Koronakrize rozšířila nabídku služeb

Pomineme-li všechno zlé, stala se pandemie koronaviru hnacím motorem změn, které posunuly služby zákazníkům skokově dopředu. Spotřebitelské chování se změnilo a je nepravděpodobné, že se vrátí do starých vyjetých kolejí.

V době, kdy je trh zaplaven výrobky, které se podobají jako vejce vejci a které se nemohou příliš lišit ani cenou, hledají obchodníci způsoby, jak docílit toho, aby si pro ně přišli zákazníci právě k nim. Jednou z variant je nabídnout k nim lepší služby, než má v portfoliu konkurence.

Podle průzkumu EY Future Consumer Index jsou nyní zákazníci při nakupování opatrnější, takže obchodníci o ně musí mnohem více bojovat. Celý článek

Obchodu pomůže, když se namísto strašení budou šířit dobré zprávy

Jak letošní jaro změnilo nákupní chování českých zákazníků? Zeptali jsme se Tomáše Drtiny, Managing partnera společnosti Incomind.

Češi se po uvolňování opatření postupně navrací ke způsobu života před krizí, obavy však u části populace přetrvávají a projevují se i v opatrnějším nákupním chování. Potvrdil to červnový výzkum „Shopper In Change“, realizovaný agenturou Incomind.

Jak zákazníka změnila krize vyvolaná pandemií koronaviru?

Celý článek

Díky světlu je možné nabídku zatraktivnit

Dobře navržený světelný systém dokáže zákazníka vtáhnout do prodejny a zavést jej na místa, kde na něj čeká nabízené zboží.

Je logické, že co zákazník nevidí, to nikdy nekoupí. Světlo proto hraje při prodeji zásadní roli. Navíc je zapotřebí zvolit takové, které vyvolá příjemný dojem a ukáže zboží v jeho atraktivní podobě.

Díky světlu umožní obchodník návštěvníkům prodejny nejen snadnou orientaci v prostoru, ale pokud je světelný systém skutečně dobře navržen, je možné je navést ke konkrétním produktům, Celý článek

Lokální potravinářské řetězce a aliance: Region Severovýchod

V regionu Severovýchod figuruje celkem 1 485 řetězených prodejen potravin. Z toho je 1 250 prodejen lokálních řetězců a aliancí, tedy 84 %, což nejvíce z celé republiky.

Oproti republikovému průměru je v regionu Severovýchod podíl prodejen malých aliancí a řetězců na celkového počtu řetězených potravinářských prodejen vyšší o 4 %, na Pardubicku je podíl malých aliancí na celkovém počtu řetězených prodejen dokonce 86 %.

Region (NUTS 2) Severovýchod patří k nejrozsáhlejším v České republice a zahrnuje pás území na severovýchodě Čech od Lužických a Jizerských hor (Českolipsko, Liberecko) na západě až po českomoravské pomezí (Svitavsko, Ústeckoorlicko) na východě. Celý článek

Digitalizace řízení lidského kapitálu

Digitalizace posouvá řízení lidského kapitálu na novou úroveň minimálně ve dvou oblastech: v řízení personálních dat a v řízení firemních procesů vyžadujících interakci mezi zaměstnanci.

Heslo “spotřebuj a odhoď” v personalistice nikdy nevede k nějaké udržitelné strategii byznysu. To platí bez výjimky i pro firmy podnikající v nové GIG ekonomice a pro jejich zaměstnance.

Od dob taylorismu a zavedení pásové průmyslové výroby pracuje teorie i praxe řízení byznysu s pojmem “ řízení lidských zdrojů”, Celý článek

Dřevěné palety vykazují vyšší úroveň antibakteriální aktivity než plastové

Na logistickém trhu se lze poměrně často setkat s názorem, že plastové palety mají ze své podstaty lepší hygienické vlastnosti než palety dřevěné. Aby se v této otázce udělalo jasno a nevycházelo se pouze z „pocitů a neověřených názorů“ tak se na začátku roku 2018 obrátila EPAL – Evropská paletová asociace na Ústav dřevařských technologií v Drážďanech (Institut für Holztechnologie Dresden) s požadavkem na vědecké prověření tohoto tvrzení a zjištění skutečného stavu.

Při dlouhodobém laboratorním testování prováděném od února 2018 do prosince 2019 se porovnávaly mikrobiální vlastnosti standardních europalet EPAL a plastových palet H1. Celý článek

Komerční článek

Vyplatí se investice do průmyslových vrat?

Vrata speciálně určená do velkých prostorů a komerčních provozů jsou z principu navržena tak, aby vydržela podmínky panující ve skladech, hangárech, výrobních prostorách a depech. Důležitým aspektem je určitě životnost, funkčnost, bezpečnost, odolnost, rychlost a snadné ovládání. Průmyslových vrat existuje více typů, ale každý z nich nabízí odolnost po svém.

Lamelová vrata

Vyrábí se z oceli, hliníku, nerezu a jejich předností jsou minimální požadavky na prostor. Celý článek