na které získali určitou certifikaci, ve speciálních obalech se senzory a značením zaručujícím pravost původu. Předání dopravci, stejně jako každý další krok nakládání s výrobkem se ukládá jako transakce v blockchain. Sleduje se dodržování přepravních podmínek, jako teplota, vlhkost a doba přepravy, a také množství zpracovávaných surovin.

Díky nezávislé verifikaci údajů a transparentnímu přístupu ke všem informacím lze v reálném čase odhalit nedodržení jak technologických podmínek, tak výskyt necertifikované produkce v kterémkoliv místě zpracování. Nedostatky jsou rychle zjistitelné a umožní zamezit další distribuci zboží. Díky automatizaci kontraktů lze původce nesrovnalostí hned penalizovat. Ve výsledku mají výrobci a obchodníci potřebný kredit u zákazníků, kteří se mohou spolehnout na původ a vlastnosti zboží, které nakupují.

Na prvním místě je původ potravin

Pro blockchain řešení IBM Food Trust se rozhodla společnost Walmart, která v září 2018 oznámila svým dodavatelům listové zeleniny, že podmínkou další spolupráce je povinnost používat řešení od IBM nejpozději do září 2019. V rozhovoru pro Computerworld řekl viceprezident Walmart F. Yiannas, že nové řešení umožní dohledat původ konkrétního balení například manga za 2 sekundy, zatímco dříve by to trvalo týden. Systém musí všechny operace nejen zaznamenávat, ale hlavně verifikovat. Jako přednost blockchainu oproti relační off-chain databázi vidí Yiannas sdílení dat všemi obchodníky a výrobci. Walmart je připraven své dodavatele při zavádění technologie podporovat a za důležité považuje posilovat vědomí společenské odpovědnosti a edukaci.

Walmart ověřuje technologii blockchain také v Číně k ověřování původu vepřového masa a záznamům o jeho zpracování. Informace jsou dostupné běžnému spotřebiteli. Druhý největší čínský e-commerce prodejce JD.com (JingDong) nabízí domácím zákazníkům podobnou službu u hovězího masa dováženého z Austrálie. Není bez zajímavosti, že JD.com nabízí své řešení jako službu pod názvem Blockchain as a Service (BaaS) i jiným obchodníkům.

S motivací garantovat původ surovin v mléčných výrobcích pro děti, vstoupil do blockchain konsorcia IBM také švýcarský gigant Nestlé.

Stejnou IBM platformu používá i finské družstvo S Group, které zákazníkům zaručuje původ i dosledovatelnost výrobků z ryb prostřednictvím QR kódu na balení nebo na dedikované webové stránce.

Datové standardy nejsou zdaleka mimo hru

Smart kontrakty na blockchainu jsou základem ekosystému pro lodní dopravce, který testuje IBM s přepravcem kontejnerů Maersk. Všichni zúčastnění vkládají do systému v reálném čase svá plnění, mají okamžitý přehled a možnost řešit nepředpokládané situace. Studie IBM uvádí, že náklady na administraci dnes převyšují cenu samotné dopravy až dvojnásobně! To by měl nový systém změnit. V souvislosti s ním se mluví o náhradě EDI standardů. To je ale s ohledem na potřebu standardizace samotných blockchainových řešení odvážné tvrzení.

Společné úsilí k propojení datových standardů a blockchain technologií oznámili GS1, Microsoft a IBM v září 2017. GS1 řeší záležitosti traceability už léta, používá rozsáhlé centralizované databáze a opírá se o služby EPCIS, založené na používání elektronického produktového kódu. Standardy není zapotřebí definovat znovu a jejich převzetí z tradičních off-chain zdrojů zjednoduší popis transakcí evidovaných ve smart kontraktech.

Příležitosti pro loajalitu a marketing

Věrnostní programy dlouhodobě stagnují díky své uniformitě a absenci nápadů. Hledáním cesty ke změně je zapojení kryptoměny jako široce směnitelné náhrady věrnostních bodů. Příklady jsou německé restaurace Sausalitos nebo řešení Rakuten-coin, které chce odstranit fragmentaci bodů do více věrnostních programů cestou společné směnné jednotky. Stejně tak BitRewards dává obchodníkům, kteří přistoupí na používání kryptoměnového tokenu BIT, zdarma technologii i věrnostní platformu. Potenciálně to může přispět k demokratizaci přístupu malých obchodníků k vyspělým řešením.

Při práci s digitálními kupóny je důležitá kontrola jejich autenticity během vzniku, distribuce a používání. Patentované řešení Mastercard dává každému uživateli blockchainovou adresu pro kupónovou “peněženku”, do které dostává verifikované kupóny. Při použití je kontrolována jejich validita a současně jsou pro další použití znehodnoceny. I tady je na místě poznámka, že existuje GS1 řešení, založené na automatizaci práce s kupóny prostřednictvím standardních EDI zpráv. Možnost jeho rozšíření o blockchainovou kontrolu se přímo nabízí.

S obchodem souvisí i digitální marketing na sociálních médiích. Firmy mají zájem oslovovat na sociálních sítích zákazníky s ověřenou identitou (blockchain) a omezovat komunikaci s boty. Celospolečenský význam má následující myšlenka: Sociální média jsou zaplavována fake zprávami šířenými nejen lidmi, ale také boty. Ověření identity přispěvatele a sledování šíření zprávy mohou přinést blockchain řešení.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 01-02.2019…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.