6 z 10 Čechů koupilo prošlé nebo zkažené potraviny

Průzkum Nákupní zvyklosti se mimo jiné zaměřil na zkušenost zákazníků s prošlými a zkaženými potravinami, jejich reklamaci, kontrolu data spotřeby a skutečných cen u akčních nabídek. Nejzajímavější výsledky se týkají reklamování potravin – zatímco 6 z 10 Čechů koupilo prošlé nebo zkažené potraviny, reklamovala je jen necelá polovina z nich.

  • Každý pátý člověk vůbec neověřuje, zda je zboží v akci skutečně zlevněné. Ještě před dvěma lety to přitom byl každý jedenáctý.
  • Pouze 1 ze 100 Čechů říká, že při nákupu potravin nekontroluje datum jejich spotřeby. 8 % to dělá jen výjimečně.
  • Závěry vyplývají z tradičního průzkumu KPMG Nákupní zvyklosti, kterého se účastní přes tisíc respondentů ze všech krajů České republiky.

Negativní zkušenost s prošlými a zkaženými potravinami má nejvíce střední věková kategorie (35-44 let), ve které se s nimi setkaly téměř tři čtvrtiny respondentů, častěji než ostatní (38 %) ale také prošlé a zkažené potraviny reklamují.

KPMG_01

 

„V porovnání s ostatním zbožím jsou potraviny menšími položkami v rodinných a osobních rozpočtech a těžko se vám stane, že by stál za reklamování celý nákup. Tlak zákazníků, včetně reklamací, je ale vždy nejlepší cestou, jak kvalitu nabízeného zboží trvale zlepšovat,“ říká Karel Růžička, partner KPMG Česká republika odpovědný za sektor potravinářství a nápojářství.

Datum spotřeby u potravin kontrolujeme

Většina respondentů ve všech věkových kategoriích shodně tvrdí, že datum spotřeby kontrolují vždy.  Jedinou výjimkou je věková kategorie 18-24 let, kde největší podíl respondentů sleduje tento údaj občas, každý pátý dokonce jen výjimečně.

Ženy jsou v kontrole data spotřeby pečlivější. Většina žen (54 %) kontroluje datum spotřeby vždy, zatímco mezi muži je to spíše občas (48 %; vždy uvedlo 43 %). Na druhé straně pak stojí lidé, kteří nekontrolují datum spotřeby vůbec. Jde však pouze o jednoho nakupujícího ze sta. Dalších 8 % lidí datum spotřeby kontroluje jen výjimečně.

KPMG_02

Většina Čechů kontroluje akční ceny pouze zběžně

Každý pátý zákazník si vůbec neověřuje, zda je zboží v akci skutečně zlevněné. Ještě před dvěma lety to přitom byl pouze každý jedenáctý člověk. Rozdíl však není v tom, že by se Češi přestali řídit slevami, ale více důvěřují obchodníkům (uvedlo 13 % respondentů vs. 4 % v roce 2014).

Že se neřídí slevami, uvedlo nejvíce respondentů v příjmové kategorii 30.001 Kč a více (22 %). Mezi muži je větší podíl těch, kteří si ceny přepočítávají (28 % ku 21 % v případě žen), ženy kontrolují ceny spíše zběžně, o něco více jich také důvěřuje obchodníkům.

 


 

O průzkumu

Čtvrtý ročník průzkumu společnosti KPMG Česká republika Nákupní zvyklosti v České republice provedla nezávislá výzkumná agentura Data Collect. Sběr dat probíhal on-line formou ve dnech 10.–15. února 2016 na 1 000 respondentech v reprezentativním zastoupení podle věku a kraje. Ve vzorku bylo 70procentní zastoupení žen a 30 procent mužů. Dotazovaní byli ti, kteří rozhodují o nákupech potravin pro domácnost.

 

Zdroj: KPMG Česká republika

Praha, 6. dubna 2016