Podlaha musí být především bezpečná. Může být ale i krásná…

Aby byla podlah v prodejně v kondici, je zapotřebí o ni pečovat. Kromě zajištění čistoty tím obchodník prodlouží její životnost.

Stejně jako výtvarný návrh vnitřního vybavení obchodu může být i podlaha prodejny součástí korporátního designu. Díky novým materiálům a technologiím neexistují prakticky žádná omezení, která by to neumožňovala.

Bezpočet dostupných materiálových i barevných řešení dávají architektům nepřeberné množství možností, jak prodejnu vybavit funkční a zároveň designově zajímavou podlahou. Současný trh nabízí dostatek typů podlah, které splňují jak estetické, tak funkční vlastnosti pro jakýkoliv druh prodejny i přilehlých prostor. Celý článek

Potravinářské plodiny v EU: Produkci sráží sucho i drahá energie

Situaci v agrárním sektoru Evropské unie letos zkomplikovalo nejenom sucho, ale také zdražující energie ženoucí nahoru všechny výrobní vstupy.

Situaci v agrárním sektoru Evropské unie zevrubně hodnotí Evropská komise ve svém říjnovém výhledu, v němž také nastínila vyhlídky na marketingový rok 2022/23.

Jak uvádí Evropská komise ve svém říjnovém výhledu, jsou vzhledem k současné geopolitické situaci, výrazně ovlivněné ruskou invazí na Ukrajinu, očekávání „krajně nejistá“. Celý článek

Boj s inflací

Co by měl každý podnik udělat, je inventura sama u sebe a na jejím základě sestavit vlastní akční plán boje s inflací. Vládní pomoci v podobě systémových změn na trhu s energiemi nebo přímých dotací se firmy mohou dočkat, ale spoléhat na ně jako na jediný nástroj pro překonání současné inflační krize je cosi jako podniková ruská ruleta.

Současná nákladová krize je potvrzením nesmyslnosti teze o konci dějin, kterou se zpohodlnělá Evropa nechala opít jako rohlíkem. Dějiny, a nejn ty politické, nýbrž i ekonomické, nejenže pokračují, ale pokračují novým směrem. Globální ekonomický trh tak, jak jsme ho znali od konce 2. světové války skončil na přelomu února a března letošního roku s agresí Ruska na Ukrajině. Této nové skutečnosti je třeba přizpůsobit i firemní strategii. Návrat k pravidlům a ekonomickým relacím před rokem 2022 je dnes spíše z kategorie zbožných přání než reálnou ekonomickou úvahou. Celý článek

Umělá inteligence pomáhá při plánování směn

„Dnes se nejvíc mluví o tom, že hlavní trend je digitalizace. Téma by ale nemělo být digitalizace, ale digitální proměna,“ říká Vojtěch Klimeš, ředitel vývoje OKbase, HR řešení od OKsystemu.

V retailu je nejproblematičtější správně naplánovat směny tak, aby se neplýtvalo lidskými zdroji a současně byly pokryté potřeby, které se často mění i během dne. A právě v tomto může pomoci umělá inteligence.

Jaké jsou hlavní trendy v oblasti personálních informačních systémů?

Často se setkávám s tím, že si lidé pod digitalizací představí pouhé převedení standardních klasických procesů do elektronické podoby. Správná digitalizace ale je nově tyto procesy nastavit a zavést pomocí kvalitního software. Celý článek

Kam kráčíš, convenience food?

Všichni je známe – polotovary čili nedokončené produkty, které vyžadují další tepelné opracování. Někdo se jim vyhýbá, jiný je používá téměř denně. Podívejme se na přílohové polotovary podrobněji.

Ve srovnání se západní Evropou jsou polotovary v maloobchodech stále poměrně málo rozšířené. Češi jsou zvyklí vařit doma, během pandemie toto procento ještě vzrostlo. Více něž třetina Čechů vaří doma denně, 75 % několikrát týdně. Rozvoz jídel je spíše výjimkou, pětina Čechů si bere jídlo z restaurace s sebou nebo si koupí hotový chlazený pokrm. Celý článek

Benefity spojuje wellbeing, nově firmy nabízejí finanční podporu

Více než dva roky s covidem a následně růst inflace a energetická krize přesypaly priority v benefitech.

Na přední příčky v benefitech se dostalo zdraví zaměstnanců, poprvé i to psychické. Úspěch slaví flexibilita práce spojená s prací z domova a možnost individuálně kombinovat práci a osobní život. Vysoká inflace a ceny energií přidaly letos do pestrého vějíře zaměstnaneckých výhod i benefity finanční.

Hlavní trend, kam se benefity pro zaměstnance ubírají, je jasný. Tmelí je pojem wellbeing, vytváření podmínek, aby se lidé cítili v práci dobře, aby je práce motivovala a měli šanci v ní žít kvalitní život. Celý článek

Velké firmy mají jít v udržitelnosti příkladem

„Naše produkty používá 90 % českých domácností. Celkově oslovujeme přibližně 5 miliard lidí, takže si uvědomujeme naši odpovědnost,“ říká Gabriel Makki, viceprezident Procter & Gamble pro obchod ve střední Evropě.

Ekologicky aktivní spotřebitelé, to znamená spotřebitelé, kteří se aktivně zajímají o otázky udržitelnosti, představují přibližně 28 % evropské populace. Podle průzkumu se toto číslo do roku 2030 zvýší na 50 %.

Jak můžou velké firmy ovlivnit trend udržitelnosti?

Naše produkty používá 90 % českých domácností a stejně tak je tomu i jinde ve světě. Celkově oslovujeme přibližně 5 miliard lidí, takže si uvědomujeme naši odpovědnost a sílu vzdělávat na naše spotřebitele a působit na ně prostřednictvím našich značek. Celý článek