Kybernetická bezpečnost – jaké změny nás čekají?

Abychom osvětlili složitosti a důsledky aplikace směrnice o kybernetické bezpečnosti NIS2, oslovili jsme JUDr. Adama Felixe, LL.M., Ph.D., odborníka na kybernetickou bezpečnost a advokáta Felix a spol. advokátní kanceláře, s.r.o. v Praze.

S vývojem digitálního prostředí se mění i výzvy a hrozby ze strany kybernetických útoků. Evropská unie toto dynamické prostředí dlouhodobě sleduje a vývoj reflektuje nastavením legislativního rámce. Do popředí se tato problematika dostala nyní, kdy v reakci na zvýšenou četnost kybernetických hrozeb a provedených útoků reagovala zavedením nové generace směrnice o kybernetické bezpečnosti NIS2. Celý článek

Bezpečný provoz pomůže zajistit zavedení NIS2

V digitální době nepředstavuje zabezpečení prodejny jen zámek na dveřích a fyzická ochrana zboží či zaměstnanců, ale především obrana systémů, které obchodníkovi pomáhají podnikat.

Počet kybernetických útoků roste geometrickou řadou a je třeba zabezpečit, aby prodejna fungovala a zabezpečovala zásobování obyvatelstva potravinami i ve chvíli, kdyby nastala kritická situace. Tomu má pomoci nová kyberbezpečnostní směrnice NIS2. Celý článek

Jsou vaše data v bezpečí?

Jedním z největších bezpečnostních rizik jsou pro firemní data samotní zaměstnanci. Důležité je proto jejich dokonalé proškolení.

Data jsou páteří nejen technologických, ale v současné době všech firem. Jejich ochraně i likvidaci je třeba věnovat náležitou pozornost, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Jedině tak se o vašich plánech nedozví konkurence.

Termín ochrana dat se od předloňského května smrštil téměř výhradně na nařízení o ochraně osobních údajů, které všeobecně známe jako GDPR. Nicméně ochrana dat v sobě zahrnuje mnohem komplexnější problematiku. Celý článek